Gå till innehållet
Asuminen Espoossa

Boende i Esbo

Publicerad10.03.2023
Esbo är en trygg och trivsam stad att bo i. Esbo har fem stadscentra, bra service och goda kollektivtrafikförbindelser. Mer än hälften av Esboborna bor i höghus. De flesta bor i en bostad som de själva äger.

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Hyresbostad

Esbo stad och många privata aktörer hyr ut bostäder runtom i Esbo. Det lönar sig att avsätta tid för bostadssökandet och undersöka olika alternativ.

Priserna för hyresbostäder varierar mycket i Esbo. Priset påverkas av bostadens läge, storlek och skick.

Privata hyresbostäder

Hos en privat hyresvärd kan det gå snabbt att få en bostad, men hyran kan vara högre än i stadens hyresbostäder.

Du kan söka privata hyresbostäder i Esbo via hyresvärdarnas webbplatser:

Om du är under 30 år, kan du också söka en hyresbostad hos Espoon Alkuasunnot Oy eller stiftelsen Nuorisosäätiö.

Om du är studerande kan du få en hyresbostad för studerande i Esbo. Hyresbostäder för studerande erbjuds av Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse HOAS och Aalto-universitets studentkår AUS.

Stadens hyresbostäder

Stadens hyresbostäder är ofta billigare än bostäder som man hyr av företag eller privatpersoner. Det är dock många som ansöker om stadens bostäder och endast en liten del av de sökande får en bostad. Störst är bristen på små bostäder.

Esbo stads hyresbostäder förvaltas av Esbo Bostäder Ab. Om du vill ansöka om en hyresbostad, fyll i en ansökningsblankett för hyresbostad på Esbo Bostäder Ab:s webbplats. Om du inte kan använda internet kan du också få blanketten hemskickad per post.

Dina möjligheter att få en bostad påverkas av ditt bostadsbehov och dina tillgångar och inkomster.

För att kunna ansöka om en hyresbostad hos staden, måste du ha uppehållstillstånd för minst ett år.

Ansökan är giltig i tre månader. Efter det måste du förnya din ansökan om du fortfarande letar efter bostad.

Läs mer: Hyresbostad

Köpa bostad

På internet finns många bostadsförsäljningsannonser. Bostäderna i Esbo är tämligen dyra.

Information om köp av bostad hittar du på InfoFinlands sida Ägarbostad.

Bostadsrättsbostad

Om du ansöker om en bostadsrättsbostad, behöver du ett ordningsnummer. Du ansöker om ordningsnumret vid Esbo eller Helsingfors stad.

Stöd- och serviceboende

En del människor, till exempel åldringar och handikappade, har svårt att klara av de dagliga sysslorna utan hjälp. Personer som har sin hemkommun i Esbo kan få hemvårdens stödtjänster av Esbo stad, till exempel måltidstjänster eller färdtjänst. Dessa tjänster hjälper människorna att klara sig bättre hemma.

Åldringar och handikappade som inte klarar av att bo självständigt, kan bo i ett servicehus eller på en vårdinrättning.

Läs mer: Stöd- och serviceboende

Om du har frågor kring stödtjänsterna för handikappade, kontakta handikappservicen vid Esbo stad.

Esbo stads handikappservice
Kamrersvägen 2 A, Esbo centrum
Telefonrådgivning: (09) 816 45285

Om du har frågor kring stödtjänsterna för äldre, kontakta Esbo stads rådgivning för seniorer.

tfn 09 816 33 333
E-post: nestori(at)espoo.fi

Avfall och återvinning

På InfoFinlands sida Avfall och återvinning hittar du information om sopsortering.

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingforsregionens miljötjänster

Avfall och återvinning

Bostadslöshet

Vid Esbo stads boenderådgivning kan du be om hjälp i alla slags problematiska situationer som gäller boende.

Läs mer: Problem med boende och Bostadslöshet