Gå till innehållet
Oikeutesi ja velvollisuutesi Suomessa

Dina rättigheter och skyldigheter i Finland

Publicerad12.05.2022
Jämlikhet, religionsfrihet, yttrandefrihet och många andra rättigheter gäller alla, även utlänningar som bor i Finland.

Rättigheter

 • Alla har rätt att bli jämlikt bemötta. Ingen får behandlas annorlunda till exempel på grund av kön, ålder, religion eller handikapp.
 • Var och en får fritt yttra sina åsikter i tal och skrift.
 • Människor får ordna sammankomster och demonstrationer samt delta i dem. En demonstration ska anmälas till polisen på förhand.
 • Ingen får dömas till döden eller torteras.
 • Alla kan själv välja var de vill bo och fritt röra sig i Finland.
 • Alla har rätt till integritetsskydd. Ett brev som tillhör en annan person får inte läsas och en annan persons telefonsamtal får inte avlyssnas.
 • Var och en får själv välja sin religion. Om man inte vill, måste man inte välja någon religion alls.

Även om du inte är finsk medborgare kan du ha rösträtt i vissa val.

Läs mer om utlänningars rösträtt i Finland på InfoFinlands sida Val i Finland .

Skyldigheter

 • Alla som bor eller vistas i Finland måste följa Finlands lagar.
 • Barn i åldern 7–18 år har läroplikt.
 • Ofta måste de som arbetar i Finland betalar skatt på sin lön i Finland.
 • Alla har skyldighet att vittna inför domstol om de blir kallade.
 • Föräldrar är skyldiga att ta hand om sina barn.
 • Alla har skyldighet att hjälpa vid en olycka.

Läs mer om beskattningen på InfoFinlands sida Beskattning .

Finska medborgares rättigheter och skyldigheter

Finska medborgare har utöver de ovannämnda också några ytterligare rättigheter och skyldigheter som utlänningar bosatta i Finland inte har.

Läs mer om finska medborgarnas rättigheter och skyldigheter på InfoFinlands sida Finskt medborgarskap .