Gå till innehållet
Suomen ja ruotsin kieli Vaasassa

Finska och svenska språket i Vasa

Publicerad12.12.2022

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Finska och svenska språket i Vasa

Finland har två officiella språk: finska och svenska. I Vasa talas både språken i skolor, butiker och på arbetsplatser.

Du kan studera finska eller svenska antingen i integrationsutbildningen eller på egen hand. Integrationsutbildning ordnas för vuxna invandrare, som omfattas av integrationslagen. Integrationsutbildningarna är avsedda för arbetslösa arbetssökande. Utbildningen räcker cirka ett år och den är gratis. Till integrationsutbildningen kan du ansöka via TE-byrån.

Finska eller svenska kan du också studera på egen hand. Du kan själv söka till en kurs och betala kursavgiften. Språkkurser på eget initiativ ordnas av bl.a. läroinrättningarna nedan:

Länken tar dig utanför tjänstenVasa Sommaruniversitet

Språkkurser

På Welcome Office kan du fråga mera om de språkkurser som ordnas i Vasa och om kostnadsfria språkundervisningsgrupper samt få handledning till språkstudier på egen hand.

Länken tar dig utanför tjänstenVaasan Kaupunki

Welcome Office

Finska kan du också studera på egen hand på nätet:

Finska språket på internet

Läs mera: Studier i finska

Allmänna språkexamina

I Vasa kan du avlägga en allmän språkexamen i finska och svenska. På utbildningsstyrelsens webbplats finns en sökmotor, med hjälp av vilken du kan kontrollera var och när du kan avlägga examen.

Läs mera Officiellt intyg över språkkunskaper

Länken tar dig utanför tjänstenUtbildningsstyrelsen

Allmänna Språkexamina