Gå till innehållet
Kiintiöpakolaisena Suomeen

Till Finland som kvotflykting

Publicerad26.03.2024
En flykting är en person som har flyktingstatus enligt UNHCR. Finland väljer kvotflyktingarna ur den gruppen. På denna sida finns information riktad till kvotflyktingar.

Information om att ansöka om asyl hittar du på InfoFinlands sida Asyl i Finland.

Kvotflyktingar

Man kan inte ansöka om att bli kvotflykting via myndigheterna i Finland. Man kan inte heller föreslå en annan person, till exempel en släkting eller vän, som kvotflykting.

Finland tar som kvotflyktingar emot personer som har flyktingstatus enligt Förenta nationernas flyktingorganisation UNHCR. Kvotflyktingarna väljs bland de personer som UNHCR föreslår till Finland. De finländska myndigheterna intervjuar dessa flyktingar. Utgående från intervjuerna väljer man de flyktingar som tas emot till Finland. Intervjuerna görs i de länder där flyktingarna vistas, vanligen i flyktingläger eller i UNHCR:s lokaler.

Riksdagen i Finland bestämmer hur många flyktingar som tas emot i landet. År 2021 är Finlands flyktingkvot 1 050 personer. Inrikesministeriet bestämmer tillsammans med utrikesministeriet och arbets- och näringsministeriet från vilka länder kvotflyktingar tas emot.

Flytta till Finland

På webbsidan Movingtofinland.fi finns mycket information avsedd för kvotflyktingar om att flytta till Finland och om livet i Finland.

Stöd till flyktingar

Finlands röda kors (FRK) hjälper kvotflyktingar när de flyttar till Finland. När flyktingarna anländer till Finland kommer en anställd från röda korset till flygplatsen och tar emot dem. Röda korsets frivilligarbetare hjälper även flyktingar att bosätta sig och integreras i Finland.

Flyktingar kan be om hjälp och rådgivning i rättsliga frågor bland annat från flyktingrådgivningen r.f. eller från rättshjälpsbyråer.

Finlands flyktinghjälp r.f. är en organisation som strävar efter att främja de grundläggande rättigheterna för flyktingar. Organisationen utför informations-, utbildnings och socialarbete i Finland. Flyktinghjälpen hjälper flyktingar och invandrare till exempel med ärenden som gäller integrering, boende och grundande av egna organisationer.

Länken tar dig utanför tjänstenFlyktingrådgivningen r.f.

Rättshjälp till flyktingar

Länken tar dig utanför tjänstenFinlands flyktinghjälp r.f.

Stöd till flyktingar

Länken tar dig utanför tjänstenFinlands röda kors

Stöd till flyktingar

Trauman och mental hälsa

Du kan söka hjälp och vård i Finland om du har råkat ut för traumatiska situationer, till exempel om du har torterats i ditt hemland, blivit vittne till våld eller har svåra krigsupplevelser. Läs mer om frågor som hänför sig till mental hälsa på InfoFinlands sida Mental hälsa.

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingfors Diakonissanstalt

Centret för psykotraumatologi