Gå till innehållet
Terveyspalvelut Suomessa

Hälsovårdstjänster i Finland

Publicerad18.07.2024
Finland har förmånliga offentliga hälsovårdstjänster för alla som bor stadigvarande i Finland. Arbetsgivare erbjuder därtill företagshälsovårdens tjänster till anställda. Du kan också använda privata hälsovårdstjänster.

Vilka hälsotjänster kan du använda?

Du kan utnyttja de offentliga hälsovårdstjänsterna i Finland om du har hemkommun (kotikunta) i Finland. Rätten till hemkommun beror på följande:

  • från vilket land du kommer till Finland
  • varför du kommer till Finland (t.ex. arbete, studier)
  • om du ska bo stadigvarande i Finland eller vistas här tillfälligt
  • om din vistelse i Finland är tillfällig, beroende på hur länge vistelsen varar.

Om du inte är säker på om du har hemkommun i Finland, kontrollera din situation hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (Digi- ja väestötietovirasto).

Mer information finns på InfoFinlands sida Hemkommun i Finland.

Om du inte har en hemkommun i Finland kan du ändå ha rätt till vård till exempel på grund av arbete. Du måste ansöka separat om denna rätt.

Läs mer om rätten till vård på FPA:s webbplats. Du kan även fråga mer hos FPA:s center för internationella ärenden.

I nödfall får du vård inom den offentliga hälso- och sjukvården fastän du inte har en hemkommun i Finland eller rätt till vård exempelvis på grund av arbete. Du kan krävas på vårdkostnaderna i efterhand.

Om du inte har rätt till de offentliga hälsovårdstjänsterna, kan du boka tid på en privat läkarstation. Privata hälsovårdstjänster är avsevärt dyrare för kunden än de offentliga.

Om du omfattas av den finländska sjukförsäkringen ersätter FPA en liten del av kostnaderna för privat sjukvård. Sjukförsäkring (sairausvakuutus) är en del av den sociala tryggheten (sosiaaliturva) i Finland. Mer information om social trygghet får du på InfoFinlands sida Den sociala tryggheten i Finland.

Om du inte omfattas av sjukförsäkringen i Finland, kan du ändå ha rätt till ersättningar från FPA på någon annan grund. Du måste ansöka separat om denna rätt. Läs mer om rätten till ersättning på FPA:s webbplats. Du kan även fråga mer hos FPA:s center för internationella ärenden.

Hälsovårdstjänster ges i Finland på finska och svenska. Ofta klarar man sig även på engelska. När du bokar tid till hälsovårdstjänster kan du fråga om möjligheten att använda en tolk (tulkki) om du inte behärskar dessa språk. Läs mer på InfoFinlands sida Behöver du en tolk?

När du har bokat tid för ett läkarbesök ska du vara punktligt på plats. Om du har bokat tid för ett läkarbesök men får förhinder är det mycket viktigt att du avbokar besöket i god tid, helst dagen innan. Om du inte kommer och inte heller har avbokat din tidsbeställning måste du betala en avgift.

Offentliga hälsovårdstjänster

Offentliga hälsovårdstjänster ordnas av välfärdsområdena (hyvinvointialueet) runtom i Finland. 

När du blir sjuk ska du först kontakta din egen social- och hälsocentral (sosiaali- ja terveyskeskus). Där kan du boka en tid hos en läkare eller sjukskötare.

I olika välfärdsområden kan social- och hälsocentralen också heta något annat, till exempel terveysasema, terveyskeskus eller hyvinvointiasema. Du hittar information om hälsotjänsterna på olika orter på InfoFinlands lokala informationssidor eller på ditt välfärdsområdes webbplats.

Social- och hälsocentralens tjänster är relativt förmånliga för kunden eftersom de finansieras med skattemedel.

Social- och hälsocentralerna har vanligtvis öppet från måndag till fredag kl. 8–16. Det lönar sig att ringa tidsbokningen genast på morgonen när social- och hälsocentralen öppnar. Om ditt besvär kräver brådskande vård får du en tid snabbt. Om du inte behöver brådskande vård måste du vänta längre på en läkartid. Tidsbokningen berättar för dig hur snabbt du kommer att få vård.

Tidsbokningen bedömer även om du behöver vård av läkare eller sjukskötare. I Finland kan sjukskötare ge vård vid flera sjukdomar. Vid behov kan sjukskötaren hänvisa dig till en läkare. Om du har ett FPA-kort ska du ta det med när du besöker social- och hälsocentralen.

Om du behöver en specialist, ska du först boka tid hos en allmänläkare. Vid behov skriver läkaren vid social- och hälsocentralen en remiss till en specialist. Specialister finns vid vissa social- och hälsocentraler samt på polikliniker och vid sjukhus. Specialiserad sjukvård ges på centralsjukhus och universitetssjukhus.

I Finland gör läkare inom de offentliga hälsovårdstjänsterna inga hembesök. En del privata läkarstationer erbjuder denna tjänst. Ett hembesök av en privatläkare är dock dyrt.

Om din sjukdom är långvarig och du inte kan arbeta finns det mer information om FPA:s sjukpenning på InfoFinlands sida Stöd när du är sjuk.

Jour inom offentliga hälsovårdstjänster

Kvällstid och under veckoslut har social- och hälsocentralerna vanligtvis stängt. Då vårdas akuta sjukdomsfall på jourmottagningen (päivystys).

Jourmottagningen är avsedd för situationer där man behöver omedelbar vård. Om din sjukdom inte kräver omedelbar vård ska du boka tid till din egen social- och hälsocentral nästa gång den har öppet.

Jourmottagningen finns ofta i anslutning till ett sjukhus, på små orter ibland i en närliggande stad. Jourmottagningen för barn och unga finns ofta separat. I nästan hela Finland finns telefontjänsten Päivystysapu. Numret är 116117. Om Jourhjälpen (Päivystysapu) finns i ditt område, ring dit innan du går till jouren. Du får anvisningar per telefon om vad du ska göra. 

Fråga mer hos din egen social- och hälsocentral under öppettiderna eller sök information på ditt välfärdsområdes webbplats.

Länken tar dig utanför tjänstenSocial- och hälsovårdsministeriet

Välfärdsområdena på kartan

Privata hälsovårdstjänster

Kontaktuppgifter till privata läkarstationer hittar du till exempel på internet. Förmodligen får du en tid snabbare på en privat hälsostation än inom den offentliga hälsovården. Privata hälsovårdstjänster är avsevärt dyrare för kunden än de offentliga. Olika läkarstationer erbjuder olika tjänster. Privata hälsotjänster kan användas av alla, även personer som inte har rätt till de offentliga hälsovårdstjänsterna.

Om du omfattas av den finländska sjukförsäkringen ersätter FPA en liten del av kostnaderna för privat sjukvård och tandvård. Om du inte omfattas av sjukförsäkringen i Finland, kan du ändå ha rätt till ersättningar från FPApå någon annan grund. Du måste ansöka separat om denna rätt. Läs mer om rätten till ersättning på FPA:s webbplats. Du kan även fråga mer hos FPA:s center för internationella ärenden.

FPA:s ersättning kan ibland dras av direkt på det belopp som du betalar vid kassan. Ta med ditt FPA-kort. Du kan också söka ersättning från FPA i efterhand.

Sjukförsäkring (sairausvakuutus) är en del av den sociala tryggheten (sosiaaliturva) i Finland. Mer information om social trygghet får du på InfoFinlands sida Den sociala tryggheten i Finland.

Läkemedel

Läs mer på sidan Läkemedel.

Information på webben

Lokalinformation