Gå till innehållet

Arbete och entreprenörskap i Vanda

Publicerad20.02.2024
I Vanda finns det många sysselsättningsmöjligheter. Du hittar lediga jobb på jobbförmedlingssidor. I Vanda kan du få hjälp med att söka jobb eller utbildning eller handledning i att starta ett företag. På denna sida hittar du information om tjänster som gäller arbetslivet i Vanda.

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Arbete i Vanda

På Business Finlands webbplats hittar du jobbannonser i Finland indelade efter geografiskt område eller bransch. Du kan även söka jobb i Vanda.

Länken tar dig utanför tjänstenVanda stad

Jobb i Vanda

Sysselsättningstjänsterna i Vanda

Hos sysselsättningstjänsterna i Vanda (Vantaan työllisyyspalvelut) får du vägledning i jobbsökningen och information om lediga jobb och tillgängliga utbildningar. Om du behöver råd eller stöd för att hitta sysselsättning eller utbildning i finska språket, kontakta Vanda stads sysselsättningstjänster. Du hittar mer information om stadens tjänster på Vanda stads webbplats.

Vanda stads sysselsättningstjänsters serviceställe

Fernissagatan 1, vån. 1

betjänar mån.−fre. kl. 9−16

telefon 09 8395 0140

Om du är arbetslös ska du anmäla dig som arbetssökande vid TE-byrån

Om du är arbetslös och söker jobb ska du anmäla dig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån, alltså TE-byrån. Anmäl dig också om du blir permitterad, avslutar din utbildning eller om ditt jobb med lönesubvention upphör. Du kan anmäla dig som arbetssökande i TE-tjänsters webbtjänst, på den närmaste TE-byrån eller per telefon.

Nylands arbets- och näringsbyrå, Vanda

Fernissagatan 1, vån. 5

mån–fre 9–16

Tfn 0295 025 500

Medborgare i EU-länderna, Norge, Island, Lichtenstein och Schweiz kan anmäla sig som arbetssökande via TE-byråns webbtjänst. Medborgare i andra länder måste anmäla sig personligen vid TE-byrån. Ta med ett ID-kort och ditt uppehållstillstånd.

Information om arbets- och näringsbyråns tjänster hittar du på InfoFinlands sida Om du blir arbetslös. Information om att söka jobb i Finland hittar du på InfoFinlands sida Arbete i Finland.

Länken tar dig utanför tjänstenVanda arbets- och näringsbyrå

Kontaktuppgifter och tjänster

Hjälp med jobbsökningen

Kompetenscentret i Vanda (Vantaan osaamiskeskus)

Om du bor i Vanda, har tillstånd att arbeta i Finland och är myndig samt kund hos arbets- och näringsbyrån, kan du anlita tjänsterna vid Kompetenscentret i Vanda. Där kan du kartlägga ditt kunnande och få vägledning i studierna och arbetslivet. Du kan även utveckla dina kunskaper i finska. Kontakta din egen expert vid arbets- och näringsbyrån. Kompetenscentret i Vanda erbjuder även öppna kurser, utbildningar och evenemang för andra invandrare. Du hittar kontaktuppgifterna till Kompetenscentret under länken nedan.

Integrationscentret Kotoutumiskeskus Monika

Integrationscentret Kotoutumiskeskus Monika hjälper arbetslösa invandrarkvinnor att hitta jobb. Du kan få hjälp med att skriva din CV eller en jobbansökan, studera vardagsfinska och digitala färdigheter.

Luckan integration

Luckan Integration är en rådgivningstjänst, som erbjuder personlig rådgivning för invandrare och anordnar bland annat evenemang och grupper relaterade till jobbsökning. Språket som talas vid träffarna är engelska.

Länken tar dig utanför tjänstenLuckan integration

Råd om jobbsökning

Väestöliitto

Väestöliittos karriärmentorskap är avsett för utbildade invandrare. Via programmet kan du få en mentor, som stödjer dig i sökningen efter arbete eller utbildningsplats eller i att starta eget företag. Verksamheten sker på finska.

Ohjaamo

Om du är under 30 år, kan du få råd och handledning via tjänsten Navigatorn. Personalen vid Navigatorn hjälper dig om du inte har något arbete eller en studieplats.

Länken tar dig utanför tjänstenNavigatorn Vanda

Navigatorn

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry

Stödföreningen för unga invandrare R3 (R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry) hjälper ungdomar i frågor som rör utbildning och sysselsättning. Mer information hittar du på föreningens webbplats.

Länken tar dig utanför tjänstenR3 maahanmuuttajanuorten tuki ry

Stöd för unga invandrare

Projektet Föräldrarna med i skolan och arbetslivet

Föräldrarna med i skolan och arbetslivet är ett projekt i Vanda som betjänar invandrarföräldrar som bor i Vanda. Föräldrarna studerar finska och matematik och lär sig om det finländska samhället, skolsystemet och arbetslivet. Föräldrarna studerar en del av veckan i grundskoleklasser eller förskoleklasser och en del av veckan under ledning av en F2-coach. Teman är bland annat finska språket, utbildning, arbetsliv samt vardagslivet och samhället. Föräldrarna kan delta i undervisningen med ett litet barn.

Att starta ett företag

Rådgivningstjänsterna som rör entreprenörskap har i Vanda centraliserats till en byggnad, företagsservicecentret Leija. Leija-byggnaden är hem för bland annat stadens näringstjänster, FöretagsVanda, Handelskammaren, Företagsnavigatorn, Vanda företagare och TE-byråns företagstjänster. Du har även tillgång till Business Finlands mottagningar i Leija med tidsbokning.

Om du vill grunda ett eget företag, kan du få hjälp vid Leija företagsservicecentret. De hjälper dig att utveckla affärsidén och planera affärsverksamheten. Tjänsterna är kostnadsfria.

Företagsservicecentret Leija

Elantovägen 3

01510 Vanda

Länken tar dig utanför tjänstenStarta Eget i Vanda rf

Företagsrådgivning

Nätverket Business Vantaa hjälper dig när du vill starta ett företag i Vanda, skaffa utbildning, rekrytera arbetskraft, expandera internationellt eller hitta nya kontakter. Tjänsterna är kostnadsfria.

Du kan ta kontakt genom att ringa BusinessVantaa Infos rådgivningstelefon 09 8392 0000, mån–fre kl. 8–15.30.

Business Helsinki erbjuder individuell rådgivning om grundande av företag samt ordnar informationsmöten och företagarutbildning på flera olika språk i Helsingfors.

Om du har ett företag i Vanda kan du bli medlem i Vanda Företagare. Vanda Företagare rf. är företagarnas intressebevakningsorganisation som erbjuder sina medlemmar till exempel utbildning och rådgivning. Mer information hittar du på organisationens webbplats.

Nylands TE-byrå erbjuder mångsidiga tjänster för personer som funderar på att starta eget och dem som håller på att starta eget. På Nylands TE-byrå kan du till exempel delta i företagarutbildning och söka startpeng för att starta eget företag.

Läs mer: Att grunda ett företag i Finland.

Beskattning

Huvudstadsregionens skattebyrå betjänar kunderna i centrala Helsingfors.

Kontaktuppgifter:

Tavastvägen 15

00500 Helsingfors

Tfn: 029 512 000

Invandrare kan även sköta ärenden vid servicestället International House Helsinki. På servicestället hjälper FPA:s och Skatteförvaltningens experter invandrare som kommer till Finland för att arbeta i frågor som rör beskattning och social trygghet

Kontaktuppgifter till servicestället International House Helsinki:

International House Helsinki

Lintulahdenkuja 2

00530 Helsinki

Läs mer: Beskattning