Gå till innehållet
Asuminen Kokkolassa

Boende i Karleby

Publicerad15.11.2022

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Hyresbostad

Karleby stads blankett för ansökan om hyresbostad kan fyllas i och skickas in på nätet. Bilagor till ansökningen ska tillhandahållas då bostad erbjuds, men kan även lämnas in tidigare.

Man kan även lämna in bostadsansökan på papper. Ansökningsblanketterna kan hämtas från och lämnas in till Kokkolan Vuokra Asunnot Oy:s verksamhetsställen.

Kokkolan Vuokra Asunnot Oy

Mårdgatan 6

67800 Karleby

Telefon: 040 1817 400

Studiebostäder hyrs ut av Kiinteistöyhtiö Tankkari, som erbjuder möblerade kollektivbostäder samt familjebostäder i olika storlek. En familjebostad är en omöblerad lägenhet som endast hyrs ut till personer i samma hushåll. Såväl individer som sambor/gifta par kan ansöka om en hyresetta.

Kt Oy Tankkari

Bondegatan 2

67100 Karleby

Telefon: 040 193 6468

Läs mer: Hyresbostad.

Länken tar dig utanför tjänstenKarleby stad

Hyresbostäder

Länken tar dig utanför tjänstenKiinteistö Oy Tankkari

Studiebostäder

Länken tar dig utanför tjänstenKarleby stad

Privata hyresbostäder

Köpa bostad

De flesta finländarna bor i en ägarbostad, alltså i en bostad som de själva äger. På lång sikt är det ofta förmånligare att köpa sin egen bostad än att hyra. Bland annat hos bostadsförmedlingen, på internet och i lokala tidningar finns annonser om bostäder som är till salu.

Läs mer: Köpa bostad.

Tillfälligt boende

I Karlebynejden erbjuds olika inkvarteringsalternativ. Kontaktuppgifterna finns under länkarna nedan.

Krisboende

Om du saknar boende på grund av kris eller olycka ska du kontakta Kokkolan Vuokra Asunnot Oy eller bostadsbyrån.

Om din bostad har skadats, till exempel till följd av brand eller vattenskada, kan hemförsäkringen i vissa fall ersätta de extra boendekostnaderna. Kontakta ditt försäkringsbolag direkt när skadan har inträffat.

Om en familjemedlem är våldsam eller hotar med våld, ta kontakt med Karleby mödra- och skyddshem. Du kan ringa skyddshemmet under alla tider på dygnet. Du behöver inte uppge ditt namn då du ringer.

Karleby mödra- och skyddshem

Sjukhusgatan 9, 67100 Karleby

Telefon: 044 336 0056

Läs mer: Boende.

Länken tar dig utanför tjänstenKarleby stad

Hyresbostäder

Länken tar dig utanför tjänstenKokkolan ensi- ja turvakoti

Karleby mödra- och skyddshem

Stöd- och serviceboende

Äldre människor erbjuds boendeservice anordnad av Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite samt privata servicebostäder. Serviceboende för äldre är avsett för personer över 65 år som behöver vård och omsorg dygnet runt. Serviceboende är lämpat för personer som inte längre klarar sig på egen hand med tjänster som tillhandahålls i hemmet. Mer information om boendeservice anordnad av Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite får du av bland annat samkommunens servicestyrcentral, tfn 040 806 5093.

För handikappade och personer som återhämtar sig från mentala problem erbjuds bostäder som beaktar invånarnas särskilda behov.

Hemvårdens stödtjänster erbjuds personer som har svårigheter med att klara vardagen utan hjälp, såsom äldre och handikappade personer. Tjänster av detta slag är bland annat måltidstjänst och transporttjänst. Målet med hemvården är att erbjuda trygg vård och omsorg samt främja invånarnas ork, handlingskraft och företagsamhet.

Läs mer: Stöd- och serviceboende.

Länken tar dig utanför tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Servicehandledningscentret

Länken tar dig utanför tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Seniorernas tjänster, hemvård

Länken tar dig utanför tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Seniorernas tjänster, serviceboendet och anstaltsvården

Länken tar dig utanför tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Boendetjänster för utvecklingsstörda och handikappade

Länken tar dig utanför tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Socialrådgivning

Bostadslöshet

Om du blir bostadslös bör du kontakta Kokkolan Vuokra Asunnot Oy eller bostadsbyrån.

Läs mer: Bostadslöshet.

Länken tar dig utanför tjänstenKarleby stad

Hyresbostäder

Avfallshantering för bostaden

Med bioavfall avses bl.a.:

  • matrester
  • skämda och torra livsmedel
  • skal från frukt och grönsaker

Separat insamlat bioavfall packas i en papperspåse, en påse vikt av en dagstidning eller en plastkasse. Kassen eller påsen får vara högst 30l stor. En full sopsäck ska tillslutas noggrant.

Med energiavfall avses bl.a.:

  • blöjor, bindor
  • bakplåtspapper, hushållspapper och våtservetter
  • kläder (inte skor, regnställ eller läderplagg)
  • små plastleksaker och bruksföremål i plast såsom disk- och tandborstar.

Separat insamlat energiavfall ska packas i plastkasse eller papperspåsar. Kassen eller påsen får vara högst 30 l stor. Påsen tillsluts noga.

Avfall som inte får läggas i det egna husets sopbehållare kan föras till återvinningsstationer. Kontrollera på förhand vilken typ av avfall stationen tar emot.

Mer information om avfallshanteringen i Karlebynejden finns på Karleby stads och på Ab Ekorosk Oy:s (kommunalt avfallshanteringsbolag) webbplats.

Läs mer: Avfallshantering och återvinning.