Gå till innehållet
Terveys Vaasassa

Hälsa i Vasa

Publicerad08.03.2024

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Jour och första hjälpen

Om du behöver brådskande vård, ta kontakt genom välfärdsområdets servicenummer och boka tid 06 2189555. Hälsostationerna är öppna må-to kl. 08.00-16.00 och fr. 08.00-14.15.

Då din egen hälsostation är stängd kan du i ett brådskande fall bege dig till samjouren vid Vasa centralsjukhus Vaasan keskussairaala. Ring till samjourens rådgivningstelefon 116 117 innan du överväger att bege dig till jouren må-to kl. 15.00-08.00, fr kl. 14.00-08.00, på veckoslut och helger dygnet runt.

I en nödsituation ring nödnumret 112.

Länken tar dig utanför tjänstenÖsterbottens välfärdsområde

Hälsostationsservice

Länken tar dig utanför tjänstenÖsterbottens välfärdsområde

Jour, första hjälpen och nödsituationer

Länken tar dig utanför tjänstenÖsterbottens välfärdsområde

Akuten - Vasa Centralsjukhus

Läs mera: Hälsovårdstjänster i Finland

Hälsotjänster

I Vasa finns fem hälsovårdscentraler. Din egen hälsovårdscentral är det vårdställe du ska vända dig till i första hand i alla sjukdomsfall. Din hälsostation fastställs enligt postnumret i din hemadress, men du kan också välja din hälsovårdscentral.

Alla tider till hälsovårdens mottagningar ska bokas på förhand, genom att ringa till telefonnummer 06 218 9000. Hälsovårdscentralerna är öppna må-to kl. 8.00-16.00 och fr. 8.00-14.15. Du kan be dem ringa upp dig genom att trycka på nummer 1. Begäran om att bli uppringd besvaras så snart som möjligt.

Länken tar dig utanför tjänstenÖsterbottens välfärdsområde

Hälsostationsservice

Läs mera: Hälsovårdstjänster i Finland

Barns hälsa

Då ditt barn insjuknar, ta kontakt med hälsostationen om det behövs.Hälsovården för barn under skolåldern sköts vid barnrådgivningarna. Vid rådgivningen görs barnens hälsokontroller, vaccineringar och följs med hur barnet växer och utvecklas. Tid till barnrådgivningen bokar du genom att ringa till barnrådgivningen i ditt område eller genom att använda den elektroniska tidsbokningen.

Hälsan för barn i skolåldern ombesörjs av skolhälsovårdarna. Mera information hittar du på Österbottens välfärdsområdes webbplats.

Länken tar dig utanför tjänstenÖsterbottens välfärdsområde

Barnrådgivning

Länken tar dig utanför tjänstenÖsterbottens välfärdsområde

Skolhälsovården

Läs mera: Barns hälsa

Studerandehälsovård

Studerandehälsovården svarar för hälsovårdstjänsterna till eleverna vid yrkesskolorna, läroinrättningarna på andra stadiet, gymnasierna och folkhögskolorna i Vasa oberoende av elevernas hemort. Kontaktuppgifter hittar du på Österbottens välfärdsområdes webbplats.

Studenternas Hälsovårdsstiftelse YTHS Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiö har hand om hälsovården för dem som studerar vid universitet och yrkeshögskolor.

Länken tar dig utanför tjänstenÖsterbottens välfärdsområde

Studerandehälsovården

Tandvård

Årskontroller av tänderna hos barn under skolåldern görs när de är 1, 3 och 5 år. Barnets föräldrar bokar själv tid för kontroll. Rådgivningen ger mera information .

Tandvården i fråga om barn i skolåldern ordnas via skolan.

Du kan boka tid till tandvården genom att ringa 06 218 9100. Tidsbokningen är öppen: Må – to kl. 7.30–15.30 och fr kl. 7.30–15.00.

Länken tar dig utanför tjänstenÖsterbottens välfärdsområde

Tandvård

Läs mera Tandvård

Mental hälsa

Om du behöver hjälp med den mentala hälsan, ta kontakt med din egen hälsostation. Hälsostationens läkare kan styra klienten till mentalhälsotjänsterna och vid behov till psykiatrisk vård.

Jourhavande sjukskötaren vid Vasa centralsjukhus Psykiatri svarar på frågor dygnet runt. Vem som helst kan ringa gratis när som helst och få råd och vägledning. Jourhavande sjukskötaren svarar på numret 06 213 2009.

Ungdomsstationen Klaara Nuorisoasema Klaara erbjuder 13-24-åringar tjänster som koncentreras på förebyggande och vård av problem med den mentala hälsan, rusmedel och livshanteringen. Tjänsterna är konfidentiella, frivilliga och gratis för klienten. Någon remiss behövs inte.

Centret för mental- och beroendevård erbjuder icke-brådskande öppna tjänster inom den mentala hälsan för Vasabor som fyllt 25 år. Tjänsterna är frivilliga, konfidentiella och gratis för klienterna. Någon remiss till tjänsten behövs inte.

Österbottens kriscenter Valo Pohjanmaan kriisikeskus Valo erbjuder samtalshjälp, då du har drabbats av en kris eller vill ha stöd i en svår livssituation. För att bli klient hos Valo behöver du ingen remiss eller diagnos. Ta kontakt.

Om du vill ha samtalshjälp per telefon, kan du ringa till den rikstäckande kristelefonen och diskutera de saker som tynger dig. Samtalen är konfidentiella och den som ringer behöver inte berätta vem hen är. Samtalshjälp får man på finska, svenska, engelska och arabiska.

Länken tar dig utanför tjänstenÖsterbottens välfärdsområde

Hälsostationsservice

Länken tar dig utanför tjänstenÖsterbottens välfärdsområde

Psykiatriska Jouren

Länken tar dig utanför tjänstenÖsterbottens välfärdsområde

Ungdomsstationer

Länken tar dig utanför tjänstenÖsterbottens välfärdsområde

Center för Mental- och beroendevård

Läs mera: Mental hälsa

Sexual hälsa

I frågor som gäller familjeplanering och preventivmedel kan du ta kontakt med Familjeplaneringen.

På polikliniken för könssjukdomar undersöks och vårdas patienter som har insjuknat i könssjukdomar samt ges förebyggande råd. Skötarmottagning utan tidsbokning för alla Vasabor och de som studerar i Vasa. Skötaren diskuterar med dig och skriver remisser för de laboratorieundersökningar som behövs.

Länken tar dig utanför tjänstenÖsterbottens välfärdsområde

Familjeplanering

Länken tar dig utanför tjänstenÖsterbottens välfärdsområde

Polikliniken för könssjukdomar

Graviditet

Vid mödrarådgivningen följer man med hur mamman, babyn och hela familjen mår under graviditeten. Ta kontakt med rådgivningen, genast då du upptäcker att du väntar barn. Mödrarådgivningens tjänster är gratis. Rådgivningarnas kontaktuppgifter hittar du på Österbottens välfärdsområdes webbplats.

Länken tar dig utanför tjänstenÖsterbottens välfärdsområde

Mödrarådgivning

Länken tar dig utanför tjänstenÖsterbottens välfärdsområde

Familjeförberedelse

Läs mera Graviditet och förlossning

Förlossning

I Vasaregionen sköts förlossningarna vid Vasa centralsjukhus Vaasan keskussairaala. Förlossningsavdelningen är öppen dygnet runt. Om du vill kan du ringa till förlossningsavdelningen, då du är på väg för att föda eller om du vill fråga om råd.

Förlossningssalen finns i fjärde våningen i huvudbyggnaden, B4. När ni kommer till våningen, ring på dörrklockan. På natten klockan 22.00–06.00 är ytterdörren låst, så ring på dörrklockan bredvid huvuddörren där nere.

Länken tar dig utanför tjänstenÖsterbottens välfärdsområde

Förlossningssalen

Läs mera: Graviditet och förlossning

Service för personer med funktionsnedsättning

Österbottens välfärdsområde ordnar bl.a. hjälpmedel, rehabilitering och dag- och arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Servicen för personer med funktionsnedsättning sörjer för service enligt handikappservicelagen och beviljandet av ekonomiskt stöd till personer med funktionsnedsättning. Beslut enligt handikappservicelagen fattas av en socialarbetare. Kontaktuppgifter till servicen finns på Österbottens välfärdsområdes webbplats.

Länken tar dig utanför tjänstenÖsterbottens välfärdsområde

Funktionshinderservice

Länken tar dig utanför tjänstenÖsterbottens välfärdsområde

Vuxensocialarbete

Läs mera Handikappade personer

 

Missbruksproblem

Om du har problem med alkohol eller droger, kan du söka hjälp på din hälsostation eller företags- eller studerandehälsovården.

Vasa missbrukarcenter Vaasan päihdekeskus erbjuder tillnyktringsvård för personer över 18 år och är öppen dygnet runt.

Ungdomsstationen Klaara Nuorisoasema Klaara erbjuder hjälp för 13–24-åringar, då bruket av alkohol, läkemedel eller droger oroar.

Centret för mental- och beroendevård erbjuder mentalvårds- och missbrukarservice för personer över 25 år.

Länken tar dig utanför tjänstenÖsterbottens välfärdsområde

Missbrukarcenter

Länken tar dig utanför tjänstenÖsterbottens välfärdsområde

Ungdomsstationer

Länken tar dig utanför tjänstenÖsterbottens välfärdsområde

Center för Mental- och beroendevård

Läs mera: Missbruksproblem