Gå till innehållet
Liikenne Suomessa

Trafiken i Finland

Publicerad13.07.2022

I Finland är avstånden långa, men kollektivtrafiken fungerar väl och vägarna är i gott skick. Finland har högertrafik. Med ett körkort som utfärdats utomlands är det vanligtvis tillåtet att köra i Finland, men i vissa fall måste det bytas ut mot ett finländskt körkort. På den här sidan hittar du information om kollektivtrafik, användning av egen bil och körkort i Finland.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken fungerar väl i Finland. Man kan resa nästan över allt i Finland med tåg eller buss. Man kan också flyga till många städer. I stora städer och deras näromgivning finns en välfungerande lokaltrafik. Lokaltrafiken trafikeras vanligtvis med bussar.

Tåg

Tågtrafiken i Finland sköts av bolaget VR. Du kan köpa tågbiljetter på VR:s webbplats, i appen VR Matkalla, i en biljettautomat eller vid ett försäljningsställe på en järnvägsstation, via telefon hos VR:s kundtjänst eller i R-kioski. Information om tågtidtabellerna hittar du på VR: s webbplats och på järnvägsstationerna.

Bussar

Det finns många bussbolag i Finland. Du kan köpa biljetter till en långdistansbuss på Matkahuoltos webbplats, i appen Resesökning och biljetter, i appen Bussiliput, på Matkahuoltos verksamhetsställen eller på bussen av föraren. Information om busstidtabellerna hittar du på Matkahuoltos webbplats och verksamhetsställen.

Rabatt på bussbiljetter ges åt

 • barn
 • studerande
 • pensionärer
 • beväringar och civiltjänstgörare

Du kan planera en för dig lämplig rutt till exempel i Traficoms tjänst Matka.fi.

Flygtrafiken

I Finland finns det 21 flygplatser. Den största av dem är Helsingfors-Vanda flygplats. Många flygbolag erbjuder flyg från Finland till utlandet. De flesta utrikesflygen avgår från Helsingfors-Vanda flygplats.

Egen bil

Det är relativt dyrt att köpa och använda en bil i Finland. En välhållen bil kostar flera tusen euro. Också ägandet och användningen av bilen medför kostnader, till exempel för

 • bränsle
 • försäkringar
 • däck
 • service och reparationer
 • bilskatter

Om du har en bil måste du teckna en trafikförsäkring (liikennevakuutus). Trafikförsäkringen tecknar du hos ett försäkringsbolag.

I Finland måste bilen besiktigas och registreras. Besiktningar görs på besiktningsstationer. Registreringen kan göras till exempel på besiktningsstationer, vid försäkringsbolag och hos bilhandlare. Du kan även registrera bilen på Traficoms webbplats.

I Finland är det lag på att bilen ska ha vinterdäck på vintern. På vintern kan man använda antingen dubbdäck eller friktionsdäck. En bil med dubbdäck är lättare att manövrera på hala vägar. Du kan dock inte använda dubbdäcken på sommaren.

I Finland måste du noga iaktta trafikreglerna. Polisen övervakar att trafikreglerna följs. Om man bryter mot trafikreglerna kan man få böter.

Att framföra vilket som helst motorfordon i onyktert tillstånd (alkohol eller droger) är ett brott.

Införsel av egen bil till från utlandet till Finland

Om du kommer till Finland med egen bil måste du ta hand om följande:

 • Gör en anmälan om ibruktagande till skatteförvaltningen.
 • Lämna en bilskattedeklaration till skatteförvaltningen.
 • Ta fordonet till en registreringsbesiktning på en besiktningsstation.
 • Gör den första registreringen av fordonet. Vid den första registreringen får du finska registreringsskyltar för ditt fordon.

Mer information om föra in ett fordon till Finland finns på Traficoms webbplats.

Länken tar dig utanför tjänstenExpatFinland.com

Bil och körning i Finland

Länken tar dig utanför tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom

Information om registrering av fordon

Länken tar dig utanför tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom

Besiktning av fordon

Länken tar dig utanför tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom

Information om fordonsbeskattning

Länken tar dig utanför tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom

Införsel av fordon till Finland

Körkort

Du kan köra i Finland endast om du har ett giltigt körkort. Du måste vara minst 18 år för att få körkort. Innan du kan få körkort måste du delta i förarutbildning och avlägga förarexamen. Förarutbildning kan du få i en bilskola. Också till exempel en släkting eller en bekant som har körkort och minst fem års erfarenhet av att köra bil kan lära dig. För detta behövs ett undervisningstillstånd från Traficom.

För att få köra motorcykel behöver du ett motorcykelkort. Vilket kort du behöver beror på hurdan motorcykel du vill köra.

För att köra moped behöver du ett mopedkort, om du inte har ett körkort. Du behöver inget mopedkort om du har fyllt 15 år före den 1 januari 2000.

Länken tar dig utanför tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom

Undervisningstillstånd

Länken tar dig utanför tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom

Information om körkort

Länken tar dig utanför tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom

Att skaffa körkort

Utländskt körkort i Finland

Om du har ett körkort som utfärdats i ett EU-/EES-land, är det giltigt även i Finland. Om du bor stadigvarande i Finland, kan du byta ut kortet mot ett finländskt körkort om du vill.

Om du har ett körkort som utfärdats i ett land som är anslutet till Genève- eller Wien-konventionerna kan du köra med detta kort högst två år i Finland. Efter att du har flyttat stadigvarande till Finland har du två år på dig att byta ut ditt utländska körkort. Om du inte byter ut ditt kort i tid måste du avlägga förarexamen (teori- och körprov) i Finland.

Om du har ett körkort som utfärdats i ett land som inte är anslutet till Genève- eller Wien-konventionerna kan du köra bil med detta kort under ett års tid efter att ha registrerats i befolkningsdatasystemet i Finland. Du måste avlägga förarexamen i Finland om du vill byta ut ditt körkort mot ett finländskt körkort.

Du kan ansöka om utbyte av ditt körkort mot ett finskt körkort på Ajovarmas serviceställe. Boka en tid i förväg på Ajovarmas webbplats.

Länken tar dig utanför tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom

Utländskt körkort i Finland