Gå till innehållet
Yrittäjäksi Suomeen

Till Finland som företagare

Publicerad20.06.2022
Om du vill vara företagare i Finland och du är medborgare i något annat land än EU-länderna eller de nordiska länderna, behöver du ett uppehållstillstånd för företagare. Om du vill grunda ett uppstartsföretag i Finland, behöver du ett uppehållstillstånd för uppstartsföretagare. Du måste ansöka om uppehållstillstånd innan du kommer till Finland.

Din företagsverksamhet ska vara lönsam och dina inkomster från företagsverksamheten måste ge dig en tryggad försörjning. Om ditt företag är ett uppstartsföretag som inte ännu har omsättning, kan du bevisa en tillräcklig utkomst med övriga inkomster.

Uppehållstillstånd beviljas inte på grund av att du äger ett företag. Du behöver jobba i ditt företag i Finland för att kunna få ett uppehållstillstånd.

Läs mer om att grunda ett företag i Finland på InfoFinlands sida Att grunda ett företag i Finland .

Läs om hur coronaviruset påverkar uppehållstillstånd på InfoFinlands sida Coronaviruset och att flytta till Finland .

Uppehållstillstånd för företagare

Som företagare betraktas:

  • privat näringsidkare (firma)
  • bolagsman i ett öppet bolag
  • ansvarig bolagsman i kommanditbolag
  • medlem i andelslag med obegränsad tillskottsplikt
  • företagare i aktiebolag

Du måste registrera ditt företag i Patent- och registerstyrelsens (Patentti- ja rekisterihallitus) handelsregister innan du ansöker om uppehållstillstånd för företagare. Om du är en privat näringsidkare, det vill säga du har en firma, behöver du ett FO-nummer (Y-tunnus) för uppehållstillstånd. Om du ansöker om ditt första uppehållstillstånd och inte ännu har kommit till Finland, behöver du inget FO-nummer.

Ansökan om uppehållstillstånd behandlas i två steg. Först bedömer NTM-centralen (Närings-, trafik- och miljöcentralen, ELY-keskus) ditt företags lönsamhet bland annat utifrån affärsverksamhetsplanen och finansieringen. Därefter fattar Migrationsverket beslut om uppehållstillstånd.

På Migrationsverkets webbplats hittar du mer information om uppehållstillstånd för företagare.

Uppehållstillstånd för uppstartsföretagare

Om du vill grunda ett uppstartsföretag i Finland kan du ansöka om uppehållstillstånd för uppstartsföretagare som är avsett för tillväxtföretagare. För att få uppehållstillstånd för uppstartsföretagare måste du ha en konkret affärsverksamhetsplan.

Uppstartsföretag är unga små och medelstora företag som siktar mot internationell tillväxt. Business Finland gör en bedömning av om du kan definieras som uppstartsföretagare.

Ansökan om uppehållstillstånd för uppstartsföretagare är indelat i två steg.

  1. Först måste du få ett positivt utlåtande från Business Finland. Business Finland bedömer ditt företags affärsmodell, kunnande och förmåga att få verksamheten att växa. Du kan inte få uppehållstillstånd för uppstartsföretagare utan ett positivt utlåtande från Business Finland.
  2. När du har fått ett positivt utlåtande från Business Finland kan du ansöka om uppehållstillstånd för uppstartsföretagare hos Migrationsverket. Business Finlands utlåtande är giltigt två månader.

Du hittar anvisningar och mer information om ansökan om uppehållstillstånd för uppstartsföretagare på Migrationsverkets och Business Finlands webbplatser.

Att ansöka om uppehållstillstånd

Ansök om uppehållstillstånd för företagare eller uppehållstillstånd för uppstartsföretagare på nätet via tjänsten Enter Finland. När du gjort ansökan ska du besöka Finlands beskickning närmast dig för att styrka din identitet och visa upp originalexemplaren av ansökningsbilagorna. Du ska besöka beskickningen inom tre månader efter att ha gjort ansökan på internet. Ansökan kan behandlas först när du har besökt beskickningen. Du måste boka en tid hos beskickningen i förväg.

Kom ihåg att till din ansökan bifoga alla nödvändiga bilagor när du lämnar in den. Detta gör behandlingen av din ansökan snabbare.

Kontrollera ditt Enter Finland-konto regelbundet. Om det behövs ytterligare utredningar för din ansökan kommer detta att meddelas via ditt konto.

Handläggning av ansökan är avgiftsbelagd. Du betalar avgiften när du lämnar in din tillståndsansökan. Du kan betala tillståndet via tjänsten Enter Finland.

Om du inte kan göra ansökan på nätet kan du fylla i en pappersansökan. Lämna in den ifyllda ansökningsblanketten och alla nödvändiga bilagor till Finlands beskickning närmast dig. Du kan skriva ut ansökningsblanketten på Migrationsverkets webbplats. Du måste boka en tid hos beskickningen i förväg.

Finländsk personbeteckning

Om du får ett uppehållstillstånd i Finland registreras du automatiskt i det finländska befolkningsdatasystemet. Du får samtidigt även en finländsk personbeteckning.

När du har flyttat till Finland ska du besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas (Digi- ja väestötietovirasto) serviceställe för att registrera dig som invånare. Läs mer på InfoFinlands sida Registrering som invånare .

Som företagare i Finland

På InfoFinlands sida Arbete och entreprenörskap hittar du mer information för arbetstagare och företagare.