Gå till innehållet
Muut kuin EU-kansalaiset

Icke EU-medborgare

Publicerad25.03.2024
Om du vill flytta till Finland behöver du ett uppehållstillstånd. Du kan få ett tillstånd på grund av arbete, entreprenörskap, studier, familjeband eller internationellt skydd. På denna webbplats hittar du information om hur du kan ansöka om uppehållstillstånd. Här hittar du information också om att förnya uppehållstillståndet och hjälp med problem med uppehållstillståndet.

Arbeta i Finland

Till Finland som företagare

Att studera i Finland

Familjemedlem i Finland

Uppehållstillstånd för make eller maka

Asyl i Finland

Tillfälligt skydd i Finland

Till Finland som kvotflykting

Till Finland som återflyttare

Kort vistelse i Finland

Fortsatt uppehållstillstånd

Om orsaken för din vistelse i Finland ändras

Permanent uppehållstillstånd

Problem med uppehållstillståndet

Negativt beslut om uppehållstillstånd

Kan jag förlora mitt uppehållstillstånd?

I Finland utan uppehållstillstånd