Gå till innehållet
Lastensuojelu

Barnskydd

Publicerad19.05.2023
Varje barn har rätt till en god och trygg barndom. Barnskydd innebär att socialarbetare hjälper barn och familjer i problematiska situationer. Man försöker alltid ingripa i problem redan innan de blivit alltför stora.

Barnskydd är alltid det sista alternativet. Det betyder att barnet och familjen får stöd till exempel i skolan eller rådgivningen innan man kontaktar barnskyddet.

Kontakten med barnskyddet inleds med en barnskyddsanmälan. Familjen kan själv be barnskyddsmyndigheterna om hjälp. Vem som helst som oroar sig för familjens välbefinnande kan göra en barnskyddsanmälan. Till exempel kan barnets lärare kontakta barnskyddsmyndigheterna.

Ibland kan föräldrarna inte sörja för barnets välfärd. Då måste samhället ingripa i familjens situation. Inom barnskyddet är barnets bästa den högsta prioriteten.

Barnskyddet stöder familjer i problematiska situationer

Man kan själv be om hjälp hos barnskyddet om föräldrarna är utmattade eller familjen genomgår en svår förändring i livet. Barnskyddet stöder familjen även då ett barn eller en ung till exempel använder mycket rusmedel eller begår brott.

Barnskyddet har många slags medel som de kan använda för att hjälpa familjen. I första hand försöker man använda öppenvården alltså att barnet bor tillsammans med sin familj. Socialarbetaren kan ordna familjen till exempel hemhjälp eller en stödperson.

Om det förekommer våld eller missbruk i familjen ingriper barnskyddets socialarbetare i situationen. Om barnet inte är tryggt i sitt hem eller om situationen med barnet är mycket svårt, kan det fattas ett beslut om vård utom hemmet eller omhändertagande. Man försöker emellertid alltid först hjälpa barnet så att det kan bo kvar hemma.

Barnskyddet är baserat på lag

Barnskyddet är baserat på barnskyddslagen och internationella konventioner. Barnskyddslagen gäller alla barn som bor i Finland oavsett deras nationalitet, religion eller kultur.