Gå till innehållet
Raskaus ja synnytys

Graviditet och förlossning

Publicerad14.06.2022
I Finland finns bra hälsotjänster för gravida och små barn. Mödrarådgivningen tar hand om moderns och babyns hälsa. Där får du anvisningar för en trygg graviditet och förlossning.

Du kan köpa ett graviditetstest på apoteket. Även stora mataffärer säljer graviditetstest.

När du är gravid:

  1. Boka en tid på mödrarådgivningen.
  2. Besök läkaren före slutet av den fjärde graviditetsmånaden.
  3. Om du arbetar, meddela arbetsgivaren skriftligt senast två månader innan du går på moderskapsledighet.

Boka en tid på mödrarådgivningen

När du upptäcker att du är gravid, kontakta mödrarådgivningen eller familjecentret i din hemkommun. Du kan använda tjänsterna vid rådgivningsbyrån eller familjecentret om du har en hemkommun i Finland.

Läs mer på InfoFinlands sida Hemkommun i Finland .

Också asylsökande kan använda tjänsterna vid mödrarådgivningen. I vissa städer får du använda tjänsterna vid mödrarådgivningen även om du vistas i Finland utan uppehållstillstånd.

På rådgivningsbyrån följer en hälsovårdare ditt hälsotillstånd och babyns hälsa. På rådgivningsbyrån får du anvisningar för en trygg graviditet och förlossning. Du får även viktig information om tjänsterna för barnfamiljer i Finland. Du behöver inte betala för tjänsterna vid rådgivningsbyrån.

Barnets båda föräldrar är välkomna till rådgivningsbyrån. Om du vill kan du även be en stödperson att följa med.

Om du behöver tolk kan sköterskan på rådgivningsbyrån be en tolk att närvara vid besöken. Tolken ska vara vuxen.

Besök läkaren

Besök läkaren vid rådgivningsbyrån före slutet av den fjärde graviditetsmånaden. Du kan ofta boka läkartiden via mödrarådgivningen. När du har gjort en läkarkontroll får du ett graviditetsintyg. Du behöver intyget om du ansöker om moderskapsledighet av din arbetsgivare. Du behöver intyget även om du ansöker om moderskapsunderstödet och moderskapspenning hos FPA.

Läs mer om dessa förmåner på InfoFinlands sida Stöd till gravida . På sidan Den sociala tryggheten i Finland finns information om vem som har rätt till FPA:s förmåner.

Privata mödrarådgivningar

I Finland finns även privata mödrarådgivningar. Tänk på att privata hälso- och sjukvårdstjänster är avgiftsbelagda.

Läs mer på sidan Hälsovårdstjänster Finland .

Könsstympning och graviditet

Om du har blivit utsatt för könsstympning kan du få en öppningsoperation. Den underlättar undersökningarna under graviditeten. Också förlossningen blir lättare. Öppningsoperationen kan göras före graviditeten, när graviditeten är halvvägs eller i samband med förlossningen.

Hälsovårdaren på rådgivningsbyrån frågar om du har blivit utsatt för könsstympning. Det är viktigt att du berättar detta så att hälsovårdaren kan hänvisa dig till öppningsoperation.

Förlossningen

I Finland föder kvinnorna oftast på sjukhus. Fråga på mödrarådgivningen på vilket sjukhus du ska föda.

Om du har en hemkommun i Finland kostar förlossningen inte särskilt mycket.

Barnets andra förälder kan vara med på förlossningen. Om du vill kan du även be någon annan släkting eller en vän att följa med.

I Finland föder de flesta kvinnorna vaginalt. Det är vanligtvis det tryggaste sättet. Om det inte är möjligt fattar läkaren beslut om kejsarsnitt.

Om du är rädd inför förlossningen, prata om det på rådgivningsbyrån. Du kan få hjälp med rädslan till exempel på polikliniken för förlossningsrädsla.

Efter förlossningen stannar du oftast några dagar på sjukhuset med barnet. Den andra föräldern eller din stödperson kan vara på sjukhuset hela dagen för att hjälpa dig. Om du har fått ditt första barn kan stödpersonen ofta även tillbringa nätterna på sjukhuset.

När du åker till sjukhuset ska du ta med dig tillräckligt varma kläder för barnet för hemresan. Om du åker hem med barnet i bil, behöver du ett babyskydd i bilen.

Tolkning vid förlossningen

Man vet inte i förväg när förlossningen börjar. Därför kan det vara svårt att få en tolk till förlossningen.

En del tolkcentraler har jour på veckoslut samt kvällar och nätter. Du får mer information om tolktjänsterna i din kommun på rådgivningsbyrån.

Läs mer om tolktjänsterna på InfoFinlands sida Behöver du en tolk?

När barnet har fötts

På sidan När ett barn föds i Finland finns viktig information om de praktiska ärenden som du måste ta hand om när barnet har fötts. På sidan finns till exempel information om registrering av barnet i befolkningsdatasystemet, om namnlagen i Finland och om barnets sociala trygghet.

Hjälp med babyn

Om du känner att du inte klarar dig med babyn utan hjälp kan du bo på ett mödrahem och lära dig hur du tar hand om barnet där. Fråga om verksamheten vid din mödrarådgivning. För mödrahemmet behöver du en remiss som utfärdas av kommunen.

Lokalinformation