Gå till innehållet
Terveyspalvelut Suomessa

Hälsovårdstjänster i Finland

Publicerad31.05.2023
Finland har förmånliga offentliga hälsovårdstjänster för alla som bor stadigvarande i Finland. Arbetsgivare erbjuder därtill företagshälsovårdens tjänster till anställda. Du kan också använda privata hälsovårdstjänster.

Vilka hälsotjänster kan du använda?

Du kan utnyttja de offentliga hälsovårdstjänsterna i Finland om du har hemkommun (kotikunta) i Finland. Rätten till hemkommun beror på följande:

  • från vilket land du kommer till Finland
  • varför du kommer till Finland (t.ex. arbete, studier)
  • om du ska bo stadigvarande i Finland eller vistas här tillfälligt
  • om din vistelse i Finland är tillfällig, beroende på hur länge vistelsen varar.

Om du inte är säker på om du har hemkommun i Finland, kontrollera din situation hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (Digi- ja väestötietovirasto).

Mer information finns på InfoFinlands sida Hemkommun i Finland.

Om du inte har en hemkommun i Finland eller om du inte omfattas av sjukförsäkringen i Finland, kan du ändå ha rätt till vård eller ersättningar från FPA på någon annan grund. Du måste ansöka separat om denna rätt.

Fråga mer hos FPA:s center för internationella ärenden.

  • Tfn 020 634 0200 (finska och engelska), 020 634 0300 (svenska)

I nödfall får du vård inom den offentliga hälso- och sjukvården fastän du inte har en hemkommun i Finland eller rätt till vård på grund av arbete. Du kan krävas på vårdkostnaderna i efterhand.

Om du inte har rätt till de offentliga hälsovårdstjänsterna, kan du boka tid på en privat läkarstation. Privata hälsovårdstjänster är avsevärt dyrare för kunden än de offentliga.

Hälsovårdstjänster ges i Finland på finska och svenska. Ofta klarar man sig även på engelska. När du bokar tid till hälsovårdstjänster kan du fråga om möjligheten att använda en tolk (tulkki) om du inte behärskar dessa språk. Läs mer på InfoFinlands sida Behöver du en tolk?

När du har bokat tid för ett läkarbesök ska du vara punktligt på plats. Om du har bokat tid för ett läkarbesök men får förhinder är det mycket viktigt att du avbokar besöket i god tid, helst dagen innan. Om du inte kommer och inte heller har avbokat din tidsbeställning måste du betala en avgift.

Offentliga hälsovårdstjänster

Offentliga hälsovårdstjänster ordnas av välfärdsområdena (hyvinvointialueet) runtom i Finland. 

När du blir sjuk ska du först kontakta din egen social- och hälsocentral (sosiaali- ja terveyskeskus). Där kan du boka en tid hos en läkare eller sjukskötare.

I olika välfärdsområden kan social- och hälsocentralen också heta något annat, till exempel terveysasema, terveyskeskus eller hyvinvointiasema. Du hittar information om hälsotjänsterna på olika orter på InfoFinlands lokala informationssidor eller på ditt välfärdsområdes webbplats.

Social- och hälsocentralens tjänster är relativt förmånliga för kunden eftersom de finansieras med skattemedel.

Social- och hälsocentralerna har vanligtvis öppet från måndag till fredag kl. 8–16. Det lönar sig att ringa tidsbokningen genast på morgonen när social- och hälsocentralen öppnar. Om ditt besvär kräver brådskande vård får du en tid snabbt. Om du inte behöver brådskande vård måste du vänta längre på en läkartid. Tidsbokningen berättar för dig hur snabbt du kommer att få vård.

Tidsbokningen bedömer även om du behöver vård av läkare eller sjukskötare. I Finland kan sjukskötare ge vård vid flera sjukdomar. Vid behov kan sjukskötaren hänvisa dig till en läkare. Om du har ett FPA-kort ska du ta det med när du besöker social- och hälsocentralen.

Om du behöver en specialist, ska du först boka tid hos en allmänläkare. Vid behov skriver läkaren vid social- och hälsocentralen en remiss till en specialist. Specialister finns vid vissa social- och hälsocentraler samt på polikliniker och vid sjukhus. Specialiserad sjukvård ges på centralsjukhus och universitetssjukhus.

I Finland gör läkare inom de offentliga hälsovårdstjänsterna inga hembesök. En del privata läkarstationer erbjuder denna tjänst. Ett hembesök av en privatläkare är dock dyrt.

Om din sjukdom är långvarig och du inte kan arbeta finns det mer information om FPA:s sjukpenning på InfoFinlands sida Stöd när du är sjuk.

Jour inom offentliga hälsovårdstjänster

Kvällstid och under veckoslut har social- och hälsocentralerna vanligtvis stängt. Då vårdas akuta sjukdomsfall på jourmottagningen (päivystys).

Jourmottagningen är avsedd för situationer där man behöver omedelbar vård. Om din sjukdom inte kräver omedelbar vård ska du boka tid till din egen social- och hälsocentral nästa gång den har öppet.

Jourmottagningen finns ofta i anslutning till ett sjukhus, på små orter ibland i en närliggande stad. Jourmottagningen för barn och unga finns ofta separat. I nästan hela Finland finns telefontjänsten Päivystysapu. Numret är 116117.

Fråga mer hos din egen social- och hälsocentral under öppettiderna eller sök information på ditt välfärdsområdes webbplats.

Länken tar dig utanför tjänstenSocial- och hälsovårdsministeriet

Välfärdsområdena på kartan

Privata hälsovårdstjänster

Kontaktuppgifter till privata läkarstationer hittar du till exempel på internet. Förmodligen får du en tid snabbare på en privat hälsostation än inom den offentliga hälsovården. Privata hälsotjänster är avsevärt dyrare för klienten än de offentliga. Olika läkarstationer erbjuder olika tjänster. Privata hälsotjänster kan användas av alla, även personer som inte har en hemkommun i Finland.

Om du omfattas av den finländska sjukförsäkringen (sairausvakuutus) ersätter FPA en liten del av kostnaderna för privat sjukvård och tandvård. Ibland kan också personer som inte omfattas av den finländska sjukförsäkringen ha rätt till ersättning från FPA. Fråga mer hos FPA.

FPA:s ersättning kan ibland dras av direkt på det belopp som du betalar vid kassan. Ta med ditt FPA-kort. Du kan också söka ersättning från FPA i efterhand.

Läs mer om sjukförsäkringen i Finland på InfoFinlands sida Den sociala tryggheten i Finland.

Hälsovård för medborgare i de nordiska länderna

Om du har en sjukförsäkring i ett annat nordiskt land har du rätt till nödvändig sjukvård i Finland. Du får vård på samma villkor och till samma kostnad som finländarna. Ta med dig ett officiellt identitetsbevis när du använder hälsovårdstjänsterna.

Hälsovård för EU-medborgare

Om du har en sjukförsäkring i ett annat EU-land, EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland har du rätt till nödvändig sjukvård i Finland. För att få vård måste du ha ett europeiskt sjukvårdskort. Du ska skaffa dig det europeiska sjukvårdskortet i det land där du har din sjukförsäkring.

Det europeiska sjukvårdskortet ger dig rätt till vård om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka. Du får vård även vid en långvarig sjukdom. Med kortet får du även vård i samband med graviditet och förlossning. Du får vård till samma kostnad som personer som är stadigvarande bosatta i Finland.

Hälsovård för anställda och företagare

Om du har kommit till Finland för att arbeta kan du ha rätt att använda de offentliga hälsovårdstjänsterna i Finland. Detta beror på hurdant och hur långt arbetsavtal du har samt från vilket land du har kommit till Finland.

I Finland är arbetsgivare skyldiga att ordna förebyggande företagshälsovård för sina anställda.

Företagare kan ordna sin egen företagshälsovård om de vill. Företagare måste alltså inte ordna företagshälsovård för sig. Företagare måste ändå ordna företagshälsovård för sina anställda.

Företagshälsovården kan ordnas vid den lokala social- och hälsocentralen eller till exempel på en privat läkarcentral.

Mer information får du på InfoFinlands sida Företagshälsovården och på social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

Länken tar dig utanför tjänstenSocial- och hälsovårdsministeriet

Företagshälsovård

Säsongsarbetare

Om du kommer till Finland från ett land utanför EU för att arbeta som säsongsarbetare i mindre än 90 dagar kan du få rätt till sjukvård i Finland under den tid som säsongsarbetet pågår. Du kan lämna in en ansökan till FPA genast när du har ett intyg för säsongsarbete från Migrationsverket eller ett visum för säsongsarbete från Finlands beskickning.

Säsongsarbete kan till exempel vara jordbruksarbete eller arbete inom turistbranschen.

Om du uppfyller villkoren får du ett intyg av FPA. När du visar det här intyget får du sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården till samma pris som personer som bor i Finland.

Hälsovård för studerande

I Finland erbjuder SHVS hälso- och sjukvård till studerande. Om du avlägger en examen vid ett finländskt universitet eller en finländsk högskola har du rätt att utnyttja tjänsterna inom studerandehälsovården. Först måste du betala en hälsovårdsavgift till FPA. Om du är utbytesstudent i Finland kan du inte använda SHVS tjänster.

Rätten att använda de offentliga hälso- och sjukvårdstjänsterna beror på från vilket land du flyttar till Finland för att studera.

Om du kommer från ett annat nordiskt land till Finland för att studera har du rätt att få sjukvård i Finland. Du får vård på samma villkor och till samma pris som finländarna. Ta med dig en officiell identitetshandling när du använder hälsotjänster.

Om du kommer från ett EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz till Finland för att studera ska du skaffa dig det europeiska sjukvårdskortet i ditt hemland innan du kommer till Finland. Om du har det europeiska sjukvårdskortet har du rätt till medicinskt nödvändig vård i Finland.

Om du kommer från något annat land till Finland för att studera behöver du oftast ha en omfattande sjukförsäkring som du har tecknat i ditt hemland innan du kan få uppehållstillstånd i Finland. Om dina studier uppskattas pågå minst två år får du vanligtvis en hemkommun i Finland och tillgång till de offentliga hälsotjänsterna. I detta fall räcker det att din försäkring i första hand täcker läkemedelskostnader. Om du inte är säker på om du har rätt till hemkommun i Finland, kontrollera saken hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Du får mer information om hemkommunen på InfoFinlands sida Hemkommun i Finland.

Du får mer information om uppehållstillstånd för studerande och sjukförsäkringen som du behöver för att få tillståndet på Migrationsverkets webbplats.

Hälsovård för invandrare och asylsökande

Om du har kommit till Finland som kvotflykting har du en hemkommun i Finland och rätt att använda de offentliga hälsotjänsterna.

Om du är asylsökande och din ansökan ännu inte har behandlats, kan du inte registrera dig som invånare i kommunen hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller använda de offentliga hälsotjänsterna. Fråga mer på ditt mottagningscenter.

Om du har fått uppehållstillstånd på grund av behovet av tillfälligt skydd, får du hälsotjänsterna via mottagningscentret.

Om du har fått uppehållstillstånd på grund av behovet av skydd och får rätt till hemkommun i Finland, kan du använda hälsotjänsterna i ditt område.

Läs mer om rätten till hemkommun på InfoFinlands sida Hemkommun i Finland.

Hälsovård för papperslösa

Om du vistas i Finland utan uppehållstillstånd har du rätt till nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Vanligtvis måste du dock betala vårdkostnaderna själv om du inte har en hemkommun i Finland. På vissa orter betalar du endast patientavgiften. 

Papperslösa barn får använda samma hälsovårdstjänster som andra barn. Läs mer på InfoFinland sida Barns hälsa.

Global Clinic är en klinik där du kan få hälsorådgivning, bli hänvisad till vård eller få mångprofessionell hjälp om du vistas i Finland utan uppehållstillstånd. På kliniken i Helsingfors kan du även samtala med en psykolog och får rättslig vägledning av Flyktingrådgivningen rf:s jurister. Klinikerna har dock mycket begränsade möjligheter att ge vård. I brådskande fall måste du alltid uppsöka jourmottagningen.

Global Clinics tjänster är avgiftsfria. Global Clinic lämnar inte ut information till polisen eller andra myndigheter.

Global Clinic bedriver verksamhet i följande städer:

  • Helsingfors
  • Åbo
  • Lahtis
  • Joensuu

Du hittar kontaktuppgifterna på Global Clinics webbplats.

Läkemedel

Läs mer på sidan Läkemedel.

Information på webben

Lokalinformation