Gå till innehållet
Tietoa Helsingistä

Information om Helsingfors

Publicerad31.10.2023

Helsingfors är Finlands huvudstad. Staden ligger i södra Finland vid Finska viken. Helsingfors är Finlands administrativa centrum: där sammanträder Finlands riksdag och där finns ministerierna. Helsingfors är även ett viktigt centrum för affärs- och kulturlivet. Helsingfors har cirka 650 000 invånare. 76 procent av invånarna har finska och 6 procent har svenska som modersmål. 18 procent har något annat modersmål.

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Trafiken i Helsingfors

I Helsingfors kan du resa med buss, närtåg, spårvagn, metro och med Sveaborgsfärjorna med HRT:s biljett. Du kan betala biljetten smidigt med HRT-appen på din mobil eller med ett HRT-kort som du kan ladda med period eller värde. Kontrollera hur länge biljetten är giltig. Om biljetten fortfarande är giltig kan du byta mellan olika trafikmedel. Det gör inget om biljetten går ut under resan.

Du kan söka information om rutterna i reseplanerartjänsten (Reittiopas). Tjänsten ger dig råd om olika kollektivtrafikförbindelser från ett ställe till ett annat.

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingforsregionens trafik HRT

Reseplanerare

HRT-kortet (HSL-kortti)

Med HRT-kortet reser du billigare än med kontanter. HRT-kortet gäller på lokaltrafikens bussar, närtågen, metron, spårvagnarna och Sveaborgsfärjorna.

Det finns två typer av HRT-kort. Ett personligt kort kan endast användas av ägaren. Detta är det billigaste resesättet. Ett innehavarkort kan användas av flera personer.

Innan du skaffar dig ett personligt kort måste du registrera dig som invånare i någon av städerna i HRT:s biljettområde. Dessa städer är Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt, Kervo och Sibbo.

Du kan köpa ett HRT-kort vid HRT:s försäljningsställen och serviceställen. De finns runtom i huvudstadsregionen. Du kan köpa ett personligt HRT-kort vid HRT:s serviceställen. Om du ska köpa ett personligt HRT-kort ska du ta med dig ett ID-kort. Du kan köpa ett personligt HRT-kort även via HRT:s webbplats, om du har finländska nätbankskoder.

Du kan resa med HRT-kortet när du har laddat period eller värde på kortet. Period kan avse tid: till exempel en månad. Värde avser pengar. Om du reser ofta med kollektivtrafiken, lönar det sig att ladda kortet med en period.

Du kan ladda HRT-kortet på laddningsautomaterna eller på internet. Mer information finns på HRT:s webbplats.

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingforsregionens trafik (HRT)

Ansökan om försäljningsplatser

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingforsregionens trafik (HRT)

Information och råd till resenärer

På cykel och till fots

I Helsingfors finns gott om cykelvägar. I reseplaneraren för cykel- och gångtrafiken kan du söka en lämplig rutt om du vill gå eller cykla.

Bil och flyg

På många metrostationer kan du parkera din bil gratis för att fortsätta resan med kollektivtrafiken.

Helsingfors har goda landsvägsförbindelsermed resten av landet. Den närmaste flygplatsen är Helsingfors-Vanda flygplats.

Läs mer: Trafiken.

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingforsregionens trafik

Anslutningsparkering

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingfors-Vanda

Flygplatsen

Beslutsfattande och påverkan

I Helsingfors beslutas ärenden av stadsfullmäktige. Fullmäktigeledamöterna representerar olika politiska grupper. Fullmäktige väljs vart fjärde år genom kommunalval. Du kan följa fullmäktiges sammanträden och få mer information om beslutsfattandet på Helsingforskanalen eller på stadens webbplats.

Borgmästaren och stadens aktörer ordnar boendemöten runtom i Helsingfors för invånarna där man berättar om och diskuterar stadens ärenden.

Du kan även själv påverka beslutsfattande. Att rösta i kommunalvalet är ett viktigt sätt att påverka. Du kan även delta i utvecklingen av staden via olika slags elektroniska kanaler. Till exempel på Helsingfors stads webbplats finns en färdig blankett, ett responssystem (palautejärjestelmä). Via den kan du skicka frågor och förslag eller respons till staden.

I ditt bostadsområde arbetar dessutom stadens kontaktperson, stadslotsen (stadiluotsi), som kan hjälpa dig att föra vidare ditt förslag. Stadslotsen har jour i områdets bibliotek vissa veckodagar och klockslag. Mer information om stadslotsar och kontaktuppgifterna till dem hittar du på Helsingfors stads webbplats.

Helsinfors använder 8,8 miljoner euro på att genomföra stadsbornas förslag. OmaStadi betyder att du kan föreslå och rösta på saker som ska genomföras i ditt område. Ett bra förslag gör staden trivsam, välfungerande och rolig för oss alla.

Religion

I Helsingfors och Helsingforsregionen verkar många religiösa samfund. I Helsingfors finns många olika religionssamfunds tempel och dessutom olika verksamhetscenter. Via tjänsten Religionerna i Finland kan du söka information enligt religionssamfund och ort.

Läs mer: Kulturer och religioner i Finland.

Länken tar dig utanför tjänstenUskonnot.fi

Religiösa samfund

Helsingfors historia

Sveriges kung Gustav Vasa grundade Helsingfors på stranden av nuvarande Gammelstadsforsen genom att den 12 juni 1550 beordra invånare i andra städer att flytta till Helsingfors. Finland var på den tiden en del av Sverige.

Gustav Vasa ville göra Helsingfors till en handelsstad som konkurrerar med Tallinn, och även holländska och tyska handelsmän flyttade till staden. Inom kort erövrade Sverige Tallinn, och Helsingfors blev en krigsstad vars hamn användes för förflyttning av soldater först till Baltikum och på 1630-talet till tyska områden till trettioåriga kriget.

År 1640 flyttades Helsingfors till stadens nuvarande plats på Estnäs. De första 200 åren var staden en anspråkslös småstad.

Under Stora nordiska kriget år 1710 föll två tredjedelar av Helsingfors befolkning offer till pesten. Ryssland ockuperade Helsingfors två gånger på 1700-talet när Sverige och Ryssland var i krig.

År 1748 inleddes bygget av Sveaborgs sjöfästning på öarna utanför Helsingfors. (På finska Suomenlinna, "Finlands slott"). Bygget av fästningen förde med sig nya invånare till staden och också handeln blev livligare.

Sverige förlorade landets östra del till Ryssland i 1808−1809 års krig. Helsingfors och Sveaborg erövrades av ryssarna 1808 och under kriget brann staden.

Ryssland gjorde området som erövrats till Finlands autonoma storfurstendöme. År 1812 upphöjde kejsar Alexander I Helsingfors till Finlands huvudstad. Samtidigt började man bygga Helsingfors innerstad i empirestil, vars byggnader inhyste storfurstendömets viktiga institutioner. Också universitetet flyttades år 1828 från Åbo till Helsingfors.

När Finland blev självständigt år 1917 blev Helsingfors huvudstad i republiken Finland. I januari 1918 tog det röda gardet, som representerade arbetarna, makten i HelsingforsHels. Samtidigt organiserade sig de vita trupperna som representerade borgare och bönder i Österbotten och inbördeskriget bröt ut. Tyska trupper som kom till Finland erövrade Helsingfors till de vita i april.

Under andra världskriget 1939–1944 bombade Sovjetunionen Helsingfors, men tack vare det duktiga luftvärnet vara skadorna i staden lindriga.

År 1946 inkorporerades nya områden till Helsingfors och staden yta mångfaldigades nästan åtta gånger. Stadens befolkning växte snabbt och och på de inkorporerade områdena byggdes många nya förorter på 1950−1980-talen.

Helsingforsdagen firas varje år på dagen för stadens grundande, den 12 juni. Då pågår många evenemang på olika håll i Helsingfors.