Gå till innehållet
Töitä Suomesta

Arbete i Finland

Publicerad13.04.2023
Som du söker jobb i Finland, läs jobbannonser, skapa nätverk, upprätthåll dina kunskaper och kontakta direkt arbetsplatser som du är intresserad av. Det lönar sig också att studera finska eller svenska.

Sök lediga jobb

Sök lediga jobb på jobbförmedlingssidor på internet, i tidningar eller på sociala medier (till exempel Facebook och LinkedIn). Du hittar jobbförmedlingssidor när du skriver "avoimet työpaikat" (lediga jobb) i sökmotorns sökfält.

Länken tar dig utanför tjänstenArbets- och näringsministeriet

Lediga jobb

Länken tar dig utanför tjänstenArbets- och näringsministeriet

Tips för jobbsökningen

Skapa nätverk och upprätthåll ditt kunnande

Du har nytta av nätverk när du söker jobb. Identifiera och dra nytta av dina nätverk. Lärare, studiekamrater, bekanta, tidigare kollegor och chefer kan också ingå i ditt nätverk.

Be om tips till jobbsökningen och hjälp med att skriva ansökningar av andra. Fundera också på om du har någon i ditt nätverk som kan berätta om jobbtillfällen eller rekommendera dig.

Var aktiv. Upprätthåll ditt kunnande, följ aktuella händelser och nyheter i din bransch, delta i kompletteringsutbildning och utveckla tidigare kunskaper.

Upprätthåll och utvidga ditt nätverk. Även korta anställningar eller en praktik kan hjälpa dig att bygga ut ditt nätverk. Besök fackevenemang i din bransch, gör frivilligarbete eller sök till ett mentorprogram. Tänk på att frivilligarbete kan påverka din arbetslöshetsförsäkring. Du kan arbeta som frivillig till exempel vid organisationer. I företag kan man vanligtvis inte arbeta som frivillig, utan om du arbetar vid ett företag ska du få betalt.

Läs mer om frivilligarbete på InfoFinlands sida Frivilligarbete.

Studera finska

När du kan finska är det lättare för dig att hitta jobb och sköta ärenden i det finländska samhället. På vissa orter är det viktigt att kunna svenska. Du kan studera finska och svenska på olika kurser eller på egen hand via internet.

Läs mer om språkstudier i InfoFinlands avsnitt Finska och svenska språket.

Utnyttja sociala medier i jobbsökningen

Sociala nätverk på internet, såsom Facebook och LinkedIn, är bra verktyg för jobbsökningen. Många arbetsgivare använder även Twitter som kommunikationskanal. I tjänsterna kan du söka information om lediga jobb och bygga upp fackliga nätverk. Du kan få viktig information om olika organisationers verksamhet och aktuella händelser i olika branscher eller delta i diskussioner.

Kontakta arbetsgivare

Du kan kontakta intressanta organisationer direkt och fråga om de har lediga jobb. De flesta jobben är dolda jobb. De annonseras inte ut öppet, utan arbetsgivarna söker arbetstagare via sina egna nätverk. Du kan ringa en arbetsgivare direkt eller skicka en öppen ansökan via e-post. Ofta kan du även skicka in en öppen ansökan via företagets webbplats.

Sök jobb via arbetsförmedlingstjänster

Du kan även söka jobb via företag som erbjuder arbetsförmedlingstjänster. Arbetet kan vara kortvarigt, men det kan ge dig värdefull erfarenhet och du kan utvidga dina nätverk. Du ingår ett avtal med företaget och företaget skickar dig till arbete för en annan arbetsgivare. Via dessa företag kan du även få en fast anställning.

I Finland är arbetsförmedlingen alltid gratis för arbetstagarna. Betala aldrig för arbetsförmedling. Då kan du bli utsatt för ett brott och förlora inkomst.

Länken tar dig utanför tjänstenArbets- och näringsministeriet

Hyrarbetsguide

Sysselsätt dig som freelancer eller företagare

Arbete som freelancer innebär att du arbetar för flera uppdragsgivare utan fast anställning. En freelancer måste själv sköta beskattningen och pensionsbetalningar.

Du kan fakturera vi en faktureringstjänst utan att starta ett eget företag. Det kallas för lättföretagande.

Du kan även starta ett eget företag. Du får information om att starta företag på InfoFinlands sida Att grunda ett företag iFinland.

Tänk på att arbete som freelancer eller företagare kan påverka din arbetslöshetsförsäkring.

Anmäl dig som arbetssökande hos Arbets- och näringsbyrån

Om du inte har något arbete när du flyttar till Finland eller blir arbetslös i Finland, ska du anmäla dig som arbetssökande vid AN-byrån. Du kan endast få arbetslöshetsersättning om du har anmält dig som arbetssökande.

AN-byrån kan hänvisa dig vidare till sysselsättningstjänsterna i din hemkommun.

AN-byråerna och kommunernas sysselsättningstjänster ger arbetssökande vägledning i jobbsökningen och information om lediga jobb och utbildningar för arbetslösa.

Läs mer på InfoFinlands sida Om du blir arbetslösoch Arbetslöshetsförsäkring.

 

Integrationsutbildning

Om du har flyttat till Finland nyligen och behöver stöd för integrationen kan du få delta i en integrationsutbildning genom TE-byrån eller sysselsättningstjänsterna i din kommun. Integrationsutbildningen kan omfatta studier i finska, andra studier eller arbetsförsök. Du kan även söka till utbildningen själv. Du måste avtala om utbildningen med TE-byrån eller sysselsättningstjänsterna i din kommun innan du inleder studierna.

Läs mer på InfoFinlands sida Att bosätta sig i Finland.

Länken tar dig utanför tjänstenArbets- och näringsministeriet

Integrationstjänster för invandrare

Om du är under 30 år, kan du få hjälp på Navigatorn

Om du är under 30 år kan du få information om arbete, studier och annat som hör vardagslivet till vid Navigatorn.

Lokalinformation