Gå till innehållet
Perhe Kauniaisissa

Familjen i Grankulla

Publicerad20.07.2022

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Äktenskap

Före äktenskapet ska du skriftligt begära prövning av hinder mot äktenskap. Hindersprövningen görs vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Läs mer: Ingående av äktenskap i Finland, komihåglista

Skilsmässa

Kvinnan eller mannen kan lämna in skilsmässoansökan i Västra Nylands tingsrätts kansli. Du kan också söka skilsmässa ensam, utan din makes eller makas samtycke. Du kan skicka in ansökan till tingsrättens kansli per post, fax eller via e-post.

Västra Nylands tingsrätt
Vitikka 1 B 2
Tfn 029 56 44000

Läs mer: Skilsmässa

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands tingsrätt

Kontaktuppgifter

Barn vid skilsmässa

Om du har barn och ska skilja dig, ta kontakt med barnatillsyningsmannen. Socialväsendet bekräftar ett avtal om barnens boende, vårdnad, umgängesrätt och underhållsbidrag.

Läs mer: Barn vid skilsmässa

Vård av barnet

På InfoFinlands sida Utbildning i Grankulla finns information om dagvård för barn.

Vård av barnet i hemmet

Om du sköter ditt barn hemma kan du delta i Grankulla stads öppna familjeverksamhet. Där kan du träffa andra barnfamiljer.

Läs mer: Stöd för vård av barn i hemmet