Gå till innehållet
Asettuminen Vantaalle

Att bosätta sig i Vanda

Publicerad15.07.2024
I Vanda finns det olika tjänster som främjar din integration. Vandainfo ger dig information om såväl Vanda stads som statens tjänster. Hos organisationer i Vanda kan du få råd och handledning på flera olika språk. Rådgivningspunkter hittar du i olika delar av staden.

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Integrationsfrämjande tjänster

Vandas flerspråkiga rådgivning

Vandas flerspråkiga rådgivning ger information om tjänster som ordnas av Vanda stad samt olika myndigheter och organisationer. Flerspråkiga rådgivare betjänar dig vid Vandainfon i Myrbacka och Dickursby och International House Helsinki. Betjäning ges på finska, svenska, engelska, estniska, ryska, somaliska, dari, farsi, arabiska, kurdiska och urdu. Dessutom finns det möjlighet till snabbtolkning per telefon.

 Du kan få råd om:

  • integration i Vanda, t.ex. boende, arbete, studier, fritidsintressen och tjänster för barnfamiljer,
  • frågor relaterade till invandring, såsom tillstånd och registrering och
  • hjälp med att fylla i blanketter och sköta ärenden med myndigheter.

Rådgivare hjälper dig eller hänvisar dig till rätt tjänst. Rådgivningstider och kontaktuppgifter finns på Vanda stads webbplats.

Socialservice som stöder integrationen

Enheten för socialservice som stöder integrationen i Vanda ger dig råd om integration, social- och hälsovårdstjänster och om tjänster som tillhandahålls av staden och olika organisationer. Du kan till exempel få information om att ansöka om FPA:s förmåner, nödinkvartering och mathjälp.

Du kan bli klient om du precis har fått uppehållstillstånd och flyttat till Vanda. Du kan också bli klient om du är flykting, offer för människohandel eller äldre eller om du har ett funktionshinder, en långvarig sjukdom eller rätt till en inledande kartläggning.

Socialservice som stöder integrationen i Vanda (Kotoutumista tukevat sosiaalipalvelut Vantaalla)
Fernissagatan 6, vån. 2
01300 Vanda
tfn +358 9 4191 7030

Vandainfo

Vandainfo ger dig information om såväl Vandas stads som statens tjänster. Vandainfon finns i Dickursby, Korso och Myrbacka. Adresserna är:

Vandainfo, Dickursby
Dixi, Banvägen 11, 2:a vån.
01300 Vanda
E-post: vantaa-info@vantaa.fi (Link opens default mail program)
tfn 09 83911

Vandainfo, Korso
LUMO, Gråsiskvägen 14
01450 Vanda
E-post: vantaa-info@vantaa.fi (Link opens default mail program)
Tfn 09 83911

Vandainfo, Myrbacka
Myrbackahuset, Påltorget 3
01600 Vanda
E-post: vantaa-info@vantaa.fi (Link opens default mail program)
Tfn 09 83911

Kontaktuppgifterna och öppettiderna hittar du på Vanda stads webbplats.

Länken tar dig utanför tjänstenVanda stad

Vandainfo

Hakunilan kansainvälinen yhdistys

Den internationella föreningen i Håkansböle (Hakunilan kansainvälinen yhdistys) har en rådgivningspunkt som betjänar invandrare i Håkansböle, Björkby och andra områden i Vanda, som vill ha information om till exempel studier, språkkurser, arbete, hobbyverksamhet, krissituationer eller juridiska frågor.

Hakunilan kansainvälinen yhdistys
Sporrgränden 2 A, vån. 3 (Håkansböle)
01200 Vanda
E-post: hakunilan@kolumbus.fi (Link opens default mail program)
Tfn (09) 272 2775 och 040 501 3199.

Länken tar dig utanför tjänstenInternationella föreningen i Håkansböle

Rådgivning för invandrare

Vantaan Järjestörinki

På invandrarrådgivningen vid föreningen Vantaan Järjestörinki ry (Vantaan Järjestörinki ry:n Maahanmuuttajien neuvontapiste) kan du fråga om sådant som rör till exempel arbetslivet, social trygghet, hälsa, utbildning och uppehållstillstånd. Adress:

Kansalaistoiminnankeskus Leinikki
Ranunkelvägen 22
01350 Vanda

Asukastila Myyrinki
Eldstadstorget 1 eller Kopparbergsvägen 10 B, vån. 3
01600 Vanda
Tfn (09) 839 35703 och 040 183 0930
E-post: neuvonta@vantaalla.info (Link opens default mail program)

Nettikahvila Kafnetti
Rautbergsgatan 3
01360 Vanda
Tfn 045 134 1711

Länken tar dig utanför tjänstenVantaan Järjestörinki

Rådgivning för invandrare

International House Helsinki

Om du har flyttat till huvudstadsregionen nyligen, kan du vid International House Helsinki (IHH) få rådgivning och myndighetstjänster på ett och samma besök.

Inledande kartläggning

Den inledande kartläggningen (alkukartoitus) hjälper dig att hitta lämpliga tjänster i din hemstad. Vanda stad eller Nylands TE-byrå ordnar en inledande kartläggning för varje ny invandrare i Vanda. Du har rätt att få en inledande kartläggning om

  • din hemkommun är Vanda
  • du har flyttat till Vanda från ett annat land eller en annan ort i Finland
  • någon inledande kartläggning inte har gjorts för dig tidigare
  • du har haft hemkommun i Finland i högst tre år.

I den inledande kartläggningen får du information om utbildning i finska eller svenska, arbetssökning, utbildning och tjänster i Vanda. Vid den inledande kartläggningen talas man vid med hjälp av tolk. Den inledande kartläggningen är avgiftsfri.

Begäran om inledande kartläggning

Du kan begära en inledande kartläggning via e-post eller så kan du boka en tid per telefon.

E-post: maahanmuuttajapalvelut@vantaa.fi (Link opens default mail program)
Tfn 040 847 3203

Om du söker arbete, bör du anmäla dig till TE-byrån. TE-byrån gör den inledande kartläggningen. Läs mer om den inledande kartläggningen och integrationsplanen på InfoFinlands webbplats Integration i Finland

Behöver du en tolk?

Om du måste sköta ärenden med myndigheter, men inte kan finska eller svenska och det inte heller finns något annat språk som både du och myndigheten talar, kan du använda en tolktjänst. Meddela alltid myndigheten i förväg om du behöver en tolk. Myndigheten bokar tolken och då får du tolkningstjänsten gratis.

Om du själv bokar tolken och betalar kostnaderna, kan du anlita en tolk när som helst.

Läs mer: Behöver du en tolk?

Länken tar dig utanför tjänstenFinlands översättar- och tolkförbund

Sök tolk eller översättare

Ekonomiska problem

Social rådgivning

Kontakta den sociala rådgivningen i Vanda och Kervo välfärdsområde (Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sosiaalineuvonta) Verso, om du behöver hjälp med utmaningar i vardagen, såsom frågor kring boende, utkomst och socialt välbefinnande. Den sociala rådgivningen är en lågtröskeltjänst där du får prata om din situation med en yrkesutbildad person inom socialvården.

Social rådgivning, Verso
Fernissagatan 8
01300 Vanda
tfn 09 4191 7010

Utkomststöd

Om dina inkomster och tillgångar inte räcker till den nödvändiga dagliga försörjningen (t.ex. mat och läkemedel) kan du ha rätt till grundläggande utkomststöd. Du kan söka grundläggande utkomststöd hos FPA.

Du behöver dock först ett gällande FPA-beslut om grundläggande utkomststöd.

I Vanda får du mer information om att ansöka om förmåner eller stöd och andra frågor kring dessa vid den sociala rådgivningen, Verso. Tfn 09 4191 7010.

Ekonomi- och skuldrådgivning

Om du har problem med skulder, kontakta rättshjälpsbyråns ekonomi- och skuldrådgivning. Tjänsten är kostnadsfri.

Östra Nylands rättshjälpsbyrå
Ekonomi- och skuldrådgivning
Fernissagatan 4, vån. 6
Tfn 029 5660 175 mån–fre kl. 8–16.15

Länken tar dig utanför tjänstenVanda och Kervo välfärdsområde

Social rådgivning, Verso

Länken tar dig utanför tjänstenVanda och Kervo välfärdsområde

Information om utkomststöd