Gå till innehållet

Permanent uppehållstillstånd

Publicerad26.03.2024
Du kan få ett permanent uppehållstillstånd i Finland om du har bott tillräckligt länge i landet. Du kan endast ansöka om permanent uppehållstillstånd om du befinner dig i Finland.

Du kan få permanent uppehållstillstånd (P), om

 • du bott i Finland i minst fyra år med A-tillstånd och
 • inte under tiden har bott utomlands i över två år och
 • villkoren för beviljande av permanent uppehållstillstånd fortfarande existerar

Om du hade A-tillstånd då du kom till Finland beräknas de fyra åren från den dag du anlände till Finland Om du fått A-tillstånd i Finland beräknas de fyra åren från den dag då det första A-tillståndet trädde i kraft. Om du har fått internationellt skydd i Finland beräknas de fyra åren från att du anlände till Finland.

Permanent uppehållstillstånd kan eventuellt inte beviljas om:

 • du har begått ett brott som är belagt med fängelsestraff
 • du är misstänkt för ett brott som är belagt med fängelsestraff
 • du har begått två eller flera brott
 • du misstänks för två eller flera brott

Permanen uppehållstillstånd gäller tills vidare. Tillstånet kan dras tillbaka om du permanent flyttar från Finland, uppehåller dig utomlands kontinuerligt i minst två år eller har lämnar felaktiga uppgifter då du ansökt om tillståndet.

EU-uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som uppehållit sig länge i landet

Tredjelandsmedborgare äe medborgare i annat land än de nordiska länderna, EU-länderna, Liechtenstein eller Schweiz.

Du kan beviljas EU-uppehållstillstånd (P-EU) för tredjelandsmedborgare om:

 • du har bott i Finland i minst fem år med A-tillstånd och
 • inte under denna tid har bott utomlands längre än 10 månader och
 • grunden för de tidigare uppehållstillstånden fortfarande existerar

P-EU-tillstånd ansöks om på samma sätt som permanent uppehållstillstånd.

P-EU-tillstånd gäller tills vidare.

P-EU-tillståndsansökan kan även avslås på samma grunder som permanent uppehållstillstånd.

Så här ansöker du om permanent uppehållstillstånd

Ansök om uppehållstillstånd i tjänsten Enter Finland:

 1. Logga in i tjänsten. Autentisera din identitet med nätbankskoder, medborgarcertifikat eller mobilcertifikat.
 2. Fyll i ansökningsblanketten och lägg till erforderliga bilagor. Information om vilka bilagor som behövs finns på Migrationsverkets webbplats. Betala också handläggningsavgiften för uppehållstillståndet.
 3. Besök Migrationsverket tjänsteställe inom tre månader. Boka en tid i tidsbokningstjänsten på Migrationsverkets webbplats.
 4. Kontrollera ditt Enter Finland-konto regelbundet. Du får ett meddelande på ditt konto om det behövs ytterligare utredningar till din ansökan. Du får också ett meddelande om beslutet.

Om du inte kan eller inte vet hur du ansöker om permanent uppehållstillstånd på internet:

 1. Ansök om permanent uppehållstillstånd med en pappersansökan.
 2. Skriv ut rätt ansökningsblankett på Migrationsverkets webbplats och fyll i den noga. En felaktigt ifylld ansökan tas inte emot.
 3. Boka i förväg en tid på tjänstestället via tidsbokningstjänsten som finns på Migrationsverkets webbplats.
 4. Ta med dig din ifyllda ansökan, bilagorna och bilagskopior samt ditt pass och ett passfoto till tjänstestället.
 5. Du ska betala en handläggningsavgift när du lämnar in din ansökan.