Gå till innehållet
Terveys Kauniaisissa

Hälsa i Grankulla

Publicerad16.09.2022

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Coronavirus COVID-19

Nödsituationer

Ring nödnumret 112 om det är fråga om en brådskande nödsituation. Ring nödnumret till exempel vid en allvarlig olycka eller när någon drabbas av en sjukdomsattack. Ring inte nödnumret om det inte är en nödsituation.

Om du har din hemkommun i Grankulla, kan du utnyttja de offentliga hälso- och sjukvårdstjänsterna. Offentliga hälso- och sjukvårdstjänster tillhandahålls till exempel vid hälsostationer, tandkliniker, rådgivningsbyråer och sjukhus.

Om du inte har rätt att använda de offentliga hälso- och sjukvårdstjänsterna, kan du söka dig till en privat läkarstation. På en privat läkarstation måste du betala samtliga kostnader själv.

Läs mer: Hälsa

Hälsovårdstjänsterna i Grankulla

I Grankulla tillhandahålls offentliga hälso- och sjukvårdstjänster på hälsostationen. På hälsostationen finns läkarens, sjukskötarens och hälsovårdarens mottagningar. Hälsostationen har öppet vardagar kl. 8.00–16.00. Om du behöver vård under samma dag ska du kontakta hälsostationen direkt på morgonen när hälsostationen öppnar.

Grankulla hälsostation
Stationsvägen 19
02700 Grankulla
Tfn 09 8789 1300

Länken tar dig utanför tjänstenGrankulla stad

Hälsostationen

Privata hälsotjänster

Information om privata hälsotjänster hittar du på sidorna Hälsa i Esbo och Hälsa i Helsingfors.

Läkemedel

Du kan köpa läkemedel på apoteket. Adressen till apoteket i Grankulla är Kyrkovägen 15, Grankulla.

Läs mer: Läkemedel.

Länken tar dig utanför tjänstenGrankulla Apotek

Apotek

Länken tar dig utanför tjänstenApotekareförbundet

Apotekens kontaktuppgifter

Hälsovård för papperslösa

I Helsingfors finns Global Clinic, där personer som vistas i Finland utan tillstånd kan få primärvård.

Tfn 044 977 4547
E-post: globalclinic.finland(at)gmail.com.

Läs mer: Hälsovårdstjänster i Finland

Jour

Kvällstid och under veckoslut har hälsostationen stängt. Då vårdas akuta sjukdomar och olycksfall på jourmottagningen. Den närmaste jourmottagningen finns vid Jorv sjukhus i Esbo.

Ring den kostnadsfria Jourhjälpen på tfn 116 117 innan du kommer till jourmottagningen.

Jouren vid Jorv sjukhus
Åbovägen 150
02740 Esbo
Tfn 09 4711

Om du behöver krishjälp snabbt, ta kontakt med Västra Nylands social- och krisjour. Krisen kan till exempel ha med våld, parförhållandet eller barnens problem att göra.

Västra Nylands social- och krisjour
Vitikka 1 C
02630 Esbo
Tfn 09 816 42439
Öppet alla dagar dygnet runt.

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS

Jour

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Social- och krisjouren

Läs mer: Hälsovårdstjänster i Finland

Barns hälsa

I hälso- och sjukvården av barn under skolåldern får man hjälp av rådgivningens hälsovårdare och läkare. Dem kan du fråga om råd och få stöd i föräldraskapet och fostran av barn. På rådgivningsbyrån följs barnets hälsa och tillväxt.

Länken tar dig utanför tjänstenGrankulla stad

Rådgivningsbyråer

När barnet blir sjukt ska du vid behov kontakta Grankulla hälsostation.

Grankulla hälsostation
Stationsvägen 19
02700 Grankulla
Tfn 09 8789 1300

Länken tar dig utanför tjänstenGrankulla stad

Hälsostationen

Skolhälsovårdaren tar hand om skolbarns hälsa.

Länken tar dig utanför tjänstenGrankulla stad

Skolhälsovården

Under kvällar och veckoslut finns jourmottagningen för barn under 16 år vid Jorv sjukhus i Esbo och på Barnkliniken i Helsingfors.

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS

Jourmottagning för barn

Läs mer: Barns hälsa

Tandvård

Tidsbeställningen till tandkliniken vid Grankulla hälsostation mån–fre:
Tfn 09 505 6379

Under kvällar och veckoslut finns tandvårdsjouren vid Haartmanska sjukhuset i Helsingfors. Ring jourmottagningen på förhand. Jourmottagningen vid Haartmanska sjukhuset har öppet vardagar kl. 14–21 och lör–sön kl. 8–21. Tfn 09 471 71110

Privat tandvård

I Grankulla finns också privata tandläkare. Om om du inte har rätt att använda de offentliga hälso- och sjukvårdstjänsterna, kan du gå till en privat tandläkare. Privat tandvård är dyrare än offentlig tandvård.

Länken tar dig utanför tjänstenPlusTerveys

Privat tandläkare

Läs mer: Tandvård

Mental hälsa

Om du behöver psykisk hjälp och psykiskt stöd kan du kontakta hälsostationen.

Grankulla hälsostation
Stationsvägen 19
02700 Grankulla
Tfn 09 8789 1300

Länken tar dig utanför tjänstenGrankulla stad

Mental hälsa

Västra Nylands social- och krisjour betjänar personer som bor i Grankulla. I krissituationer kan du ringa eller åka till jouren.

Västra Nylands social- och krisjour
Vitikka 1 C, 02630 Esbo
Tfn 09 816 424 39
Öppet varje dag dygnet runt.

Länken tar dig utanför tjänstenGrankulla stad

Kristjänster

Läs mer: Mental hälsa

Sexualhälsa

Vid mödra- och preventivrådgivningen får du hjälp med graviditetsprevention och familjeplanering.

Könssjukdomar behandlas på hälsostationen och på polikliniken för könssjukdomar i Helsingfors. .

Läs mer: Sexuell lhälsa och prevention.

Länken tar dig utanför tjänstenGrankulla stad

Hälsostationen

Länken tar dig utanför tjänstenHUS Helsingfors universitetssjukhus

Polikliniken för könssjukdomar

Graviditet och förlossning

Vid mödrarådgivningen följs moderns, fostrets och hela familjens hälsotillstånd under graviditeten. Kontakta rådgivningsbyrån när du upptäcker att du är gravid.

Tidsbokning vardagar kl. 12–13
Tfn 09 8789 1344

Länken tar dig utanför tjänstenGrankulla stad

Rådgivningsbyråer

Läs mer: Graviditet och förlossning

Det närmaste förlossningssjukhuset är Jorv sjukhus i Esbo. Om du vill kan du även föda barnet på något annat sjukhus inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS).

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS

Val av förlossningssjukhus

Länken tar dig utanför tjänstenHUS Helsingfors universitetssjukhus

Förlossningssjukhusens jourmottagning

Handikappade personer

Grankulla stad erbjuder olika tjänster för handikappade, till exempel hjälpmedel och dagverksamhet. Du kan fråga om tjänsterna för handikappade hos socialarbetaren för ditt område.

Läs mer: Handikappade personer