Gå till innehållet
Tukea lapsen syntymän jälkeen

Stöd efter barnets födelse

Publicerad14.06.2024
När barnet har fötts kan du få ekonomiskt stöd för vård av barn. Barnets vårdnadshavare betalas också barnbidrag fram till att barnet fyller 17 år.

På den här sidan finns information om föräldraledighetsförmånerna enligt den nya lagen. Om dina förmåner har beviljats enligt den gamla lagen, hittar du mer information om dem på FPA:s webbplats.

Ansökan om föräldradagpenningar

Du kan ansöka om föräldradagpenningar om du omfattas av den sociala tryggheten i Finland och har varit sjukförsäkrad i Finland under den tid för vilken du vill ha föräldradagpenning.

Du kan ansöka om föräldradagpenningar på FPA:s webbplats. Logga in med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. I tjänsten finns anvisningar om hur du fyller i ansökan. På samma ställe ser du också hur handläggningen av din ansökan framskrider. När din ansökan har avgjorts, ser du hur mycket stöd du får och tidpunkten för utbetalningen. Tjänsten är på finska och svenska.

Du kan ansöka om föräldradagpenningar också genom att fylla i en pappersblankett och skicka den jämte nödvändiga bilagor till vilken FPA-byrå som helst. Rådgivningsbyrån hjälper dig med att fylla i ansökan.

Beloppet på din föräldradagpenning beror på din inkomst. Dagpenningen är alltid lägre än lönen, vanligtvis cirka 70 procent av inkomsterna. Om du inte har några inkomster, får du föräldradagpenningens minimibelopp. Också arbetslösa föräldrar och föräldrar som inte är i arbetslivet har rätt till föräldradagpenningarna.

Om din arbetsgivare betalar ut lön till dig under föräldradagpenningperioden, betalar FPA dagpenningen till din arbetsgivare. Underrätta din arbetsgivare om din föräldraledighet två månader innan den börjar. Om din ledighet varar tolv vardagar eller mindre, ska du underrätta arbetsgivaren om ledigheten senast en månad i förväg. Läs mer på InfoFinlands sida Semester och ledighet.

Föräldradagpenningarna är skattepliktig inkomst, vilket innebär att du behöver ett skattekort för dem. Läs mer på InfoFinlands sida Beskattning.

Graviditetspenning efter barnets födelse

Graviditetspenningperioden pågår sammanlagt 40 vardagar. Efter barnets födelse får du graviditetspenning (moderskapspenning enligt den gamla lagen) så många dagar som återstår från de 40 vardagarna som du har rätt till. Om barnet föds innan du har gått på graviditetsledighet, börjar graviditetspenningen utbetalas direkt från den första vardagen efter barnets födsel. Läs mer på InfoFinlands sida Stöd under graviditeten.

Föräldrapenning

Den förälder som föder barnet kan få föräldrapenning (vanhempainraha) direkt efter att graviditetspenningen har upphört, även om barnet inte skulle vara född ännu. Den andra föräldern kan inleda föräldrapenningperioden när barnet har fötts. Vilken som helst av vårdnadshavarna kan få föräldrapenning. De kan också få föräldrapenning växelvis.

Föräldrapenning betalas i 320 vardagar, alltså ungefär 14 månader. Båda föräldrarna har rätt till hälften av föräldrapenningdagarna, alltså 160 dagar. Om barnet endast har en vårdnadshavare, kan denna använda alla 320 vardagar och få föräldrapenning under en längre period.

Om familjen får tvillingar är föräldrapenningperioden 84 vardagar längre.

Du kan få föräldrapenning flexibelt när du vill fram till dess att barnet fyller två år. Om du arbetar ska du komma överens om föräldraledigheten med din arbetsgivare.

Ansök om föräldrapenning senast två månader innan ledigheten ska börja. Ta också i god tid reda på om din arbetsgivare betalar ut lön för föräldraledigheten. Du behöver denna uppgift till din ansökan om föräldrapenning. Om du får lön för föräldraledigheten, betalar FPA föräldrapenningen för denna period till din arbetsgivare.

Enligt den nya lagen behöver FPA inte längre ett intyg från efterkontrollen till ansökan.

Att överlåta föräldrapenningdagar

Av din egen föräldrapenningkvot på 160 vardagar kan du överlåta högst 63 vardagar till den andra föräldern som tar hand om barnet eller till din egen maka/make eller den andra förälderns maka/make.

Den förälder som föder barnet kan överlåta föräldrapenningdagar med en ansökan redan före barnet är fött eller efter barnets födelse. Den andra föräldern kan överlåta föräldrapenningdagar först efter barnets födelse. För att en annan person ska kunna ansöka om föräldrapenningdagar måste föräldern först överlåta de valda föräldrapenningdagarna.

Partiell föräldrapenning

Om du tar hand om barnet under en del av dagen och har ett deltidsarbete samtidigt, kan du ansöka om partiell föräldrapenning. Din dagliga arbetstid får vara högst fem timmar om dagen. Om du har en anställning, måste du ha ett avtal om deltidsarbete med din arbetsgivare.

Föräldrarna kan också arbeta deltid och sköta barnet växelvis eller samtidigt. För denna tid betalar FPA partiell föräldrapenning till båda föräldrarna.

Om en av föräldrarna vill stanna hemma för att ta hand om barnet efter föräldrapenningperioden, kan hen få hemvårdsstöd. Läs mer på InfoFinlands sida Stöd för vård av barn i hemmet.