Gå till innehållet
Työskentelymahdollisuudet Suomessa

Sysselsättningsmöjligheter i Finland

Publicerad02.02.2024
I Finland finns det mångsidiga karriärmöjligheter och lönenivån är konkurrenskraftig. Arbetsplatser finns tillgängliga på många inom många olika branscher. På den här sidan berättar vi om arbetsmarknadssituationen, kraven på språkkunskap och kompetens samt uppehållstillståndsfrågor.

I Finland arbetar en stor del av befolkningen inom tjänstesektorn. Tjänsterna produceras både av privata företag och den offentliga sektorn. Den offentliga sektorns tjänster är exempelvis utbildning, hälsovård, socialtjänster och andra tjänster som kommunerna, staten och välfärdsområdena tillhandahåller för invånarna.

De branscher som sysselsätter flest är handel, trafik, hotell- och restaurangtjänster, utbildning samt social- och hälsotjänster. Andelen arbetsplatser inom servicebranschen kommer att öka i framtiden.

Flest lediga arbetsplatser finns det i Finland för tillfället inom social- och vårdbranschen. Andra näringsgrenar som sysselsätter finländarna är jordbruk och industri.  Även utrikeshandel är viktigt för Finland. Finland exporterar exempelvis livsmedel, skogs- och metallindustriprodukter, papper och kartong samt maskiner och utrustning.

I vilka branscher finns det arbete?

Arbetstagare behövs i olika delar av Finland. Flest lediga arbetsplatser erbjuds i de stora städerna, i södra Finland och i huvudstadsregionen.

Förutom företagen är den offentliga sektorn en stor arbetsgivare i Finland och  Helsingfors stad är exempelvis Finlands största arbetsgivare.

Enligt arbetskraftsbarometern (Työvoimabarometri) fanns det i september 2023 mest arbeten inom följande branscher:

 • Social- och hälsovård (exempelvis sjukvårdare, närvårdare, allmänläkare)
 • Utbildning exempelvis barnträdgårdslärare, speciallärare)
 • Specialistarbete och konsultering (exempelvis applikationskonstruktörer, IT-experter)
 • Installation, service och städning (exempelvis kontors- och anläggningsstädare, hembiträden)
 • Restaurang- och turistbranschen (exempelvis servitörer och restaurangarbetare).
 • Industri och teknik (exempelvis svetsare och gasskärare).

Du finner lediga jobb på jobbförmedlingssidorna. Men lägg märke till att det inom många branscher finns vissa krav på utbildning och språkkunskaper.

Ytterligare information om jobbsökning får du på InfoFinlands sida Arbete i Finland.

Lönenivån i Finland

Medellönen varierar mellan olika branscher. Inom många branscher bestäms lönen enligt kollektivavtalen (työehtosopimukset). Ofta betalas förutom grundlönen olika tillägg såsom arbetstidstillägg (työaikalisät) eller erfarenhetstillägg (kokemuslisät).

Enligt statistikcentralen (Tilastokeskus) var den genomsnittliga lönen i Finland i slutet av 2022 ungefär 3800 euro. Men detta belopp varierar mycket mellan olika branscher.

Enligt statistikcentralen (Tilastokeskus) var en finländsk löntagares medellön 3400 euro i månaden år 2022.

Exempel på medellön:

 • Läkare: 7 800 euro i månaden
 • Direktörer: 7 100 euro i månaden
 • Gymnasielärare och lärare i grundskolans högre klasser: 4 200 euro i månaden
 • Lärare i grundskolans lägre klasser och barnträdgårdslärare: 3 200 euro i månaden
 • Specialister: 4 400 euro i månaden
 • Sakkunniga: 3 500 euro i månaden
 • Chaufförer: 3 300 euro i månaden
 • Byggnadsarbetare: 3 100 euro i månaden
 • Närvårdare: 2 900 euro i månaden
 • Försäljare: 2 700 euro i månaden
 • Restaurang- och storhushållspersonal: 2 600 euro i månaden
 • Städare: 2 200 euro i månaden

(Statistikcentralen 2022)

Ofta beror lönens storlek på hur krävande arbetet är samt den utbildning och kompetens som arbetet kräver. Lönerna varierar också beroende på om arbetsgivaren är en kommun, staten eller ett företag.

I Finland är lönerna, levnadskostnaderna och skatterna något högre än genomsnittet i EU.

Tilläggsinformation om priserna och beskattningen i Finland får du från InfoFinlands sidor Prisnivån i Finland och Beskattning.

Kvalifikationskrav

Vissa yrken så som läkare, sjukvårdare eller klasslärare är reglerade i Finland. Det betyder att det stadgas i lagen vilken utbildning som krävs för dessa yrken.

Om du har avlagt examen i något annat land kan du behöva ett beslut om erkännande eller jämställande av examen för att kunna arbeta i Finland.

Läs mer på InfoFinlands sida: Utländsk examen i Finland.

Kunskaper i finska och svenska

Om du kan finska eller svenska är det lättare för dig att få jobb och sköta ärenden i det finländska samhället. I arbetslivet förutsätter också lagen kunskaper i finska eller svenska för vissa uppgifter. Sådana yrken är exempelvis lärare, läkare eller talterapeut.

Läs mer om ämnet på InfoFinlands sida Språkkunskaper och kvalifikationskrav.

Arbets- och uppehållstillstånd

Ta i förväg reda på om du behöver ett separat uppehållstillstånd för arbetet. På detta inverkar till exempel från vilket land du flyttar hit. Vissa uppehållstillstånd omfattar rätten att arbeta utan begränsningar inom vilken bransch som helst. Arbetstillståndet kan också ha begränsningar.

Läs mer på InfoFinlands sida Rätt att arbeta i Finland.

Länken tar dig utanför tjänstenFinlands Fackförbunds Centralorganisation FFC

Information om det finländska arbetslivet