Gå till innehållet
Ikäihmiset

Äldre människor

Publicerad14.06.2022

I Finland ordnar kommunerna tjänster för äldre för att underlätta deras vardag och för att de ska kunna bo hemma så länge som möjligt. Om du har hemkommun i Finland har du rätt att använda de tjänster som kommunen tillhandahåller.

Boende

Om ditt hem är funktionellt kan du bo hemma även om du har lite svag hälsa. Du kan låta utföra ändringsarbeten i ditt hem som underlättar boendet.

Det åligger kommunerna att ordna serviceboende och stödboende för personer som behöver det. Läs mer på InfoFinlands sida Stöd- och serviceboende.

Utkomst

Invandrare som har bott tillräckligt länge i Finland får ålders- eller invalidpension på samma grunder som alla andra som är bosatta i Finland. Pensionsbeloppet beror på hur länge personen har bott eller arbetat i Finland. Efter tre års boende tryggar dock garantipensionen ett existensminimum. Mer information får du på InfoFinlands sida Pension.

Att röra sig

Du kan få låna olika hjälpmedel för att lättare kunna röra på dig, till exempel en käpp eller en rullator. Om du behöver hjälpmedel ska du först kontakta din egen hälsostation. Vid hälsostationen får du mer information om hjälpmedlen.

På vintern är det ofta halt ute. Skomakare och en del stora varuhus säljer halkskydd (liukueste) som kan fästas under sulan på vanliga skor. Du kan också köpa skor med dubbar (nastakengät) på en skoaffär. Med dem är det lättare att gå på hala gator.

Hemvård

För äldre personer ordnar kommunerna hemvård (kotihoito) som omfattar hjälp med vardagssysslor och sjukvård i hemmet. Hemvården omfattar hemtjänster, hemsjukvård och stödtjänster.

Hemtjänsterna är hjälp med vardagssysslor, till exempel med att tvätta sig, klä på sig och måltider. Hemsjukvård är sjukvård och rehabilitering som ges i hemmet. Remiss för hemsjukvården skrivs av läkare. Utöver dessa finns det stödtjänster, som är till exempel måltids-, städ-, inköps-, säkerhets- och transporthjälp.

Kontakta hemvårdsenheten i din hemkommun när du behöver hemvård. Kommunens hemvård är avgiftsbelagd. När hemvården är regelbunden påverkar dina egna och din makas eller makes inkomster hemvårdsavgiften. Tillfällig hemvård kostar lika mycket för alla. Kommunen kan även ge dig servicesedlar med vilka du kan köpa tjänsten av en serviceproducent som kommunen godkänt.

Hälsa

Om du har hemkommun i Finland kan du utnyttja de offentliga hälsovårdstjänsterna. När du blir sjuk ska du kontakta hälsostationen i ditt område. Du får mer information på InfoFinlands sida Hälsotjänsterna i Finland.

När du vårdar en närstående i hemmet

När din familjemedlem kontinuerligt behöver hjälp och vården är bindande och krävande kan det vara möjligt att få stöd för närståendevård. Stödet är avsett för dem som har en hemkommun i Finland. Stödets storlek och villkoren för att erhålla stödet kan variera mellan olika kommuner. Man kan ansöka om stödet vid socialbyrån i den egna kommunen. För att få stöd måste du göra ett avtal om närståendevård med din kommun. Du får mer information om stöd för närståendevård vid socialbyrån på din egen ort.

Utöver en ersättning kan kommunen ordna även andra tjänster genom vilka vården i hemmet stöds. Kommunerna ordnar även dagverksamhet för åldringar. Dagverksamheten innefattar transport, en måltid, motion eller annan verksamhet. Fråga mer vid socialbyrån på din egen ort.

Länken tar dig utanför tjänstenNätverket för närståendevård i Finland

Serviceguide för närståendevårdare

Länken tar dig utanför tjänstenNätverket för närståendevård i Finland

Stöd för närståendevård

Länken tar dig utanför tjänstenSocial- och hälsovårdsministeriet

Stöd för närståendevård