Gå till innehållet

Egendom vid skilsmässa

Publicerad31.05.2023
När äktenskapet slutar kan ni gemensamt komma överens om hur ni delar egendomen. På den här sidan hittar du information om bodelning i Finland och var du kan få hjälp med juridiska ärenden.

Bodelningen vid skilsmässa kan vara en komplicerad process. Ni kan tillsammans komma överens om hur ni delar era tillgångar och skulder. Ni kan också be om hjälp av en jurist.

Om ni har bolån är det viktigt att komma överens om hur ni delar lånet. Ni kan också tillsammans bestämma vem av er som får bo kvar i det gemensamma hemmet tills vidare.

Hjälp med att dela egendomen

Om ni inte kan komma överens om hur ni ska dela upp egendomen, kan vem som helst av makarna kräva egendomsfördelning, det vill säga bodelning (ositus). Bodelningen kan göras direkt när man har lämnat in den första skilsmässoansökan. Man behöver alltså inte vänta tills betänketiden på sex månader har gått ut.

När ni kräver bodelning förordnar tingsrätten en bodelningsman som delar egendomen. Bodelningsmannen tar betalt för arbetet.

När bodelningen inleds ska man utreda hur mycket egendom och skulder vardera maka har.

I utredningen av tillgångar och skulder är det bra att ta hjälp av en expert. Exempelvis en jurist kan hjälpa med detta.

Information om rättsliga frågor i samband med skilsmässa fås hos statens rättshjälpsbyråer (oikeusaputoimisto), privata jurister och andra advokater.

Delas egendomen jämnt eller inte?

Vanligtvis delas egendomen vid skilsmässa jämnt mellan makarna. I undantagsfall delas egendomen inte jämnt. Då kan bodelningen jämkas. Detta betyder att man i situationen beaktar vad som är rimligt. Om äktenskapet till exempel har varat under fem år delas egendomen inte nödvändigtvis jämnt.

Bodelningen kan jämkas endast om någon av makarna separat kräver det.

Om ni har skrivit äktenskapsförord påverkar detta avtal egendomsfördelningen.

Internationella äktenskap

Om du eller din maka/make kommer från något annat land än Finland kan vissa rättsliga frågor påverkas av lagarna i ett annat land.

Du kan be om råd av en jurist som har erfarenhet av denna typ av ärenden.