Gå till innehållet
Asettuminen Kokkolaan

Att bosätta sig i Karleby

Publicerad17.11.2022
När du bestämmer dig för att bosätta dig i Karleby är det bra att veta några grundläggande saker. Du kan också få integrationsstöd från olika tjänster. Vi presenterar några av dem på den här sidan.

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Fortsatt uppehållstillstånd

Du ska ansöka om fortsatt uppehållstillstånd innan ditt tidigare uppehållstillstånd går ut. Du ansöker om tillståndet vid Migrationsverkets servicesställen. Du kan endast ansöka om fortsatt uppehållstillstånd i Finland.

Migrationsverket

Korsholmsesplanaden 45

65100 Vasa

Läs mer: Fortsatt uppehållstillstånd

 

Tjänster som hjälper dig med integrationen i Karleby

Welcome Office Kokkola (Karleby)

Welcome Office är Karleby stads tjänst där du får råd och vägledning kostnadsfritt i frågor som rör invandring och integration.

Du kan fråga Welcome Office om till exempel följande teman:

 • Uppehållstillstånds- och registreringsärenden
 • Arbetsliv och rekrytering
 • Språkkurser
 • Myndighetstjänster och samhälle
 • Dokument och ifyllande av blanketter
 • Boende
 • Utbildning
 • Fritid

Tjänsten är öppen och gratis för alla oberoende av bakgrund eller orsak till invandringen. Rådgivningen fungerar utan tidsbokning. Du kan också boka tid. Vi kan använda tolk. Du kan kontakta Welcome Office via telefon eller e-post.

Du kan också besöka Welcome Office servicepunkt när den är öppen. Servicepunkten finns i andra våningen i Karlebys huvudbibliotek. Kontrollera öppettiderna för Welcome Offices servicepunkt på tjänstens webbplats.

Welcome Office Kokkola

Storgatan 3

67100 Karleby

tlf. 0504095620

e-post: welcome.office(@)kokkola.fi

Integrationstjänster, Soite

Om du anländer till Karleby som flykting kan du få integrationsstöd från Soites Integrationstjänster i det inledande skedet av invandringen i cirka tre år.

Integrationstjänster

Vasavägen 6 C

67100 Karleby

Länken tar dig utanför tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Integrationstjänster, Soite

Tjänster som stöder integration och sysselsättning i Karleby

När du flyttar till Finland kan du ansöka om tjänster från arbets- och näringsbyrån och kommunen som hjälper dig med integrationen och att hitta arbete. Tjänster särskilt avsedda för invandrare är:

 • handledning och rådgivning för invandrare
 • inledande kartläggning
 • integrationsplan
 • integrationsutbildning

Du kan ansöka om tjänsterna genom att anmäla dig som arbetssökande på webbtjänsten Jobbmarknaden under Egna sidor eller på plats hos TE-byrån. I vissa fall måste du ändå besöka TE-byrån på plats för att anmäla dig. När du går för att anmäla dig, ta med dig ditt pass eller identitetskort och uppehållstillstånd.

Österbottens TE-byrå

Långbrogatan 15

67100 Karleby

Telefonväxel: 0295 025 500

Du kan få mer information om den inledande kartläggningen och hur den ordnas i Karleby hos invandrarrådgivarna, TE-tjänsterna, Welcome Office och Integrationstjänsterna eller sysselsättningstjänsternas experter. Ibland kan det bästa alternativet för dig vara någon annan sysselsättningstjänst, utbildning eller träning.

Om du redan har en arbetsplats kan du också fråga din arbetsgivare om språkutbildningar och andra tjänster som stöder integrationen.

Många organisationer, såsom FRK Karlebys avdelning, Kosti ry:s Yhteisöklubi Silta och EHJÄ rf ordnar verksamhet som är lätt att delta i. 

Invandrararbetet inom Karleby evangelisk-lutherska kyrkliga samfällighet stöder också invandrarnas anpassning till det finländska samhället.

Läs mer: Integration i Finland.

Läs mer om tjänster som kan hjälpa dig att hitta ett jobb på sidan Arbete och entreprenörskap i Karleby

Behöver du en tolk?

Om du måste sköta ärenden med finländska myndigheter, men inte kan finska eller svenska och det inte heller finns något annat språk som både du och myndigheten talar, kan du i vissa fall ha rätt till tolkning. Myndigheten beställer tolken om du på förhand uppgett att du behöver en tolk. I detta fall är det gratis för dig att använda dig av tolk.

Du kan använda tolken när du själv önskar om du betalar kostnaderna och beställer tolken själv.

Läs mer: Behöver du en tolk?