Gå till innehållet
Terveys Espoossa

Hälsa i Esbo

Publicerad15.03.2023
Offentliga hälsovårdstjänster tillhandahålls i Esbo vid hälsostationer, tandkliniker, rådgivningsbyråer och sjukhus. Det finns även flera privata hälsostationer.

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Coronavirus COVID-19

Läs om coronaviruset på sidan Coronavirus COVID-19.

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Coronavaccinationer i Esbo

Hälsovårdstjänsterna i Esbo

Ring nödnumret 112 om det är fråga om en brådskande nödsituation. Ring nödnumret till exempel vid en allvarlig olycka eller när någon drabbas av en sjukdomsattack. Ring inte nödnumret om det inte är en nödsituation.

Om du har din hemkommun i Esbo kan du utnyttja de offentliga hälsovårdstjänsterna. Offentliga hälsovårdstjänster tillhandahålls vid hälsostationer, tandkliniker, rådgivningsbyråer och sjukhus.

Om du inte har rätt till de offentliga hälsovårdstjänsterna, kan du söka hjälp på en privat läkarstation. På en privat läkarstation måste du betala samtliga kostnader själv.

Läs mer: Hälsa.

Hälsostationer

Offentliga hälsovårdstjänster tillhandahålls av hälsostationerna (terveysasema). Hälsostationerna har öppet vardagar klockan 8–16. På hälsostationerna finns vanligtvis läkarens, sjukskötarens och hälsovårdarens mottagningar.

Du kan boka tid på hälsostationen per telefon. På Esbo stads webbplats finns kontaktuppgifterna och telefonnumren till hälsostationerna. När du ringer hälsostationen, besvaras ditt samtal inte nödvändigtvis omedelbart. Ditt nummer sparas dock i en automat och du blir uppringd.

Kom i tid till mottagningen. Om du inte kan komma till mottagningen, kom ihåg att avboka din tid senast föregående vardag före klockan 14.

Om du behöver första hjälpen snabbt, kan du komma till hälsostationen utan tidsbeställning.

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Hälsostationerna

Privata hälsovårdstjänster

Vem som helst kan gå till en privat hälsostation. Också de personer som inte har rätt till den offentliga hälsovården i Finland kan besöka privata hälsostationer. På en privat hälsostation måste kunden själv betala samtliga kostnader.

I Esbo finns flera privata läkarstationer. Kontaktuppgifter till privata läkare hittar du till exempel på Internet.

Läkemedel

Information om köp av läkemedel hittar du på InfoFinlands sida Läkemedel.

Hälsovård för papperslösa

Esbo stad tillhandahåller hälso- och sjukvård även för personer som vistas i Finland utan tillstånd. För mer information, kontakta Esbo stad på numret 09 816 34500.

Global Clinic i Helsingfors ger kostnadsfri hälsorådgivning åt papperslösa på numret 044 977 45 47.

Läs mer: Hälsovårdstjänster i Finland

Jour

Kvällstid och under veckoslut har hälsostationen stängt. Då vårdas akuta sjukfall och olycksfall på jourmottagningen (päivystys). Den närmaste jourmottagningen för vuxna finns vid Jorv sjukhus.

Ring den kostnadsfria Jourhjälpen på tfn 116 117 innan du kommer till jourmottagningen.

Jourmottagningen vid Jorv sjukhus
Åbovägen 150
02740 Esbo

Jourmottagningar för barn under 16 år finns i Jorv och på Barnkliniken i Helsingfors.

Du behöver inte boka tid på jourmottagningen.

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Nödsituationer

Läs mer: Hälsovårdstjänster i Finland

Barns hälsa

I hälsovården av 1–6-åriga barn får man hjälp av rådgivningsbyråns (neuvola) hälsovårdare och läkare. Dem kan du fråga om råd och få hjälp med fostran av barn. På rådgivningsbyrån följs att barnet är friskt och växer som det ska.

I Esbo finns flera rådgivningsbyråer på olika håll i staden. Du kan boka tid vid alla rådgivningsbyråer på samma nummer.

tel. 029 151 2400

Om ett barn blir sjukt och behöver snabbt vård, ta kontakt med hälsostationen (terveysasema).

Skolhälsovårdaren har hand om skolbarns hälsa.

Under kvällar och veckoslut finns jourmottagningen för barn under 16 år vid Jorv sjukhus och på Barnkliniken i Helsingfors.

Du kan också ta ditt barn till en privat läkarstation.

Läs mer:Barns hälsa.

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Rådgivningsbyråer

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Hälsostationerna

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Information om hälsovården för skolbarn

Tandvården

Offentlig tandvård

Du kan använda de kommunala tandläkartjänsterna om du har hemkommun i Esbo. I nödfall kan du använda kommunala tjänster även om Esbo inte är din hemkommun.

Du kan boka tid hos en tandläkare på Esbo tandklinikers gemensamma nummer.

Tandklinikernas tidsbeställning
Tfn 09 816 30300
Du kan ringa numret på vardagar.

Brådskande akutvård

Vardagar måndag till fredag, tfn 09 816 35900.

Nattjour för nödsituationer kl. 21–8 vid Tölö sjukhus i Helsingfors, tfn 040 621 5699.

Om du behöver akut tandläkarvård kvällstid eller under veckoslut, kan du kontakta Haartmanska sjukhuset i Helsingfors. Jourmottagningen vid Haartmanska sjukhuset har öppet vardagar kl. 14–21 och lö-sö kl. 8–21. Ring jourmottagningen på förhand.
Tfn 09 471 71110.

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Mun- och tandhälsovården

Privat tandvård

I Esbo finns också privata tandläkare. Du kan gå till en privat tandläkare även om du inte har rätt att använda den offentliga hälsovårdens tjänster. Privat tandvård är dyrare än offentlig tandvård.

Läs mer: Tandvård.

Mental hälsa

Om du behöver hjälp eller stöd med den mentala hälsan eller missbruksproblem, kontakta mental- och missbruksvården i Esbo.

Tidsbokning vardagar kl. 8–16 på numret 09 816 31300.

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Information om mentalvårdstjänsterna

Du kan besöka Kliniken för mental- och missbruksvård även utan tidsbokning. Kliniken har öppet måndag–fredag.

Adress: Servicetorget i Iso Omena, Finnviksvägen 1.

Om du behöver krishjälp snabbt, ta kontakt med Västra Nylands social- och krisjour. Krisen kan till exempel ha med våld, parförhållandet eller barnens problem att göra.

Västra Nylands social- och krisjour
Vitikka 1 C
02630 Esbo
Tfn 09 816 42439
Öppet alla dagar dygnet runt.

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Social- och krisjouren

Mieli rf:s Kristelefon har jour på sex olika språk. Den finskspråkiga telefontjänsten har öppet dygnet runt varje dag. 
Tfn 09 2525 0111
Se de övriga öppettiderna på Mieli rf:s webbplats.

Läs mer: Mental hälsa.

Sexuell hälsa

Lue lisää: Mielenterveys

Vid hälsostationernas preventivrådgivning (ehkäisyneuvola) får du hjälp med graviditetsprevention och familjeplanering. Ungdomar kan diskutera frågor kring sexuell hälsa med hälsovårdaren vid sin egen skola.

Om du behöver en gynekologisk undersökning, ta kontakt med hälsostationen. Du kan också boka tid vid hälsostationen om du behöver ett recept för preventivmedel eller om du överväger abort. Hälsostationernas kontaktuppgifter finns på Esbo stads webbplats.

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Hälsostationerna

Könssjukdomar behandlas i huvudstadsregionen på polikliniken för könssjukdomar i Helsingfors.

Länken tar dig utanför tjänstenHUS Helsingfors universitetssjukhus

Polikliniken för könssjukdomar

Läs mer: Sexualhälsa

Graviditet och förlossning

Kontakta rådgivningen (neuvola) när du upptäcker att du är gravid. Vid rådgivningen följs moderns, fostrets och hela familjens hälsotillstånd under graviditeten. I Esbo finns flera rådgivningsbyråer på olika håll i staden. Du kan boka tid vid alla rådgivningsbyråer på samma nummer.

Rådgivning och tidsbeställning vid rådgivningsbyrån
Tfn 09 816 22800

Läs mer: Graviditet och förlossning.

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Rådgivningsbyråer

I Esbo finns Jorv sjukhus där man kan föda barn. Om du vill kan du även föda barnet på något annat sjukhus inom samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). Mer information hittar du på HNS webbplats.

Länken tar dig utanför tjänstenHUS Helsingfors universitetssjukhus

Förlossning

Länken tar dig utanför tjänstenHUS Helsingfors universitetssjukhus

Förlossningssjukhusens jourmottagning

Handikappade personer

Esbo stad ordnar olika tjänster för handikappade, till exempel dagverksamhet och färdtjänster. Personer som har sin hemkommun i Esbo har rätt till dessa tjänster.

Du kan ansöka om tjänster och stödfunktioner hos stadens socialarbetare.

Mer information om tjänsterna för handikappade hittar du på Esbo stads handikappservice.

Esbo handikappservice
Kamrersvägen 2 A
02770 Esbo
Tfn 09 816 45285
E-post: vammaispalvelut(at)espoo.fi

Läs mer: Handikappade personer