Gå till innehållet
Vammaiset ihmiset

Personer med funktionsnedsättning

Publicerad28.11.2022
Enligt finsk lag får ingen diskrimineras på grund av en funtionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett normalt liv, till exempel studera, arbeta och bilda familj. Finland har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder.

Personer med funktionsnedsättning kan ha svårt att klara av det dagliga livet på grund av sin funktionsnedsättning eller sin sjukdom. Kommunerna måste tillhandahålla personerna med fukntionsnedsättning de tjänster som de behöver. Sådana tjänster är till exempel färd- och assistenttjänsterna. Om du har uppehållstillstånd och hemkommun i Finland, har du rätt till kommunens tjänster för personer med funktionsnedsättning. Läs mer om tjänsterna för personer med funktionsnedsättning och om att ansöka dem på InfoFinlands sida Tjänster för personer med funktionsnedsättning.

Organisationer för personer med funktionsnedsättning

I Finland finns flera organisationer som arbetar för att förbättra ställningen för personer med funktionsnedsättning ställning i samhället. Hos dessa organisationer kan du få råd och hjälp till exempel vid ansökan om tjänster. Många organisationer erbjuder fritidsverksamhet och kamratstöd till personer i alla åldrar. Du hittar kontaktuppgifterna till organisationerna på Handikappforums webbplats.

I Finland finns även stödcentret Hilma för invandrare med funktionsnedsättning som erbjuder servicevägledning och rådgivning för invandrare med funktionsnedsättning och långtidssjuka.

Lokalinformation