Gå till innehållet

Tips för jobbsökningen

Publicerad05.02.2024
När du söker jobb i Finland, ska du förbereda dig väl. På den här sidan hittar du tips om jobbsökningen i Finland och information om var du vid behov kan få stöd.

Innan du börjar leta efter ett jobb ska du fundera på dina styrkor, ditt kunnande och dina intressen samt på vilken typ av arbete du är beredd att göra och på vilken ort. Letar du efter ett heltids- eller deltidsjobb? Vill du jobba på distans?

Var aktiv i din jobbsökning. Utnyttja gärna dina befintliga nätverk och sociala medier och delta i rekryteringsevenemang, workshops där du kan få hjälp med att hitta ett jobb och olika evenemang där du får information.

I Finland kräver jobbsökningen eget initiativtagande och planering. Var också vara beredd på att jobbsökningen ibland kan ta flera månader.  

Bekanta dig med organisationen

När du har hittat ett intressant jobb, bekanta dig med organisationen och den lediga tjänsten innan du skickar in en jobbansökan. Besök organisationens webbplats och bekanta dig med organisationen: i vilken bransch är organisationen verksam och vad gör den, hur ser organisationsstrukturen ut och vilka värderingar och mål styr verksamheten?

Skriv ett intressant CV och ansökningsbrev

När du söker ett jobb i Finland behöver du nästan alltid ett CV och ett ansökningsbrev, det vill säga en jobbansökan. Med hjälp av ett bra CV och ansökningsbrev har du möjlighet att sticka ut bland de sökande så att arbetsgivaren bjuder in dig på en intervju eller erbjuder dig ett jobb.

Om arbetsgivaren som du är intresserad av inte verkar ha några lediga tjänster just då, kan du skicka in en öppen ansökan där du berättar att du vill arbeta för arbetsgivaren.

Läs mer på InfoFinlands sida: Jobbansökan och CV.

Bygg nätverk

Nätverk är viktiga i det finländska arbetslivet. Alla lediga tjänster utlyses inte genom öppna jobbannonser. Därför är nätverk, som består av vänner och bekanta, viktiga informationskanaler som du kan ha nytta av för att hitta nya jobb. Nätverk på olika arbetsplatser är särskilt viktiga.

Du har nytta av nätverk när du söker jobb. Även korta anställningar eller en praktik kan hjälpa dig att bygga ut ditt nätverk. Lärare, studiekamrater, bekanta, tidigare kollegor och chefer kan också ingå i ditt nätverk.

Be om tips för jobbsökningen från andra. Fundera också på om du har någon i ditt nätverk som kan berätta om jobbtillfällen eller rekommendera dig.

Sociala medier

Du kan utnyttja sociala medier i jobbsökningen. Många arbetsgivare utannonserar lediga tjänster till exempel på LinkedIn. Det är bra att skapa en profil på LinkedIn, om du söker expertjobb i Finland. Många arbetsgivare använder också X (f.d. Twitter) som kommunikationskanal. Jobbannonser delas också aktivt på Facebook, till exempel i grupper för personer i olika branscher eller med olika modersmål, som vill flytta till Finland.

I dessa tjänster kan du söka information om lediga jobb och bygga upp fackliga nätverk. Du kan få viktig information om olika organisationers verksamhet och aktuella händelser i olika branscher eller delta i diskussioner.

Upprätthåll ditt kunnande

Upprätthåll din kompetens, fortbilda dig och bygg på dina tidigare kunskaper. Besök fackevenemang i din bransch, gör frivilligarbete eller sök till ett mentorprogram.

Läs mer på InfoFinlands sida Frivilligarbete.

Sök jobb via bemanningsbolag

Arbetet kan vara kortvarigt, men det kan ge dig värdefull erfarenhet och nya kontakter. Du ingår ett avtal med företaget och företaget skickar dig till arbete för en annan arbetsgivare. Via dessa företag kan du även få en fast anställning.

I Finland är arbetsförmedlingen alltid gratis för arbetstagarna. Betala aldrig för arbetsförmedling.

Delta i rekryteringsevenemang

I hela Finland hålls många rekryteringsevenemang, där organisationer och arbetsgivare från många olika branscher presenterar sin verksamhet och lediga jobb. Rekryteringsevenemangen är ett bra sätt att få information om lediga jobb, knyta nya kontakter och träffa arbetsgivare ansikte mot ansikte.

Ofta ordnas under evenemangen också CV-verkstäder där du kan förbättra ditt CV. På vissa evenemang presenteras sådana jobb där man klarar sig bra med bara engelska. Du hittar information om rekryteringsevenemang och -mässor på webbplatsen för sysselsättningstjänsterna i din hemkommun eller på internet med sökordet ”rekrytointitapahtuma”.

Tjänster som stöd för jobbsökningen

I jobbsökningen får du hjälp av till exempel rådgivare vid International Houses över hela Finland, AN-byråerna (TE-toimisto) och kommunernas sysselsättningstjänster.

International House Helsinki

Om du överväger att flytta till Finland och Helsingfors, Esbo eller Vanda kan du före flytten be om råd av experterna vid International House Helsinki. Rådgivarna ger dig information om livet och arbetet i Finland och råd om olika saker som du behöver ta hand om före och efter flytten.

Sysselsättningstjänsterna och TE-byråerna

Om du bor i Finland och är arbetslös arbetssökande kan du få sysselsättningsfrämjande tjänster från sysselsättningstjänsterna i din kommun. Läs mer om sysselsättningsfrämjande tjänster på InfoFinlands sida Om du blir arbetslös.

Du kan också få allmän vägledning och rådgivning om jobbsökning även om du inte är kund vid sysselsättningstjänsterna eller TE-toimisto.