Gå till innehållet
Lyhyt oleskelu Suomessa

Kort vistelse i Finland

Publicerad26.03.2024
Om du är medborgare i något annat land än ett EU-land eller ett nordiskt land och vill besöka Finland till exempel som turist, för att besöka släktingar eller vänner eller på arbetsresa behöver du i allmänhet ett visum. Du behöver inget visum om du är medborgare i en visumfri stat.

Finland tillhör Schengenområdet. Länderna som tillhör Schengenområdet har enhetlig visering. Utlänningar som vill resa till Finland för en kort tid, till exempel på semester, affärsresa eller på besök hos släktingar, behöver ett visum om de inte är medborgare i ett viseringsfritt land. Ett visum är ett inresetillstånd för en kortvarig och tillfällig, högst tre månader lång vistelse.

På utrikesministeriets webbplats eller vid den närmast belägna finländska beskickningen kan du kontrollera om du behöver ett visum i Schengenområdet.

Information för viseringsfria personer

Du kan resa till Finland och de övriga Schengenländerna om du har ett giltigt pass eller något annat resedokument som godkänns i Finland. Du får vistas högst tre månader under en period på sex månader i Finland och de övriga Schengenländerna räknat från den dag du reste in till Schengenområdet.

Information för viseringsskyldiga personer

Du ska alltid ha ett visum när du kommer till Finland eller något annat land i Schengenområdet. Du får vistas i Finland eller något annat land i Schengenområdet utan uppehållstillstånd så länge som ditt visum är i kraft. Om du har ett visum eller uppehållstillstånd i något Schengenland kan du resa inom Schengenområdet utan att behöva skaffa ett separat visum för de andra Schengenländerna.

Så här ansöker du om Schengenvisum

Du ansöker om visum i den närmast belägna finländska beskickningen eller visumcentralen. Du ska vistas lagligt i det land där du ansöker om visum. I länder där Finland inte har en beskickning kan något annat land representera Finland i visumärenden. I detta fall kan du ansöka om visum i detta lands beskickning. På utrikesministeriets webbplats finns en förteckning över de länder där ett annat land representerar Finland i visumärenden.

Du ansöker om visum med en visumansökningsblankett. Blanketten får du på utrikesministeriets webbplats och från beskickningar i Schengenländer.

Antalet bilagor som krävs till visumansökan kan variera beroende på i vilket land du söker visum. Hos beskickningen kan du kontrollera vilka bilagor du behöver för din visumansökan.

Lämna din ansökning till den beskickning eller visumcentral dit du ställer din ansökan. Du kan inte skicka din ansökning via e-post eller fax.

Förlängning av visum i Finland

Polisen kan förlänga uppehållstiden för ditt visum eller visumets utgångstid om du av motiverade skäl inte kan lämna Finland när ditt visum utgår. Motiverade skäl för förlängning av visum kan till exempel vara:

  • en akut, svår sjukdom som hindrar dig från att resa,
  • en släkting som är bosatt i Finland har plötsligt insjuknat svårt eller avlidit,
  • inställt flyg på grund av strejk eller väderförhållanden,
  • viktiga affärsförhandlingar som pågår längre än väntat.

Hjälp i nödsituationer

Beskickningarna hjälper sitt lands medborgare som hamnat i nödläge i Finland. De kan till exempel hjälpa dig om du har råkat ut för en olycka, blivit sjuk eller fallit offer för ett brott. Beskickningen kan bevilja dig ett nytt pass om ditt pass har gått förlorat eller stulits. Om du är turist i Finland och hamnar i en svår situation, ska du kontakta ditt hemlands beskickning.