Gå till innehållet
Työnteko-oikeus Suomessa

Rätt att arbeta i Finland

Publicerad29.04.2024
Ta i förväg reda på om du behöver ett separat uppehållstillstånd för arbetet. På detta inverkar till exempel från vilket land du flyttar hit. Arbetsgivaren har också skyldighet att säkerställa att du har rätt att arbeta i Finland.

Om du inte är finsk medborgare måste du bevisa för arbetsgivaren att du har rätt att arbeta i Finland. Rätten att arbeta beror på i vilket land du är medborgare och från vilket land du flyttar hit. Om du har uppehållstillstånd ser du rätten att arbeta på ditt uppehållstillståndskort.

Visa arbetsgivaren antingen ditt pass, ett officiellt resedokument eller ditt uppehållstillståndskort. Du har rätt att själv behålla ditt pass och uppehållstillstånd. Arbetsgivaren har endast rätt att se dem. Arbetsgivaren tar vanligtvis en kopia av grunden för din rätt att arbeta, eftersom den enligt lag måste förvaras på arbetsplatsen.

När du vistas i Finland av någon annan orsak än arbete

Om du redan har uppehållstillstånd i Finland utifrån någon annan grund, till exempel familjeband, kan du ha rätt att arbeta i Finland. Då behöver du inte ett separat uppehållstillstånd för att arbeta. I ditt uppehållstillståndskort eller beslut om uppehållstillstånd kan du kontrollera om du har rätt att arbeta i Finland.

Studerandes rätt att arbeta

Om du är medborgare i ett land utanför EU eller de nordiska länderna, har du på vissa villkor rätt att arbeta med ditt uppehållstillstånd för studerande. Du kan arbeta på deltid i genomsnitt 30 timmar i veckan. Du kan ha ett heltidsjobb om du gör ditt slutarbete eller utför en praktik som hör till din examen.

Läs mer om ämnet på InfoFinlands sidor Att studera i Finland.

Familjemedlemmarnas rätt att arbeta

Om du är medborgare i ett land utanför EU eller de nordiska länderna och du har fått uppehållstillstånd på grund av familjeband, har du obegränsad rätt att arbeta i Finland under hela den tid som ditt uppehållstillstånd gäller.
Läs mer om att ansöka om uppehållstillstånd för en familjemedlem på InfoFinlands sidor Familjemedlem i Finland och Uppehållstillstånd för make eller maka.

Asylsökandes rätt att arbeta

Du får förvärvsarbeta i Finland om det har gått tre eller sex månader sedan du lämnade in din asylansökan. Tidsfristen är tre månader om du visade upp ditt pass eller någon annan resehandling till myndigheten när du sökte asyl. Om du inte visade upp en giltig resehandling till myndigheten i samband med din asylansökan får du förvärvsarbeta i Finland när det har gått sex månader sedan du lämnade in din asylansökan. Du har rätt att arbeta tills du har fått ett lagakraftvunnet beslut på din asylansökan. I beslutet fastställs huruvida din rätt att arbeta fortfarande gäller eller inte.

Läs mer om att ansöka om asyl på InfoFinlands sida Asyl i Finland.

Rätt att arbeta för sökande av tillfälligt skydd

Du har rätt att arbeta och studera i Finland omedelbart efter att du har ansökt om tillfälligt skydd. När du har fått uppehållstillstånd har du också rätt till tjänsterna för arbetslösa arbetssökande vid AN-byrån (TE-toimisto).

Läs mer om tillfälligt skydd på InfoFinlands sida Tillfälligt skydd i Finland.

 

Kan rätten till arbete upphöra?

Ansök om fortsatt uppehållstillstånd innan ditt tidigare uppehållstillstånd går ut. Om du ansöker om fortsatt uppehållstillstånd efter att ditt uppehållstillstånd gått ut upphör din rätt att arbeta. Ge din arbetsgivare en kopia av intyget över inlämnad ansökan (hakemuksen vireilläolotodistus) och en kopia av det nya uppehållstillståndet så snart du får det.

Läs mer om att ansöka om fortsatt uppehållstillstånd på InfoFinlands sida Fortsatt uppehållstillstånd

Om det sker ändringar i din uppehållsrätt eller rätt att arbeta ska du meddela detta till din arbetsgivare utan dröjsmål.

Om du inte har uppehållstillstånd eller är osäker på din rätt att arbeta, kan du fråga Migrationsverket (Maahanmuuttovirasto) om saken per e-post. Läs anvisningarna på Migrationsverkets (Maahanmuuttovirasto) webbplats. 

Det är olagligt att arbeta i Finland om man inte har rätt att arbeta.

 

Länken tar dig utanför tjänstenFinlands Fackförbunds Centralorganisation FFC

Utländsk arbetstagare

Utsänd arbetstagare

Om din arbetsgivare som bedriver sin verksamhet i ett annat land har sänt dig till Finland för att arbeta, är du en så kallad utsänd arbetstagare (lähetetty työntekijä).  

Om du har uppehållstillstånd i något annat EU-land, men inte i Finland, behöver du vanligtvis uppehållstillstånd för att kunna arbeta i Finland. I vissa situationer får du arbeta utan uppehållstillstånd. Ta reda på din rätt att arbeta i Finland på Migrationsverkets (Maahanmuuttovirasto) webbplats. Om du har uppehållstillstånd i något annat EU-land på grundval av företagets interna förflyttning, ICT-uppehållstillstånd (ICT-oleskelulupa), får du komma till Finland för att arbeta för högst 90 dagar.