Gå till innehållet
Päihderiippuvuudet

Rusmedelsberoende

Publicerad28.06.2024
Har du eller din närstående problem med alkohol eller droger? På denna sida hittar du information om var du kan få hjälp med dessa problem i Finland.

Social- och hälsocentralen

Du kan kontakta den närmaste social- och hälsocentralen (sosiaali- ja terveyskeskus) om du har problem med alkohol eller droger. På olika håll i Finland kan social- och hälsocentralen också heta något annat, till exempel terveysasema, terveyskeskus eller hyvinvointiasema.

A-kliniken

A-kliniken kan hjälpa dig med missbruksproblem och andra beroendeproblem. A-kliniker erbjuder bland annat polikliniktjänster, substitutionsbehandling och avgiftning. Det finns A-kliniker på olika orter i Finland. Behandlingen på A-kliniken är konfidentiell.

Sök dig till A-kliniken via missbrukstjänsterna (päihdepalvelut) i ditt område.

Länken tar dig utanför tjänstenA-klinikstiftelsen

Hjälp med rusmedelsberoende

Ungdomsstation

Om en ung har problem med alkohol, droger eller spelande, kan hen få hjälp vid ungdomsstationen (nuorisoasema). Ungdomsstationer finns i många städer. Den unga kan komma till ungdomsstationen ensam eller med sina föräldrar.

Webbtjänsten Päihdelinkki

I A-klinikstiftelsens webbtjänst Päihdelinkki får du information om missbruk och beroende. En del av tjänsterna i Päihdelinkki finns även på svenska, engelska och ryska.

Anonyma Alkoholister

Anonyma Alkoholister (Anonyymit Alkoholistit) AA on är en kamratförening där deltagarna delar med sig av sina erfarenheter av alkoholism och försöker hjälpa varandra att bli friska. AA-grupper finns på många orter och i de större städerna finns även grupper på engelska.

Al-Anon erbjuder stöd till närstående personer till en alkoholist. I Helsingfors finns en engelskspråkig Al-Anon-grupp.

Anonyma narkomaner

Anonyma narkomaner (Nimettömät narkomaanit NA) erbjuder stöd och information samt gruppmöten. Den som vill sluta använda droger kan bli medlem. Du kan söka information om möten på webbplatsen på finska, engelska och svenska.

Information på webben