Gå till innehållet
Vammaisten palvelut

Tjänster för personer med funktionsnedsättning

Publicerad12.05.2023
I Finland finns det många särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning. Sådana tjänster är till exempel färdtjänst, hjälpmedel eller en personlig assistent. Målet är att underlätta delaktigheten i samhället och livet med funktionsnedsättningen.

Välfärdsområdena tillhandahåller tjänster för personer med funktionsnedsättning. Du har rätt till de offentliga tjänsterna om du har en hemkommun i Finland.

Mer information om rätten till hemkommun finns på InfoFinlands sida Hemkommun i Finland.

Länken tar dig utanför tjänstenStödcentralen Hilma för handikappade invandrare

Serviceguide för handikappade invandrare

Länken tar dig utanför tjänstenInstitutet för hälsa och välfärd

Handbok för handikappservice

Länken tar dig utanför tjänstenSocial- och hälsovårdsministeriet

Handikappservice och stödåtgärder

Ansöka om tjänster

När du ansöker om tjänster för personer med funktionsnedsättning behöver du vanligtvis ett läkarintyg. Besök till exempel din egen social- och hälsocentral (sosiaali- ja terveyskeskus) för en läkarkontroll. På olika håll i Finland kan social- och hälsocentralen också heta något annat, till exempel terveysasema, terveyskeskus eller hyvinvointiasema.

När du har ett läkarintyg ska du kontakta funktionshinderservicen (vammaispalvelut) i ditt område. Där får du råd och hjälp när du ansöker om tjänster.

Boende

Om du behöver stöd och hjälp med boendet på grund av din funktionsnedsättning ska du kontakta funktionshinderservicen i ditt område. Läs mer på InfoFinlands sida Stöd- och serviceboende.

Hjälpmedel

Om du behöver hjälpmedel på grund av din funktionsnedsättning för att klara dig i vardagen kan du få dessa som medicinsk rehabilitering. Då behöver du inte betala för hjälpmedlen. Sådana hjälpmedel är till exempel rullstol, hörselapparat, vita käppen och ledarhund.

Om det måste göras ändringsarbeten eller installeras fasta hjälpmedel i din bostad kan du få ersättning för detta. Bostaden kan till exempel byggas om så att du kan röra dig med en rullstol i den. Fasta hjälpmedel kan till exempel vara olika typer av lyftanordningar samt brandvarnare och dörrklocka för personer med hörselnedsättning, där ljudet har ersatts med lampor. Socialarbetaren inom funktionshinderservicen i ditt område bedömer tillsammans med dig om det behövs ändringsarbeten i din bostad.

FPA kan betala sådana hjälpmedel som du behöver för arbete eller studier. Du kan få hjälpmedel om du inte klarar av arbete eller studier utan dem eller om det är mycket svårt att studera utan hjälpmedel. Fråga hos FPA hur du kan få dessa hjälpmedel.

Att röra sig

Om du på grund av din funktionsnedsättning inte kan använda kollektivtrafiken kan du ha rätt till färdtjänst. Vid behov kan du även ha med dig en ledsagare, det vill säga en person som assisterar dig på resor. Du kan få färdtjänst och en ledsagare med dig på resor som anknyter till arbete, studier eller fritid. Du kan ansöka om färdtjänst hos funktionshinderservicen i ditt område. Du betalar för färdtjänsten enligt kollektivtrafikens taxa. Du kan även få rabatt på kollektivtrafikens biljettpriser på grund av din funktionsnedsättning. Fråga mer hos funktionshinderservicen i ditt område.

Länken tar dig utanför tjänstenInstitutet för hälsa och välfärd

Färdtjänst och följeslagartjänst

Assistentservice

Om du behöver mycket hjälp med det dagliga livet på grund av din funktionsnedsättning kan du få en personlig assistent. Assistenten kan hjälpa dig till exempel med att laga mat, handla, på din arbetsplats, i dina studier eller dina hobbyer. Ditt välfärdsområde betalar assistentens lön. Ansök om assistentservicen hos funktionshinderservicen i ditt område.

Länken tar dig utanför tjänstenInstitutet för hälsa och välfärd

Personlig assistans

Tolktjänster

Tolkning för en person med funktionsnedsättning är inte det samma som språktolkning. Du har rätt att använda tolktjänst (tulkkauspalvelu) för personer med funktionsnedsättning om du har

 • en hörselnedsättning eller
 • en syn- och hörselnedsättning eller
 • en talnedsättning

och om du på grund av din skada behöver hjälp av en tolk

 • för att arbeta,
 • studera efter grundläggande studier,
 • uträtta ärenden,
 • vid social delaktighet,
 • fritidsaktiviteter eller rekreation.

Du kan ansöka om tolktjänst vid FPA.

Om du inte förstår finska eller det finska teckenspråket kan du också behöva en annan tolk. Alla teckenspråkstolkar eller tolkar till personer med talsvårigheter kan inte nödvändigtvis kommunikationssätt som används i andra länder, såsom olika teckenspråk. FPA ordnar inte en annan tolk.

När du sköter ärenden med myndigheter, kom alltid ihåg att bekräfta tolksbehovet. Det åligger myndigheten med vilken du sköter ärenden att ordna tolktjänsten. Om du blir kallad till hälsovården, kom ihåg att på förhand ange att du behöver en tolk. Om du söker dig till jourmottagningen eller läkaren, kan du beställa en tolk vid FPA.

Rehabilitering för personer med en svår funktionsnedsättning

Om du har en svår funktionsnedsättning eller sjukdom och du är under 65 år kan FPA ordna dig krävande medicinsk rehabilitering och ersätta en del av kostnaderna för rehabiliteringen. Du kan få rehabilitering om du på grund av din funktionsnedsättning eller sjukdom har stora svårigheter att klara av vardagen i hemmet, på jobbet eller i skolan.

Du kan få medicinsk rehabilitering vid en rehabiliteringsinrättning eller så att du bor hemma och besöker rehabiliteringen. Målet är att du ska klara dig bättre i vardagen.

Även barn med en svår funktionsnedsättning kan få krävande medicinsk rehabilitering.

För krävande medicinsk rehabilitering behöver du en rehabiliteringsplan. Kontakta din egen hälsostation eller företagsläkare.

Skolgång för barn med funktionsnedsättning

Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till skolgång i närliggande skola. Ett barn med funktionsnedsättning kan få specialundervisning om barnets funktionsnedsättning försvårar inlärningen. Barnet kan vid behov även få ett skolgångsbiträde.

FPA kan betala dyra och krävande hjälpmedel som barnet med funktionsnedsättning behöver för sin skolgång. Barnet kan också få hjälpmedel om hen inte kan studera utan dem eller om det är mycket svårt utan dem. Hjälpmedel kan fås tidigast när barnet går i grundskolans årskurs sju.

Fritid för barn med funktionsnedsättning

Information om hobbymöjligheterna på din hemort får du till exempel vid idrotts- och kulturförvaltningen i din hemkommun. Också organisationer för personer med funktionsnedsättning tillhandahåller många slags hobbyverksamheter. Till exempel Finlands Paralympiska Kommittés Sporttiklubi ordnar olika idrotts- och motionsevenemang.

Särskilda tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Särskilda tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning är bland annat

 • boendetjänster
 • familjevård
 • anstaltsvård
 • arbetsverksamhet och dagverksamhet.

Boendetjänster (asumispalvelu) innebär att en person med intellektuell funktionsnedsättning kan bo i sin egen bostad och där få olika typer av hjälp och stöd. Läs mer på InfoFinlands sida Stöd- och serviceboende.

Familjevård (perhehoito) innebär att en person vårdas, fostras eller omhändertas i ett privat hem utanför det egna hemmet. En person med intellektuell funktionsnedsättning som behöver vård kan bo i ett familjehem. Man kan också bo tillfälligt i ett familjehem. Familjevård kan även ordnas i den vårdbehövandes eget hem.

Om en person med intellektuell funktionsnedsättning behöver kontinuerlig vård och inte kan få det hemma eller i en servicebostad kan han eller hon även bo på en anstalt (laitos). Man kan också bo korta tider i en anstalt.

Välfärdsområdena ordnar arbetsverksamhet (työtoiminta) och dagverksamhet (päivätoiminta) för personer med funktionsnedsättning. I arbetsverksamheten ingår lätt arbete. Dagverksamheten är avsedd för personer med svår funktionsnedsättning som inte kan delta i arbetsverksamheten. Dagverksamheten kan omfatta till exempel matlagning, motion, samtal och friluftsliv.

På internet finns en databank för personer med intellektuell funktionsnedsättning (Kehitysvammahuollon tietopankki) med mycket nyttig information om utvecklingsstörningar och tjänster för personer med funktionsnedsättning. Tjänsten är finskspråkig.

Länken tar dig utanför tjänstenVerneri.net

Dagverksamhet

Lokalinformation