Gå till innehållet
Tukea raskauden aikana

Stöd under graviditeten

Publicerad06.06.2024
I Finland får barnfamiljer stöd i många olika former. Till exempel moderskapsförpackningen är populär. På den här sidan hittar du information om de understöd som du kan ansöka om innan barnet föds.

Moderskapsförpackning

Om du bor i Finland kan du ha rätt till moderskapsunderstöd (äitiysavustus). Moderskapsunderstödet är antingen en moderskapsförpackning (äitiyspakkaus) eller ett fast skattefritt belopp, du väljer vilket alternativ du vill ha. Moderskapsförpackningen innehåller bebiskläder och vårdartiklar. Största delen av mödrarna väljer moderskapsförpackningen, eftersom dess penningvärde är högre.

Du har rätt till moderskapsunderstöd då

  • graviditeten varat i cirka fem månader
  • du genomgått läkarundersökning före utgången av fjärde graviditetsmånaden
  • du omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

Du ansöker om moderskapsunderstödet vid FPA. Du ska bifoga din ansökan ett intyg om graviditetens längd. Du får intyget från rådgivningsbyrån eller av läkaren.

Graviditetspenning

När du är gravid kan FPA betala ut graviditetspenning (raskausraha) till dig. I den gamla lagen kallades detta moderskapspenning. Den förälder som är gravid inleder i allmänhet moderskapsledigheten 30 vardagar före det beräknade förlossningsdatumet och börjar då få graviditetspenning. Graviditetspenning betalas i 40 vardagar, alltså ungefär 1,5 månader.

Graviditetspenning betalas endast till den förälder som är gravid och föräldrarna kan inte dela på den mellan sig.

För att få graviditetspenning måste du ha slutat arbeta. Kom ihåg att underrätta din arbetsgivare om graviditetsledigheten senast två månader innan den börjar.

Du kan ansöka om graviditetspenning när din graviditet har varat 154 dagar. Du får ett graviditetsintyg från rådgivningsbyrån, som du ska bifoga din ansökan.

För att få graviditetspenning måste du vara försäkrad enligt den finska sjukförsäkringslagen.

FPA betalar ut graviditetspenning på samma villkor också till studerande och arbetslösa.

Ansökan om moderskapsunderstöd och graviditetspenning

Ansök om moderskapsunderstöd vid FPA senast två månader före det beräknade förlossningsdatumet. Ansök om graviditetspenning senast inom två månader från att graviditetspenningperioden börjar.

Du kan ansöka om moderskapsunderstöd och graviditetspenning på FPA:s webbplats. Logga in med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. I tjänsten finns anvisningar om hur du fyller i ansökan. På samma ställe ser du också hur handläggningen av din ansökan framskrider. När din ansökan har avgjorts, ser du hur mycket stöd du får och tidpunkten för utbetalningen. Tjänsten är på finska och svenska.

Du kan ansöka om moderskapsunderstöd och graviditetspenning också genom att fylla i en pappersblankett och skicka den jämte nödvändiga bilagor till vilken FPA-byrå som helst. Rådgivningsbyrån hjälper dig med att fylla i ansökan.

Efter graviditetspenningperioden kan du vara föräldraledig och få föräldrapenning. Läs mer om föräldrapenningen på InfoFinlands sida Stöd efter barnets födelse.

Föräldradagpenningarna är skattepliktig inkomst, vilket innebär att du behöver ett skattekort för dem. Läs mer på InfoFinlands sida Beskattning.

Särskild graviditetspenning

Om du utsätts för strålning, kemiska ämnen eller smittsamma sjukdomar i ditt arbete och din arbetsgivare inte kan ordna något annat arbete för dig, kan du sluta arbeta genast när graviditeten konstateras. I en sådan situation får du särskild graviditetspenning (erityisraskausraha).

Ansök om särskild graviditetspenning senast inom två månader från att den särskilda graviditetspenningperioden började. Om du får lön för den särskilda graviditetspenningperioden, betalar FPA den särskilda graviditetspenningen för denna tid till din arbetsgivare.

Du kan inte få särskild graviditetspenning om du är arbetslös. Om du är studerande, kan du få den endast i bestämda fall.

Fråga om mer information hos FPA. På FPA:s webbplats finns information om alla förmåner som FPA tillhandahåller barnfamiljer.