Gå till innehållet
Perhe Espoossa

Familjen i Esbo

Publicerad11.04.2022
På sidan Familjen i Esbo hittar du praktiska anvisningar om du ska gifta dig, sköter ditt barn hemma eller behöver tjänster för dina äldre närstående.

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Äktenskap

Före äktenskapet ska du skriftligt begära prövning av hinder mot äktenskap. Hindersprövningen görs vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du kan begära hindersprövning på vilket serviceställe som helst.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Fågelviksgränden 2
00530 Helsingfors

Tfn: 0295 536 244
vihkiminen(at)dvv.fi

Läs mer: Äktenskap .

Länken tar dig utanför tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Vigsel

Länken tar dig utanför tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Anhållan om prövning av hinder mot äktenskap

Barnets födelse

Uppgifterna om barnets födelse skickas från sjukhuset till befolkningsdataregistret i Finland. Du ska meddela barnets namn, modersmål och andra erforderliga uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata med en separat blankett som skickas hem till dig.

Du kan läsa mer om registrering av barnets födelse, faderskapserkännande och vårdnaden om barnet på InfoFinlands sida: När ett barn föds i Finland .

Läs mer: Hälsa i Esbo

Länken tar dig utanför tjänstenHUS Helsingfors universitetssjukhus

Förlossning

Vård av barn

Information om dagvård av barn i Esbo finns på InfoFinlands sida Utbildning i Esbo.

Om du behöver en tillfällig barnskötare hem, kan du kontakta Mannerheims Barnskyddsförbund eller Väestöliitto.

Länken tar dig utanför tjänstenBefolkningsförbundet

Barnavård och hemhjälp

Länken tar dig utanför tjänstenMannerheims barnskyddsförbund

Barnvaktshjälp

Läs mer: Dagvård .

Hemvårdsstöd

Om familjens yngsta barn är under tre år, kan barnets förälder få hemvårdsstöd (kotihoidon tuki) när han eller hon vårdar barnet i hemmet. Om du har rätt till hemvårdsstödet kan du ansöka om det hos FPA. Du kan fylla i ansökan på Internet eller posta den till FPA. Du kan också besöka FPA:s kontor.

Esbo stad betalar ett kommuntillägg till de familjer som vårdar ett under treårigt barn i hemmet. Man kan ansöka om Esbotillägget om en förälder tar hand om familjens alla barn under skolåldern i hemmet.

Invånarparker och klubbar

Esbo stad ordnar mycket verksamhet för de föräldrar som vårdar barn i hemmet. Det finns till exempel invånarparker, öppna daghem och klubbar.

Läs mer: Stöd för vård av barn i hemmet

Äldre människor

Åldringar kan använda tjänsterna vid de vanliga hälsostationerna. Dessutom erbjuds åldringar i Esbo egna tjänster, till exempel hemvårdens tjänster. Om du vill ha mer information om tjänster för äldre kan du kontakta seniorrådgivningen (seniorineuvonta).

tfn (09) 816 33333
nestori(at)espoo.fi

När du tar hand om en anhörig i hemmet

Om du tar hand om en äldre, sjuk eller handikappad anhörig hemma så att hen ska kunna bo hemma, kan du ha rätt till stöd för närståendevård.

Läs mer: Äldre människor

Problem i familjen

På InfoFinlands sida Problematiska situationer i Esbo hittar du uppgifter om vart du kan vända dig i Esbo för att få hjälp vid barns och ungas problem och problem i familjen.

Du hittar uppgifter om barns och ungas problem också på InfoFinlands sida Barns och ungas problem .

Skilsmässa

Skilsmässa kan ansökas av den ena maken eller av båda makarna tillsammans. Du kan ansöka om skilsmässa ensam även om din maka eller make inte vill skiljas. I Esbo lämnas skilsmässoansökan till Västra Nylands tingsrätt.

Västra Nylands tingsrätt (Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus)
Vitikka 1 B 2
02630 Esbo
Tfn 029 564 4000
E-post: lansi-uusimaa.ko(at)oikeus.fi

Läs mer om att ansöka om skilsmässa: Skilsmässa .

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands tingsrätt

Kontaktuppgifter

Barn vid skilsmässa

Om du och din partner har barn och ni planerar att skilja er, boka en tid hos barnatillsyningsmannen. Barnatillsyningsmannen bekräftar ett avtal om barnens boende, vårdnad, umgängesrätt och underhållsbidrag.

Tidsbokning hos barnatillsyningsman
Måndag–fredag kl. 10–11
Tfn 09 816 27711

Läs mer: Barn vid skilsmässa .