Gå till innehållet
Suomen ja ruotsin kieli

Finska och svenska språket

Publicerad04.03.2022
Du har mycket glädje av att kunna finska och svenska språket i arbetet och på fritiden! Språkkurser för vuxna ordnas mycket runt om i Finland och du kan studera grundläggande kunskaper också på nätet. Du kan lära dig de första viktiga meningarna redan på denna webbplats.