Gå till innehållet
Asettuminen Helsinkiin

Att bosätta sig i Helsingfors

Publicerad29.11.2022
I Helsingfors finns olika tjänster som hjälper dig att bosätta dig i staden. Sådana tjänster är till exempel den inledande kartläggningen, integrationsplanen och integrationsutbildningen. Också dina familjemedlemmar kan ha rätt till dessa tjänster om de flyttar till Helsingfors med dig.

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Integrationsfrämjande tjänster

Helsingfors-info

Helsingfors-info är ett rådgivningsställe där du kan fråga om aktuell information om Helsingfors, stadens tjänster, boendemöjligheter, arbete och studier. Du kan även be om hjälp om du inte vet vilken myndighet du ska kontakta. Helsinki-info erbjuder även digital rådgivning och hjälper dig med alla frågor kring invandring. Helsinki-info betjänar på många olika språk per telefon, ansikte mot ansikte och elektroniskt.

Telefon 09 310 11111 och chatt måndag–torsdag kl. 9–16, fredag kl. 10–15

Tjänsteställen:

 • Centrumbiblioteket Oodi, adress: Tölöviksgatan 4, måndag–torsdag kl. 9–18, fredag kl. 10–18.
 • International House Helsinki, adress: Fågelviksgränden 2D, vån. 2, måndag–torsdag kl. 9–16, fredag kl. 10–16.
 • Rådgivning ges även på bibliotek, i lekparker, vid kulturhus och föreningshus i olika områden i Helsingfors. Du hittar serviceställen och tiderna på Helsingfors-infos webbplats.

International House Helsinki

Om du har flyttat till huvudstadsregionen nyligen, kan du vid International House Helsinki (IHH) få rådgivning och myndighetstjänster på ett och samma besök. Du kan få:

 • kostnadsfri rådgivning och information kring att flytta på flera olika språk
 • registrering av uppehållsrätten om du är EU-medborgare
 • en finländsk personbeteckning, registrera dig som invånare och anmäla din adress
 • skattekort och rådgivning om beskattningen
 • information om den sociala tryggheten och sociala förmåner
 • rådgivning om arbets- och näringslivstjänsterna och om att komma igång med jobbsökningen
 • rådgivning om arbetspension och om A1-intyget
 • rådgivning för företag och arbetsgivare

Adress
Fågelviksgränden 2 D, vån. 2
00530 Helsingfors

Digistöd på distans

Digistöd på distans är en kostnadsfri tjänst för Helsingforsborna. Du kan få hjälp var som helst via telefon eller dator. Handledaren kommer att kontakta dig och komma överens om vilken typ av stöd hen kommer att ge. Det kan vara fråga om användningen av dator, surfplatta eller smartmobil, de elektroniska tjänsterna eller användningen av nättjänster och de vanligaste applikationerna. Först måste du ringa numret 09 310 111 11. Stadens servicerådgivare svarar på frågor och fyller i en blankett för stödbegäran. Du kan även fylla i blanketten själv på internet på finska, svenska eller engelska.

Inledande kartläggning och integrationsplan

En anställd vid arbets- och näringsbyrån (työ- ja elinkeinotoimisto) upprättar en inledande kartläggning (alkukartoitus) och en integrationsplan (kotoutumissuunnitelma) tillsammans med dig när du registrerar dig som arbetssökande.TE-byråerna i Östra centrum och Böle gör inledande kartläggningar. För att få en inledande kartläggning gjord, ska du anmäla dig som arbetssökande via Internet på adressen te-palvelut.fi. Du kan anmäla dig via Internet om du har finländska webbankkoder. Du kan också anmäla dig till den inledande kartläggningen vid TE-byrån.

Verksamhetsstället i Östra centrum
Adress: Kundgatan 3 A, 4:e våningen
Telefonnummer: 0295 025 500
Öppettider: mån–fre kl. 9.00–16.00

Böle verksamhetsställe
Adress: Bangårdsvägen 7 (ingång via Loktorget)
Telefonnummer: 0295 025 500
Öppettider: mån–fre kl. 9.00–16.00

Invandrarenheten

Invandrarenheten vid Helsingfors stads social- och hälsovårdstjänster hjälper invandrare bosatta i staden att integrera sig. Invandrarenhetens tjänster är till exempel vägledning, rådgivning och inledande kartläggning. Invandrarenheten hjälper också personer som fallit offer för människohandel.

Om du inte söker jobb men vill få den inledande kartläggningen och en integrationsplan upprättade, ska du kontakta invandrarenheten vid Helsingfors stads social- och hälsovårdstjänster.

Kontaktuppgifter till invandrarenheten:

Verkstadsgatan 14 A
00580 Helsingfors
Rådgivningsnumret för socialarbete (09) 310 37 577 mån–fre kl. 8.15–16

Läs mer: Integration i Finland.

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingfors stad

Invandrarenheten

Behöver du en tolk?

Om du inte kan finska eller svenska kan du anlita en tolk när du sköter ärenden med myndigheter. Till exempel FPA (Kela) och Migrationsverket (Maahanmuuttovirasto) bokar i vissa situationer en tolk för klienten. Då behöver du inte betala för tolken. Fråga alltid i förväg om tolk hos den aktuella myndigheten eller be om råd vid Helsinki-info.

Om du själv bokar tolken och betalar kostnaderna kan du anlita en tolk när som helst. I Helsingfors erbjuds tolktjänster av flera företag. Du kan söka dessa företag på till exempel internet. Till exempel A-tulkkaus förmedlar i Helsingforsregionen kontakttolkar för tillfällen där du uträttar ärenden hos myndigheter.

Du kan söka en tolk eller översättare med hjälp av sökfunktionen på Finlands översättar- och tolkförbunds webbplats.

Läs mer: Behöver du en tolk?

Länken tar dig utanför tjänstenFinlands översättar- och tolkförbund

Sök tolk eller översättare

Länken tar dig utanför tjänstenA-tulkkaus

Tolkning

Ek​onomiska problem

Om du har ekonomiska problem kan du fråga om råd hos en socialarbetare i din hemkommun eller hos FPA.I vissa situationer har du rätt till utkomststöd. Du kan ansöka om utkomststöd hos FPA.

Ekonomi- och skuldrådgivning

Om du har problem med skulder, kontakta rättshjälpsbyråns ekonomi- och skuldrådgivning. Tjänsten är kostnadsfri.

Helsingfors rättshjälpsbyrå
Ekonomi- och skuldrådgivning
Porkalagatan 13
Tfn 029 56 60123 mån–fre kl. 8–16.15

Läs mer: Ek​onomiska problem.