Gå till innehållet
Omaisuus avioerossa

Egendom vid skilsmässa

Publicerad29.11.2022
När äktenskapet slutar kan ni gemensamt komma överens om hur ni delar egendomen. Ni kan även tillsammans besluta vem av er som tillsvidare ska bo kvar i det gemensamma hemmet.

Hjälp med att dela egendomen

Om ni inte kan komma överens om hur ni ska dela upp egendomen, kan vem som helst av makarna kräva egendomsfördelning, det vill säga bodelning (ositus). Bodelningen kan göras direkt när man har lämnat in den första skilsmässoansökan. Man behöver alltså inte vänta tills betänketiden på sex månader har gått ut.

När ni kräver bodelning förordnar tingsrätten en bodelningsman som delar egendomen. Bodelningsmannen tar betalt för arbetet.

När bodelningen inleds ska man utreda hur mycket egendom och skulder vardera maka har. På webbplatsen för Suomen lakiopas får du information om vilka handlingar du behöver för bodelningen.

Mer information om bodelningen får du på justitieministeriets webbplats.

Delas egendomen jämnt eller inte?

Vanligtvis delas egendomen vid skilsmässa jämnt mellan makarna. I undantagsfall delas egendomen inte jämnt. Då kan bodelningen jämkas. Detta betyder att man i situationen beaktar vad som är rimligt. Om äktenskapet till exempel har varat under fem år delas egendomen inte nödvändigtvis jämnt.

Bodelningen kan jämkas endast om någon av makarna separat kräver det.

Om ni har skrivit äktenskapsförord påverkar detta avtal egendomsfördelningen.