Gå till innehållet
Virallinen todistus kielitaidosta

Officiellt intyg över språkkunskaper

Publicerad26.03.2024
Om du vill ansöka om finskt medborgarskap behöver du ett officiellt intyg över dina kunskaper i finska eller svenska. Du kan även påvisa att du uppfyller språkkunskapskravet på finskt eller finlandssvenskt teckenspråk. Intyget är ofta bra att ha när du söker jobb eller en studieplats.

Du kan påvisa dina språkkunskaper:

 • med en allmän språkexamen
 • med statsförvaltningens språkexamen

Språkkunskaper som krävs för att ansöka om medborgarskap kan du påvisa även med examens- och slutbetyg som godkänns av Migrationsverket.

Allmän språkexamen

Allmän språkexamen, ASE, är ett språktest för vuxna som mäter språkkunskaperna i dagliga situationer. Examen är avgiftsbelagd. När du avlagt examen får du ett intyg som anger nivån på dina språkkunskaper.

Språkexamen finns på tre olika nivåer: grundnivån, mellannivån och högsta nivån. Varje examensnivå består av två färdighetsnivåer, vilka det alltså finns sammanlagt sex av.

 • Grundnivån är avsedd för personer som kan använda språket i vardagliga sammanhang. Deras färdighetsnivå är 1–2.
 • Medelnivån är avsedd för personer som kan språket relativt väl. Deras färdighetsnivå är 3–4.
 • Den högsta nivån är avsedd för personer som kan språket mycket väl. Deras färdighetsnivå är 5–6.

Närmare beskrivningar av de olika färdighetsnivåerna finns på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Om du vill ansöka om finskt medborgarskap (kansalaisuus) kan du påvisa att du har tillräckliga kunskaper i finska eller svenska genom att avlägga den muntliga och skriftliga delen av en allmän språkexamen minst på nivå 3.

Språkexamenstillfället pågår 3–6 timmar. Uppgifternas ämnesområden rör det vardagliga livet såsom fritid, utbildning och vanliga situationer på arbetet. I examen ingår olika uppgifter där följande färdigheter krävs:

 • textförståelse
 • skriftliga färdigheter
 • grammatik och vokabulär
 • talförståelse
 • muntliga färdigheter

Du kan avlägga examen på olika orter i Finland. Mer information om anmälan får du på Utbildningsstyrelsens (Opetushallitus) webbplats.

Om du använder teckenspråk, kan du få befrielse från de delprov som testar tal och talförståelse.

Examina kategoriseras på en annan skala än kurserna. Om du har slutfört en språkkurs som kategoriserats enligt den europeiska referensramen motsvarar kursen nivån på den allmänna språkexamen ungefär enligt följande tabell:

 • A1 – ASE 1
 • A2 – ASE 2
 • B1 – ASE 3
 • B2 – ASE 4
 • C1 – ASE 5
 • C2 – ASE 6

Innan du anmäler dig till examen ska du göra dig förtrogen med kraven på de olika examensnivåerna. Du kan även fråga din lärare i finska.

Mer information om den allmänna språkexamen får du på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Statsförvaltningens språkexamen om kunskaper i finska och svenska

Om du vill arbeta inom den offentliga förvaltningen behöver du vanligtvis ett intyg över dina kunskaper i finska eller svenska. Du kan påvisa dina kunskaper i finska eller svenska med en allmän språkexamen eller statsförvaltningens språkexamen.

När du söker jobb eller en studieplats, fråga arbetsgivaren eller läroanstalten om språkkunskapskraven. Innan du anmäler dig till ett språktest måste du veta på vilken nivå du behöver ett intyg.

Språkexamen finns på tre olika nivåer: för nöjaktiga, goda och utmärkta språkkunskaper. Det beror på din arbets- eller studieplats vilken examensnivå du måste avlägga. För finskt medborgarskap behöver du ett intyg för åtminstone nöjaktiga språkkunskaper.

Du kan avlägga examen för nöjaktiga eller goda språkkunskaper olika orter i Finland. På Utbildningsstyrelsens webbplats hittar du en förteckning över de städer där examen kan avläggas.

Examen på utmärkt nivå kan endast avläggas i Helsingfors.

Examen omfattar olika tester. I dem ska du läsa och lyssna på texter och svara på frågor. Därtill finns det intervjuer, diskussioner och skriftliga uppgifter.

Du kan ersätta statsförvaltningens språkexamen med vissa andra studier. Till exempel motsvarar statsförvaltningens språkexamen som gäller goda språkkunskaper ett mognadsprov (kypsyysnäyte) som du har avlagt på finska eller svenska vid universitetet. Mer information får du på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Länken tar dig utanför tjänstenUtbildningsstyrelsen

Statsförvaltningens språkexamina

Intyg över språkkunskaper på basis av studier

Språkkunskaper som krävs för att ansöka om medborgarskap kan du påvisa även med examens- och slutbetyg som godkänns av Migrationsverket. Mer information får du på Migrationsverkets (Maahanmuuttovirasto) webbplats.