Gå till innehållet
Opiskelemaan Suomeen

Att studera i Finland

Publicerad17.06.2022
Om du ska studera i Finland i över 90 dagar och du är medborgare i något annat land än EU-länderna eller de nordiska länderna behöver du ett uppehållstillstånd. Du måste ansöka om uppehållstillstånd innan du kommer till Finland.

Du kan studera mindre än 90 dagar i Finland utan uppehållstillstånd. För en vistelse som pågår mindre än 90 dagar kan du behöva ett visum.  Innan du kan få ett uppehållstillstånd måste du skaffa dig en studieplats i Finland. När du har blivit antagen till en läroanstalt i Finland kan du ansöka om uppehållstillstånd. På den här sidan finns information om sådant som du måste ta hand om, om du vill flytta till Finland för studier.

Läs om hur coronaviruset påverkar uppehållstillstånd på InfoFinlands sida Coronaviruset och att flytta till Finland.

Ansök om studieplats

Innan du kan ansöka om uppehållstillstånd måste du skaffa dig en studieplats i Finland. Godkända läroanstalter är läroanstalter efter grundskolan, till exempel universitet, högskolor och yrkesläroanstalter.

Studieplatsen ska uppfylla ett av följande villkor:

 • studierna leder till yrke eller examen
 • du deltar i ett utbytesprogram mellan läroanstalter eller något annat utbytesprogram
 • du avlägger en kompletterande utbildning eller en specialutbildning som hör till din examen.

Du kan ansöka om studieplats i skolornas gemensamma ansökan på våren eller hösten. Till vissa utbildningar är den gemensamma ansökan (yhteishaku) redan i januari. Ta i god tid reda på när du kan ansöka om en studieplats.

På InfoFinlands sida Ansökan till utbildning hittar du mer information om hur du ansöker om en studieplats i Finland.

Teckna en tillräckligt omfattande sjukförsäkring i ditt hemland

För ditt uppehållstillstånd behöver du en privat försäkring som täcker kostnaderna för sjukdom och läkemedel. Du kan teckna en försäkring hos ett försäkringsbolag i ditt hemland eller fråga om en lämplig försäkring hos internationella försäkringsbolag.

Alla försäkringar ska uppfylla följande villkor:

 • Försäkringens självrisk får inte överstiga 300 euro.
 • Försäkringen ska gälla under hela din vistelse i Finland.
 • Försäkringen ska gälla när du kommer till Finland.
 • Försäkringen får inte vara en vanlig reseförsäkring.

Hur stora vårdkostnader som försäkringen måste täcka beror på hur länge dina studier varar. Om dina studier i Finland till exempel varar mindre än två år, ska försäkringen täcka sjukvårdskostnader upp till minst 120 000 euro.

Om du inte har en försäkring måste du själv betala kostnaderna för läkare och sjukhus om du blir sjuk. Kostnaderna kan uppgå till flera tusen euro.

Om du har det europeiska sjukvårdskortet (European Health Insurance Card, EHIC), behöver du ingen separat försäkring. Sjukvårdskortet ska vara giltigt under hela din vistelse i Finland.

På InfoFinlands sida Hälsovårdstjänster i Finland hittar du information om hälso- och sjukvården i Finland.

Reservera tillräckliga medel för din försörjning

Du måste ha tillräckliga medel för din försörjning i Finland. Du behöver ha minst 560 euro disponibla medel i månaden för att kunna betala för boende, mat och andra utgifter. För en vistelse som varar ett år ska du alltså ha 6 720 euro i disponibla medel.

Försörjningsförutsättningen kan i vissa fall undgås. Om till exempel läroanstalten ordnar dig en gratis bostad och även gratis måltider behöver du ha en mindre summa i disponibla medel.

Om studierna är avgiftsbelagda måste du även se till att du har tillräckliga medel för din försörjning efter att du har betalat läsårsavgiften.

Beloppet som krävs ska finnas på ditt bankkonto eller också ska du ha ett intyg över ett stipendium som beviljats av en officiell instans. Sådana stipendier är till exempel de som beviljats av staten, läroanstalter eller organisationer. Sponsringslöften eller kontoutdrag från privatpersoner, såsom släktingar, bekanta eller arbetsgivare, godkänns inte.

Läs mer om priser och andra levnadskostnader i Finland på InfoFinlands sida Prisnivån i Finland .

Ansök om uppehållstillstånd för studerande

Du måste ansöka om ditt första uppehållstillstånd innan du kommer till Finland.

Du kan ansöka om tillståndet på internet via tjänsten Enter Finland. När du ställt ansökan ska du besöka Finlands beskickning närmast dig för att styrka din identitet och visa upp originalexemplaren av ansökningsbilagorna. Du ska besöka beskickningen inom tre månader efter att ha gjort ansökan på internet. Ansökningen kan tas för behandling först när du besökt beskickningen. Vanligtvis måste du boka en tid hos beskickningen i förväg.

Kom ihåg att regelbundet kontrollera ditt Enter Finland-konto. Om det behövs ytterligare utredningar för din ansökan kommer detta att meddelas via ditt konto.

Om du inte kan göra ansökan på internet eller inte vet hur man gör det kan du också lämna in en pappersansökan jämte bilagor vid Finlands beskickning närmast dig. Du kan skriva ut ansökningsblanketten på Migrationsverkets webbplats.

Handläggningen av ansökan är avgiftsbelagd. Du måste betala avgiften när du lämnar in ansökan om uppehållstillstånd.

Du ska bifoga följande handlingar till din ansökan om uppehållstillstånd för studerande:

 • Giltigt pass
 • Passfoto (anvisningar för fotot finns på Migrationsverkets webbplats)
 • Närvarointyg (intyg över att du är studerande vid en läroanstalt som är godkänd i Finland)
 • En utredning över att du har tillräckliga medel för din försörjning
 • Ett försäkringsintyg eller en kopia av det europeiska sjukvårdskortet
 • En utredning över att du har betalat läsårsavgiften eller har ett stipendium
 • Tidigare examensbetyg (om du inte ska avlägga examen eller är en utbytesstudent)
 • Eventuella arbetsintyg (om du inte ska avlägga examen eller är en utbytesstudent)

Uppehållstillstånd för studerande från andra EU-länder

Du behöver inget uppehållstillstånd i Finland om du har ett uppehållstillstånd som beviljats i ett annat EU-land och om du studerar vid en högskola. Dessutom måste dina studier:

 • innefatta internationell rörlighet i ett EU-program eller ett mångformigt program eller
 • omfattas av ett avtal mellan två eller fler högskolor.

I detta fall måste du göra en underrättelse om rörlighet till Migrationsverket. Du får studera i Finland högst 360 dagar när du gör en underrättelse om rörlighet.

Finsk personbeteckning

Om du får ett uppehållstillstånd i Finland registreras du automatiskt i det finska befolkningsdatasystemet. Du får samtidigt även en finsk personbeteckning.

När du har flyttat till Finland ska du besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas närmaste serviceställe för att registrera dig som invånare. Läs mer på InfoFinlands sida Registrering som invånare .

Fortsatt uppehållstillstånd för studerande

Uppehållstillstånd för studerande beviljas högst för två år i taget. Om dina studier fortsätter men uppehållstillståndet håller på att gå ut ska du ansöka om fortsatt uppehållstillstånd. Kom ihåg att ansöka om fortsatt uppehållstillstånd för studerande i god tid innan giltighetstiden för det första tillståndet går ut.

Observera att Migrationsverket (Maahanmuuttovirasto) även kontrollerar om grunden för din vistelse i Finland verkligen har varit studier. Om du till exempel avlägger en grundexamen vid universitet, högskola eller yrkeshögskola bör du avlägga 45 studiepoäng under ett läsår för att uppfylla villkoren för fortsatt uppehållstillstånd. Du ska bifoga ett studieregisterutdrag till din ansökan om fortsatt uppehållstillstånd.

Läs mer om att ansöka om fortsatt uppehållstillstånd på InfoFinlands sida Fortsatt uppehållstillstånd .

När du avslutar dina studier

Om du inte har en arbetsplats, kan du ansöka om uppehållstillstånd för arbetssökande eller för att starta ett företag. Du kan då få ett uppehållstillstånd för högst ett år. Du ska ansöka om tillståndet innan ditt uppehållstillstånd för studerande går ut. Du kan börja arbeta så snart du får ett jobb.

Om du har avlagt examen i Finland och hittat en arbetsplats, kan du ansöka om uppehållstillstånd på grund av arbetet. Om du har lämnat Finland efter examen kan du ändå ansöka om uppehållstillstånd på grund av avlagd examen. Du måste ha ett undertecknat arbetsavtal eller bindande arbetserbjudande.

Läs mer om uppehållstillstånd för person som avlagt examen på InfoFinlands sida Arbeta i Finland .

Till Finland som praktikant

Om du studerar utomlands och vill komma till Finland för arbetspraktik behöver du ett uppehållstillstånd på grund av praktik. Mer information hittar du på Migrationsverkets webbplats.

Länken tar dig utanför tjänstenMigrationsverket

Praktik i Finland

InfoFinlands sida Utländska studerande i Finland innehåller viktig information om studielivet i Finland.