Gå till innehållet
Terveys Vantaalla

Hälsa i Vanda

Publicerad29.11.2022
I Vanda kan du få offentliga hälsovårdstjänster vid hälsostationer, rådgivningsbyråer, sjukhus och tandkliniker. Även privata hälsovårdstjänster finns tillgängliga runt om i staden.

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Coronavirus COVID-19

Coronavaccinationer i Vanda

I Vanda får alla som har fyllt 5 år coronavaccin. Du kan boka tid för coronavaccinationen på koronarokotusaika.fi eller genom att ringa +358 9 584 430 30 (mån.–fre. kl. 8–16).

Hälsotjänsterna i Vanda

Det allmänna nödnumret är 112. Ring nödnumret endast om det handlar om ett nödfall, till exempel en akut sjukdomsattack.

Om din hemkommun är Vanda kan du använda kommunens offentliga hälsovårdstjänster. Offentliga hälsovårdstjänster tillhandahålls till exempel vid hälsostationer, tandkliniker, rådgivningsbyråer och sjukhus. Om du insjuknar akut eller råkar ut för en olycka får du akut sjukvård även om din hemkommun inte är Vanda.

Om du inte har rätt att använda de offentliga hälso- och sjukvårdstjänsterna, kan du boka tid på en privat läkarstation.

Läs mer: Hälsovårdstjänster i Finland.

Offentliga hälsovårdstjänster

I Vanda finns sju hälsostationer som tillhandahåller offentliga hälsovårdstjänster. På hälsostationerna finns läkarens, sjukskötarens och hälsovårdarens mottagningar.

Hälsostationerna har öppet vardagar kl. 8.00–16.00.

Om du har ett akut besvär eller kräver brådskande vård, kan du kontakta din egen hälsostation. I brådskande ärenden är det klockan 8–10 möjligt att lämna ett meddelande om att bli uppringd vid ett senare tillfälle.

Håkansböle och Västerkulla hälsostationer 09 8393 5928

Korso och Björkby hälsostationer 09 8393 5923

Mårtensdals hälsostation 09 8393 5924

Myrbacka hälsostation 09 8393 5925

Dickursby hälsostation 09 8393 5926

Hälsorådgivning utanför tjänstetid: Jourhjälpen 116 117.

Privata hälsotjänster

I Vanda finns flera läkarstationer som erbjuder privata hälsovårdstjänster. Du kan gå till en privat läkarstation även om du inte har rätt att använda den offentliga hälsovårdens tjänster i Finland.

På en privat läkarstation måste du betala samtliga kostnader själv. I vissa fall ersätter Kela en liten del av kostnaderna för privat sjukvård.

Läs mer: Hälsovårdstjänster i Finland.

Läkemedel

Information om köp av läkemedel hittar du på InfoFinlands sida Läkemedel.

Länken tar dig utanför tjänstenApotekareförbundet

Apotekens kontaktuppgifter

Hälsovård för papperslösa

I Helsingfors finns Global Clinic, där personer som vistas i Finland utan tillstånd kan få primärhälsovård. Tjänsterna vid Global Clinic är avgiftsfria för kunderna. Global Clinic anmäler inte kunderna till polisen eller andra myndigheter. För att skydda kunderna uppges inte klinikens adress eller öppettider offentligt.

Telefonnumret till Helsingfors Global Clinicin är 044 948 1698. En sjuksköterska eller läkare svarar i telefonen. E-postadressen är global.clinic.finland(at)gmail.com.

Jourmottagning

På kvällar, helger och storhelger är hälsostationerna stängda. Om du insjuknar akut eller råkar ut för en olycka och inte kan vänta tills hälsostationen öppnar, kontakta jourmottagningen.

I Vanda finns jourmottagningen på Pejas sjukhus (Peijaksen sairaala). Adress:

Peijaksen yhteispäivystys
Sjukhusgatan 1
01400 Vanda
Tfn 116 117

Om du blir akut sjuk, kan du även besöka någon annan jourmottagning i huvudstadsregionen. Mer information om jourmottagningarna hittar du på Vanda stads webbplats om hälsovårdstjänster.

Länken tar dig utanför tjänstenVanda stad

Jourmottagningar

Barns hälsa

I hälsovården av barn under skolåldern får man hjälp av rådgivningsbyråerna (neuvola).

Telefonnumret till rådgivningsbyråerna i Vanda är 09 8392 5900. Du kan boka en tid på rådgivningen eller fråga om råd om du har frågor kring barnets hälsa.

Skolhälsovården har hand om skolbarns hälsa. Mer information hittar du på Vanda stads webbplats.

Om ett barn insjuknar akut, ska du kontakta hälsostationen. Hälsostationerna har öppet måndag till fredag kl. 8–16.

När hälsostationen har stängt ska du kontakta jourmottagningen vid Barnsjukhuset. Jourmottagningen tar endast hand om barn med brådskande hjälpbehov.

Telefonnumret till jourmottagningen är 116 117.

Adress:

Barnsjukhuset
Stenbäcksgatan 9
Helsingfors

Du kan även ta barnet till en privat läkarstation. I Vanda finns många privata läkarstationer som även tar hand om barn.

Läs mer: Barns hälsa.

Länken tar dig utanför tjänstenVanda stad

Rådgivningsbyråer

Länken tar dig utanför tjänstenVanda stad

Hälsostationerna

Länken tar dig utanför tjänstenVanda stad

Jourmottagningar

Tandvård

Offentlig tandvård

Tidsbokningsnumret till Vanda tandvård (hammashoito) är (09) 8393 5300.

Om du inte behöver brådskande tandvård, ring efter kl. 10.00. Om du behöver brådskande tandvård, ska du ringa tidsbokningen så fort den öppnar kl. 7.30.

Mottagningen för brådskande vård finns vid Dickursby hälsostation måndag till fredag kl. 8–14.

Länken tar dig utanför tjänstenVanda stad

Information om tandvården

Länken tar dig utanför tjänstenVanda stad

Tandkliniker

Tandvårdens jourmottagning

Under kvällar och veckoslut finns tandvårdsjouren (hammashoidon päivystys) vid Haartmanska sjukhuset i Helsingfors. Ring jourmottagningen på förhand.

Telefonnumret är 09 471 71110. Tidsbokningen har öppet vardagar kl. 14–21 och på veckoslut kl. 8–21.

Tandvårdens nattjour (hammashoidon yöpäivystys) finns på Tölö sjukhus olycksfallsstation. Ring jourmottagningen på förhand.

Hammashoidon yöpäivystys, kl. 21–8
Tölö sjukhus olycksfallsstation, Oral och käkkirurgisk jourmottagning
Tfn 040 621 5699

Barns tandvård

Om tandvården för barn under skolåldern får du information på barnrådgivningen (lastenneuvola) och vid tandklinikerna (hammashoitola). Barn under 17 år kallas till tandkliniken för undersökning med cirka två års mellanrum.

Privata tandvårdstjänster

I Vanda finns också privata tandläkare. Om du inte har rätt att använda de offentliga hälsovårdstjänsterna, kan du söka dig till en privat tandläkare.

Hos en privat tandläkare måste du betala samtliga kostnader själv. I vissa fall ersätter Kela en liten del av kostnaderna för privat tandvård.

Läs mer: Tandvård.

Mental hälsa

Om du behöver psykisk hjälp eller stöd, ska du kontakta din hälsostation (terveysasema). På hälsostationen behandlas de vanligaste psykiska problemen. Från hälsostationen kan du remitteras vidare exempelvis till depressionsskötare.

Om hälsostationen inte har öppet och situationen är akut, ska du kontakta samjouren vid Pejas sjukhus (Peijaksen sairaalan yhteispäivystys).

Peijaksen yhteispäivystys
Sjukhusgatan 1
01400 Vanda
Tfn 116 117

Om du behöver omedelbar krishjälp, kan du också ta kontakt med social- och krisjouren. Den har öppet dygnet runt.

Social- och krisjouren
Tfn (09) 8392 4005

Läs mer: Mental hälsa.

Sexuell hälsa och prevention

Om du behöver preventivmedel eller abort eller misstänker att du har en könssjukdom, kan du kontakta preventivmedels- och familjeplaneringsrådgivningen. Du kan boka tid per telefon. Numret är 09 839 50030.

Om du har en könssjukdom kan du även besöka polikliniken för könssjukdomar i Helsingfors eller en hälsostation.

Vanda erbjuder ungdomar under 20 år gratis preventivmedel. Även unga vuxna under 24 år kan få gratis preventivmedel om de använder långvariga preventivmedel såsom spiral eller p-stav.

Läs mer: Sexuell hälsa och prevention.

Länken tar dig utanför tjänstenVanda stad

Hälsostationerna

Länken tar dig utanför tjänstenHUS Helsingfors universitetssjukhus

Polikliniken för könssjukdomar

Graviditet och förlossning

Vid mödrarådgivningen (äitiysneuvola) följs moderns, fostrets och hela familjens hälsotillstånd under graviditeten. Kontakta rådgivningsbyrån (neuvola) när du upptäcker att du är gravid.

Rådgivningarnas telefontjänst
(09) 8392 5900

Via rådgivningsbyråernas telefontjänst kan du boka tid på rådgivningsbyrån och fråga hälsovårdaren om råd beträffande graviditet och förlossning.

Du kan välja ditt förlossningssjukhus bland Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HNS) (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) sjukhus, till exempel Jorv sjukhus (Jorvin sairaala) och Kvinnokliniken (Naistenklinikka).

Läs mer: Graviditet och förlossning och När ett barn föds i Finland.

Länken tar dig utanför tjänstenVanda stad

Rådgivningsbyråer

Länken tar dig utanför tjänstenHUS Helsingfors universitetssjukhus

Förlossning

Länken tar dig utanför tjänstenHUS Helsingfors universitetssjukhus

Förlossningssjukhusens jourmottagning

Handikappade

Du kan få tjänster för handikappade (vammaispalvelut) om du eller en närstående till dig har en invaliditet eller en sjukdom som orsakar långvariga, betydande svårigheter att klara sig hemma och i livet utanför hemmet.

Tjänster för handikappade är till exempel personlig assistans, serviceboende, färdtjänst och ombyggnadsarbeten i bostaden.

Ta kontakt med handikapprådgivningen som utreder ditt behov av stöd, handledning och tjänster utifrån din situation.

Handikapprådgivningen
Mån.-fre. kl. 9–15
Tfn: (09) 8392 4682
E-post: vammaisneuvonta(at)vantaa.fi

Läs mer: Handikappade personer.

Missbruksproblem och spelberoende

Om du har problem med alkohol eller droger, kan du söka hjälp vid hälsostationerna, socialstationerna eller missbrukarpoliklinikerna. Tjänsten är kostnadsfri.

Dickursby missbrukarpoliklinik
Konvaljvägen 20 C, vån. 2
01300 Vanda
Tfn 09 8392 3415

Mårtensdals missbrukarpoliklinik
Bredängsvägen 3
01620 Vanda
Tfn 09 8393 5534

Myrbacka missbrukarpoliklinik, drogklinik
Eldstadsvägen 7 B
01600 Vanda
Telefonrådgivning 043 8266 708, mån–fre klockan 10–11

Du kan söka till Myrbacka missbrukarpoliklinik via Mårtensdals eller Dickursby missbrukarpoliklinik.

Om du har spelproblem kan du söka hjälp på Spelkliniken som finns i centrala Helsingfors.

Spelkliniken
Broholmsgatan 12 A, vån. 6
00530 Helsingfors
tfn 0800 100 101, mån–fre klockan 12–18

Ungdomscentralen Nuppi hjälper ungdomar med missbruksproblem, internetberoende eller spelberoende. Nuppi ger också stöd till ungdomar som oroar sig för rusmedelsbruket hos någon närstående person.

Läs mer: Missbruksproblem.

Länken tar dig utanför tjänstenSpelkliniken

Hjälp med penningspelproblem

Länken tar dig utanför tjänstenVanda ungdomsstation

Hjälp för unga