Gå till innehållet
Töitä Suomesta

Arbete i Finland

Publicerad22.09.2022
Som du söker jobb i Finland, läs jobbannonser, skapa nätverk, upprätthåll dina kunskaper och kontakta direkt arbetsplatser som du är intresserad av. Det lönar sig också att studera finska eller svenska.

Lediga jobb

Sök lediga jobb på jobbförmedlingssidor på internet, i tidningar eller på sociala medier (till exempel Facebook och LinkedIn). Du hittar jobbförmedlingssidor när du skriver "avoimet työpaikat" (lediga jobb) i sökmotorns sökfält.

Länken tar dig utanför tjänstenArbets- och näringsministeriet

Lediga jobb

Länken tar dig utanför tjänstenArbets- och näringsministeriet

Tips för jobbsökningen

Skapa nätverk och upprätthåll ditt kunnande

Du har nytta av nätverk när du söker jobb. Identifiera och dra nytta av dina nätverk. Lärare, studiekamrater, bekanta, tidigare kollegor och chefer kan också ingå i ditt nätverk.

Be om tips till jobbsökningen och hjälp med att skriva ansökningar av andra. Fundera också på om du har någon i ditt nätverk som kan berätta om jobbtillfällen eller rekommendera dig.

Var aktiv. Upprätthåll ditt kunnande, följ aktuella händelser och nyheter i din bransch, delta i kompletteringsutbildning och utveckla tidigare kunskaper.

Upprätthåll och utvidga ditt nätverk. Även korta anställningar eller en praktik kan hjälpa dig att bygga ut ditt nätverk. Besök fackevenemang i din bransch, gör frivilligarbete eller sök till ett mentorprogram. Tänk på att frivilligarbete kan påverka din arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer om frivilligarbete på InfoFinlands sida Frivilligarbete.

Lär dig finska eller svenska

När du kan språket är det lättare för dig att hitta jobb och sköta dina ärenden i det finländska samhället. Du kan studera finska och svenska på olika kurser eller på egen hand via internet.

Läs mer om språkstudier i InfoFinlands avsnitt Finska och svenska språket.

Utnyttja sociala medier i jobbsökningen

Sociala nätverk på internet, såsom Facebook och LinkedIn, är bra verktyg för jobbsökningen. Många arbetsgivare använder även Twitter som kommunikationskanal. I tjänsterna kan du söka information om lediga jobb och bygga upp fackliga nätverk. Du kan få viktig information om olika organisationers verksamhet och aktuella händelser i olika branscher eller delta i diskussioner.

Kontakta arbetsgivarna direkt

Du kan kontakta intressanta organisationer direkt och fråga om de har lediga jobb. De flesta jobben är dolda jobb. De annonseras inte ut öppet, utan arbetsgivarna söker arbetstagare via sina egna nätverk. Du kan ringa en arbetsgivare direkt eller skicka en öppen ansökan via e-post. Ofta kan du även skicka in en öppen ansökan via företagets webbplats.

Arbetsförmedlingstjänster

Du kan även söka jobb via företag som erbjuder arbetsförmedlingstjänster. Arbetet kan vara kortvarigt, men det kan ge dig värdefull erfarenhet och du kan utvidga dina nätverk. Du ingår ett avtal med företaget och företaget skickar dig till arbete för en annan arbetsgivare. Via dessa företag kan du även få en fast anställning.

Länken tar dig utanför tjänstenArbets- och näringsministeriet

Hyrarbetsguide

Sysselsätt dig som freelancer eller företagare

Arbete som freelancer innebär att du arbetar för flera uppdragsgivare utan fast anställning. En freelancer måste själv sköta beskattningen och pensionsbetalningar.

Du kan fakturera vi en faktureringstjänst utan att starta ett eget företag. Det kallas för lättföretagande.

Du kan även starta ett eget företag. Du får information om att starta företag på InfoFinlands sida Att grunda ett företag.

Tänk på att arbete som freelancer eller företagare kan påverka din arbetslöshetsförsäkring.

Arbets- och näringsbyrån och kommunernas sysselsättningstjänster stöttar dig i arbetssökandet

Arbets- och näringsbyrån, eller TE-byrån, och din kommuns sysselsättningstjänster ger dig handledning i arbetssökandet och information om lediga jobb och tillgängliga utbildningar.

Om du inte har ett jobb eller om du blir arbetslös ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande på TE-byrån senast på din första dag som arbetslös.

Läs mer på InfoFinlands sida Om du blir arbetslös.

Att anmäla sig som kund

Du kan anmäla dig som arbetssökande i TE-tjänsters webbtjänst, på den närmaste TE-byrån eller per telefon. Hur du ska anmäla dig beror på i vilket land du är medborgare. Du kan anmäla dig per telefon om du har varit kund vid arbets- och näringsbyrån redan tidigare. Då spelar ditt medborgarskap ingen roll. Läs mer på InfoFinlands sida: Om du blir arbetslös.

Om du är arbetslös arbetssökande upprättar ni en integrationsplan eller en sysselsättningsplan. Du kan eventuellt få arbetslöshetsförmån även när du arbetar deltid. Detta bedöms från fall till fall.

Vilka tjänster kan du få tillgång till som arbetslös arbetssökande?

  • yrkesutbildning
  • integrationsutbildning
  • utbildningsförsök
  • arbetsförsök
  • arbete med lönebidrag
  • arbetsträning
  • yrkesvägledning och karriärvägledning

Integrationsutbildning

Om du har flyttat till Finland nyligen och behöver stöd för integrationen kan du få delta i en integrationsutbildning genom TE-byrån eller sysselsättningstjänsterna i din kommun. Integrationsutbildningen kan omfatta studier i finska, andra studier eller arbetsförsök. Du kan även söka till utbildningen själv. Du måste avtala om utbildningen med TE-byrån eller sysselsättningstjänsterna i din kommun innan du inleder studierna.

Läs mer på InfoFinlands sida Att bosätta sig i Finland.

Länken tar dig utanför tjänstenArbets- och näringsministeriet

Integrationstjänster för invandrare

Stöd med jobbsökningen för under 30-åringar vid Navigatorn

Om du är under 30 år kan du få information om arbete, studier och annat som hör vardagslivet till vid Navigatorn.

Lokalinformation