Gå till innehållet
Työhakemus ja CV

Jobbansökan och CV

Publicerad08.02.2024
Hur söker jag jobb i Finland? Vilka saker är det bra att nämna i jobbansökan och CV? Hur kan jag förbereda mig på en anställningsintervju? På den här sidan beskrivs jobbsökningsprocessen i Finland.

Att identifiera det egna kunnandet

Du har nytta av att kunna identifiera ditt kunnande när du söker jobb. Gå igenom dina utbildningar och din arbetserfarenhet och fundera på vilka färdigheter du lärt dig i dem. Hurdan yrkeskompetens har du? Vilka är dina styrkor? Fundera också på vilka kunskaper du har skaffat dig genom dina fritidsintressen, föreningsverksamhet eller andra erfarenheter.

Erkännande av examen

Det är lättare att söka jobb om du vet hur en examen som du avlagt utomlands motsvarar en finländsk examen. I vissa branscher kan du behöva beslut om erkännande av examen för att kunna arbeta i Finland. Erkännande av examen är avgiftsbelagt.

Mer information om ämnet finns på Infobankens sida Utländsk examen i Finland.

Jobbannons

Läs jobbannonsen noga och bedöm om du har den typ av kompetens och arbetslivserfarenhet som söks i annonsen.

Jobbannonsen kan också innehålla viktig information om jobbet, prövotiden, möjligheterna att arbeta på distans och om anställningsförmåner.

I jobbannonserna anges ofta namnet på en person som du kan ringa för att få mer information. Ring och fråga om jobbet innan du skickar in en jobbansökan. Då kan också arbetsgivaren komma ihåg dig senare.

Jobbansökan

Ansökningen är ett svar på jobbannonsen. Du ska svara på de önskemål och krav som nämns i jobbannonsen. Lyft fram sådant som är viktigt i arbetsuppgiften. Berätta varför du vill ha jobbet och varför just du borde anställas. Arbetsgivaren är intresserad av din utbildning och ditt kunnande, det vill säga vilka examina du har avlagt och var du har arbetat tidigare. Det är bra att ha intyg om dessa. Vanligtvis besvaras en jobbansökan på samma språk på vilket annonsen är skriven.

En jobbansökan är oftast en knapp sida. Be någon att läsa igenom och granska din ansökan.

Skriv en ny ansökan varje gång du söker ett nytt jobb. Du kan skriva ansökningstexten direkt i e-postmeddelandet eller bifoga den till e-postmeddelandet tillsammans med ditt CV. Bifoga alltid bilagorna i PDF-format. Ofta kan du skicka in din ansökan via arbetsgivarens webbplats. Ibland kan jobbansökningen vara en video, en portfölj eller till exempel en webbsida.

Skicka in din jobbansökan inom tidsfristen. Om det finns ett telefonnummer i jobbannonsen, kan du ringa arbetsgivaren för att säkerställa att din ansökan har kommit fram.

Om organisationen är intresserad av dig kommer de att kontakta dig. Arbetsgivaren kan till exempel skicka en inbjudan till en anställningsintervju. Under anställningsintervjun bedömer arbetsgivaren om du är lämplig för jobbet.

Löneanspråk

Ofta ska man ange sitt löneanspråk i ansökningen. Löneanspråket får inte vara för högt, men inte heller för lågt. Från fackförbund får du mer information om lönenivån i olika branscher. Observera att arbetsgivaren inte får betala dig mindre än den lön som fastställs i kollektivavtalet för branschen.

Läs mer om lönenivån i Finland på InfoFinlands sida Lön och arbetstid.

Läs mer om priser och andra levnadskostnader i Finland på InfoFinlands sida Prisnivån i Finland.

Länken tar dig utanför tjänstenOikotie.fi

Lönejämförelse

Länken tar dig utanför tjänstenFinlands Fackförbunds Centralorganisation FFC

Information om fackförbund i olika branscher

Öppen ansökan

Du kan ta direkt kontakt med en arbetsplats som du är intresserad av. Du kan skicka in en öppen ansökan eller ringa arbetsgivaren, trots att de inte har några lediga jobb just nu. I den öppna ansökan ska du berätta vad du kan och hurdana uppgifter du skulle kunna utföra. Bifoga din meritförteckning, alltså CV, till ansökan.

Om arbetsgivaren inte har några arbetsuppgifter att erbjuda just då kan du be arbetsgivaren att spara din ansökan för senare behandling. I Finland kallas dessa för ”dolda arbetsplatser”.

Videor i jobbsökning

Videoapplikationer, video-CV:n och presentationsvideor har blivit vanligare i Finland i jobbsökningen. Med hjälp av en video kan du sticka ut i mängden bland de andra kandidaterna. Ibland kan arbetsgivaren också begära att den arbetssökande skickar en videoansökan.

Du kan filma videon till exempel med en videokamera, mobiltelefonen eller datorn. Lämplig längd för videon är cirka 1–3 minuter. Du kan ladda upp videon på en videotjänst, till exempel YouTube eller Vimeo. Skicka länken till arbetsgivaren.

Meritförteckning eller CV

En meritförteckning, eller ett CV, är en kortfattad och tydlig sammanfattning av ditt kunnande, din arbetserfarenhet och din utbildning. Skriv ett eget CV för varje arbetsplats. Lyft fram sådana färdigheter som behövs i uppgiften. Fundera på vad arbetsgivaren bör veta om dina färdigheter och ditt kunnande.

Det finns olika CV-mallar. I ett traditionellt CV kan du lista ditt kunnande i kronologisk ordning. I ett kompetensbaserat CV kan du gruppera dina färdigheter i olika kompetensområden. CV:t kan även vara en video, en portfölj eller en webbsida. Bekanta dig med olika CV-mallar och forma ditt eget CV såsom det passar dig.

Ett CV är vanligtvis 1–2 sidor långt. Kom ihåg att uppdatera ditt CV för varje ny ansökan. Lista bara den arbetserfarenhet som är relevant för det jobb som du söker. Om du till exempel söker till en experttjänst, ange de jobb där du har lärt dig relevanta färdigheter för tjänsten.

I CV:t ska du beskriva din arbetserfarenhet och utbildning i kronologisk ordning så att den senaste erfarenheten kommer först.

I CV:t kan du också berätta om eventuell volontärverksamhet. Det ger ett positivt intryck av dig som en aktiv person och en bild av dina intressen.

Lägg också till din LinkedIn-profil i CV:t om du har en.

Vad innehåller ett CV?

 • Namn och kontaktuppgifter – adress, e-postadress, telefonnummer.
 • Arbetserfarenhet – lista dina tidigare anställningar, den senaste först. Ange också anställningens längd. Beskriv vilka arbetsuppgifter du har utfört och färdigheterna som du lärt dig i arbetet.
 • Utbildning – lista dina examina i kronologisk ordning, den senaste först. Lägg till namnet på examen, utbildningsprogrammet och läroanstalten och när du tog examen.
 • Kurser – lista finskakurserna och andra kurser som du har avlagt under en egen rubrik.
 • Övrigt kunnande – språkkunskaper, IT-kunskaper, avlagda tillståndskort, till exempel hygienpasset.
 • Publikationer och andra arbetsprov – om du vill kan du även lista dina publikationer och arbetsprov.
 • Fritidsintressen, förtroendeuppdrag – du kan även lyfta fram dina intressen.
 • Referenser – du kan lägga till namnen på personer som har lovat att rekommendera dig till arbetsuppgiften. Lägg till kontaktuppgifterna till dem. Kom ihåg att be personen om tillstånd för detta. Intervjuaren kan inte kontakta dina referenser utan ditt medgivande.

I början av CV:t kan du tillfoga en sammanfattning eller profil där du beskriver din bakgrund och din kärnkompetens med några ord. Du kan berätta vilka målsättningar du har med jobbsökningen eller vilken specialkompetens du har. Du kan också lägga till ett fotografi. Ta dock hänsyn till vad som står i jobbannonsen. Ibland kan rekryteringen vara anonym. I detta fall vill arbetsgivaren ha ansökningarna utan bild och personuppgifter, för att profilera dig med hjälp av annan information.

Länken tar dig utanför tjänstenOikotie.fi

CV-mall

Kompetensbaserat CV

Ett kompetensbaserat CV lyfter fram ditt kunnande, dina färdigheter och dina erfarenheter.

Välj några kompetensområden och beskriv under rubrikerna dina erfarenheter, färdigheter och prestationer inom dem. Du kan också lägga till sådant kunnande som du har införskaffat till exempel genom frivilligarbete, fritidsintressen eller studier. Dessutom kan du lista din arbetserfarenhet och utbildning i kronologisk ordning.

Europass-CV

Europass-CV är ett allmäneuropeiskt CV, det vill säga en allmäneuropeisk meritförteckning. Du kan sammanställa och spara ditt CV i den elektroniska tjänsten Europass. Tjänsten kan också användas för att skapa en digital kompetensportfölj. Tjänsten är kostnadsfri och avsedd för alla.

Portfölj i jobbsökningen

En portfölj är en sammanställning av dina arbeten eller prestationer. Portföljer används i synnerhet i de kreativa branscherna. En portfölj kan vara en pärm, en portfölj, ett arbetsprov, en plan, en teckning eller en fotosamling. Portföljen kan också innehålla beskrivningar av projekt i vilka du medverkat. 

Portföljen kan innehålla:

 • intyg, rekommendationer och utvärderingar,
 • olika slags arbetsprover, till exempel broschyrer, affischer, programblad eller tidningsartiklar, eller
 • vad som helst som hjälper dig att beskriva ditt kunnande för arbetsgivaren.

Du kan skicka portföljen till arbetsgivaren eller ta den med dig till anställningsintervjun och presentera den där. Om din portfölj finns på internet ska du bifoga en länk till den i din jobbansökan.

Intyg

Du behöver vanligtvis inte skicka in dina arbetsintyg i förväg till arbetsgivaren, men det är bra att ta med dem till anställningsintervjun för det fall att arbetsgivaren vill se dem.

Anställningsintervju

Bekanta dig med arbetsgivaren i förväg till exempel med hjälp av webbplatsen. Fundera på hur du ska lyfta fram ditt kunnande och din lämplighet för uppgiften. Öva på att beskriva din bakgrund och din yrkeskunnighet med några meningar.

Fundera i förväg på vilka frågor arbetsgivaren kan ställa till dig. Öva på att besvara sådana frågor som ofta ingår i en anställningsintervju, till exempel att beskriva dina styrkor och svagheter som arbetstagare. Arbetsgivaren får inte fråga om din familj eller religion eller om du är politiskt aktiv.

Visa att du har bekantat dig med arbetsgivarens organisation och arbetsuppgiften i förväg och att du har ett äkta intresse för jobbet. Fundera också på vilka frågor du vill ställa till arbetsgivaren.

Ta med dig ditt ansökningsbrev, CV, dina arbetsintyg och examensbetyg samt din eventuella portfölj till intervjun. Arbetsgivaren kan be att få se dessa. Kom i tid.