Siirry sisältöön

Koulutus Kokkolassa

Julkaistu19.12.2022

Paikallistietoa

Valitse kunta, niin voit nähdä tietoa paikallisista palveluista, kun liikut sivustolla.

Varhaiskasvatus

Kokkolassa on kaupungin omia päiväkoteja, ryhmäperhepäiväkoteja, perhepäivähoitajia sekä lastenkerhoja. Lisäksi Kokkolassa on ostopalvelupäiväkoteja (ruotsinkielisiä), yksityinen päiväkoti ja yksityisiä perhepäivähoitajia.

Voit hakea lapsellesi varhaiskasvatuspaikkaa sähköisesti suomi.fi –palvelussa tai lomakkeella, joka löytyy kaupungin internetsivuilta (varhaiskasvatushakemus).

Hakemus on jätettävä 4 kuukautta ennen kuin tarvitset varhaiskasvatuspaikkaa. Paikan voi saada nopeammin, jos tarvitset sitä esimerkiksi siksi, että olet saanut työ- tai opiskelupaikan.

Hakemuksen voi palauttaa varhaiskasvatuspaikkaan, varhaiskasvatuksen toimistopalveihin tai sivistyskeskuksen ala-aulan postilaatikkoon.

Kerhopaikkaa voit hakea varhaiskasvatushakemuksella, joka löytyy kaupungin internetsivuilta.

Hakemukset voi myös postittaa osoitteeseen:

Sivistyskeskus

Varhaiskasvatuspalvelut

Rantakatu 16, 6.krs

67100 Kokkola

Lue lisää: Varhaiskasvatus

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleKokkolan kaupunki

Ryhmäperhepäiväkodit

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleKokkolan kaupunki

Päivähoitolomakkeet

Esiopetus

Kokkolan kaupunki tarjoaa kaikille 6-vuotiaille lapsille maksutonta esiopetusta. Esiopetusta antavat pedagogisen koulutuksen saaneet opettajat vähintään 700 tuntia vuodessa eli noin neljä tuntia päivässä koulun työaikojen mukaan.

Esiopetus on maksutonta. Jos lapsi tarvitsee sen lisäksi maksullista varhaiskasvatusta, se järjestetään samassa paikassa kuin esiopetus. Poikkeuksena tästä on vuorohoito.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan tammi-helmikuun aikana. Asiasta tiedotetaan paikallislehdessä ja kaupungin www-sivuilla. Jos et ole saanut kirjettä koskien esiopetuspaikkaa tai haet esiopetuspaikkaa muina aikoina, ota yhteys varhaiskasvatuksen toimistopalveluihin puh. 040 806 5089.

Lue lisää: Esiopetus.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleKokkolan kaupunki

Esiopetus

Perusopetus

Suomessa kaikki 7 vuotta täyttäneet lapset ovat oppivelvollisia, eli heidän täytyy suorittaa peruskoulu. Oppivelvollisuus päättyy sen lukuvuoden lopussa kun lapsi täyttää 17 vuotta. Vanhempien täytyy huolehtia siitä, että lapset käyvät koulua.

Peruskouluun täytyy ilmoittautua vuoden alussa. Kaupungin verkkosivuilta löydät koulujen yhteystiedot ja lisätietoa ilmoittautumisesta. Jos sinulla on kysyttävää perusopetuksesta, voit myös ottaa yhteyttä kaupungin opetuspalveluihin.

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus käydä koulua. Jos lapsi muuttaa Kokkolaan kesken koulun lukuvuoden, hän voi aloittaa koulun myös kesken lukuvuoden.

Oppilas, jolla ei ole riittävää suomen tai ruotsin kielen taitoa yleisopetuksen ryhmässä opiskelemiseen, aloittaa opiskelun perusopetuksen valmistavassa opetuksessa joko omassa ryhmässään tai perusopetusluokassa oman opinto-ohjelmansa mukaisesti.

Kokkolassa valmistavan opetuksen ryhmät ovat alakouluissa Hollihaan ja Koivuhaan kouluissa sekä yläkoulun osalta Kiviniityn koulussa. Siirtyminen perusopetusryhmään tapahtuu vähitellen oppilaan yksilöllisten edellytysten mukaisesti.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus –oppimäärän mukainen opetus tukee kokonaisvaltaista kielen kehittymistä. Kouluilla voidaan järjestää mahdollisuuksien mukaan järjestää oppimisen tukea myös omalla äidinkielellä.

Saat lisää tietoa maahanmuuttajien peruskouluun valmistavasta opetuksesta kaupungin opetuspalveluista.

Lue lisää: Perusopetus.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleKokkolan kaupunki

Perusopetuksen yhteystiedot

Oman äidinkielen opetus maahanmuuttajille

Oppilaan oman äidinkielen opetusta annetaan Kokkolassa usealla eri kielellä, esimerkiksi lukuvuonna 2017–2018 yhdeksällä eri kielellä. Opetusryhmässä tulee olla vähintään 4 oppilasta. Opetusta järjestetään yleensä kouluilla, joissa on eniten kyseistä kieltä puhuvia oppilaita. Osaa äidinkielistä opetetaan etäopetuksena.

Oppilaan omana uskontona opetetaan esimerkiksi islamia, buddhalaisuutta sekä ortodoksiuskontoa, riippuen oppilasmääristä.

Tietoa oman äidinkielen ja uskonnon opetuksesta saat eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen koordinaattorilta:

Puhelin: 040 489 2129

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleKokkolan kaupunki

Maahanmuuttajaopetus

Ammatillinen koulutus

Keski- Pohjanmaan ammattiopisto järjestää ammatillista koulutusta Kokkolassa, Kälviällä, Kannuksessa, Kaustisella, Perhossa ja Pietarsaaressa. Ammattiopisto järjestää myös ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa eli VALMA -koulutusta sekä aikuisten maahanmuuttajien valmentavaa koulutusta Keski-Pohjanmaan Kansanopistossa Kälviällä.

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Hakijapalvelut

puh. 040 808 5010 tai hakijapalvelut(at)kpedu.fi

Lue lisää: Ammatillinen koulutus.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Koulutusta maahanmuuttajille

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleKeski-Pohjanmaan Kansanopisto

Kansanopistolinjat

Lukio

Kokkolassa nuorille lukiokoulutusta tarjoavat Kokkolan suomalainen lukio ja Karleby svenska gymnasium sekä aikuisille Kokkolan aikuislukio. Nuorten lukiokoulutukseen haetaan keväisin toisen asteen koulutuksen yhteishaun kautta ja opiskelijavalinta tehdään perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden arvosanojen keskiarvon perusteella. Aikuisten lukiokoulutukseen voi ilmoittautua ympäri vuoden suoraan aikuislukioon.

Kokkolan suomalainen lukio tarjoaa myös maahanmuuttajien lukioon valmistavaa koulutusta Kokkolassa. Lukioon valmistava koulutus on yhden lukuvuoden mittainen ja sen tehtävänä on lisätä vieraskielisten oppilaiden mahdollisuuksia menestyä lukio-opinnoissa. Koulutuksen käynnistymisestä tehdään vuosittain erillinen päätös.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma opinto-ohjelma. Lukioon valmistavaan koulutukseen haetaan perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haussa kesällä Opintopolku.fi –sivustolla.

Kokkolan suomalaisessa lukiossa ja Kokkolan aikuislukiossa opetus on suomenkielistä ja Karleby svenska gymnasiumissa ruotsinkielistä. Kokkolan suomalaisessa lukiossa järjestetään suomi toisena kielenä -opetusta maahanmuuttajille. Tavoitteena on, että maahanmuuttajat selviytyvät lukio-opinnoistaan ja voivat hakeutua lukion jälkeen jatko-opintoihin.

Voit tiedustella lukiosta ja lukioon valmistavasta koulutuksesta kaupungin opetuspalveluista. Lukioiden yhteystiedot löydät kaupungin opetuspalvelujen sivuilta.

Sivistyskeskus

Rantakatu 16 (5. ja 6. kerros)

67100 Kokkola

Puhelin: 044 756 7673

Lue lisää: Lukio.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleKokkolan kaupunki

Lukiokoulutus

Nuoret ilman opiskelupaikkaa

Nuoret, joilla ei ole opiskelupaikkaa tai työpaikkaa, voivat saada apua etsivästä nuorisotyöstä. Etsivä nuorisotyö auttaa 15–28 -vuotiaita nuoria löytämään oikeat palvelut opiskelun, työn ja toimeentulon tueksi. Etsivät nuorisotyöntekijät auttavat elämäntilanteen selvittelyssä, käytännön asioiden hoidossa kuten esimerkiksi virastoissa asioimisessa sekä antavat henkilökohtaista ohjausta nuoren toiveiden mukaan.

Sähköposti: etsivatyo(at)kokkola.fi

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleKokkolan kaupunki

Etsivä nuorisotyö

Korkeakoulutus

Centria-ammattikorkeakoulussa voi suorittaa korkeakoulututkinnon tekniikan, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan aloilla. Mahdollista on suorittaa myös musiikkipedagogin ja yhteisöpedagogin tutkinnot. Lisäksi on mahdollista suorittaa avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa voi suorittaa sekä ylemmän korkeakoulututkinnon että tohtorin tutkinnon. Chydeniuksessa annetaan myös aikuiskoulutusta ja tehdään tieteellistä tutkimusta.

Lue lisää: Ammattikorkeakoulut, Yliopistot.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleCentria-ammattikorkeakoulu

Centria ammattikorkeakoulu

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleKokkolan yliopistokeskus Chydenius

Yliopistokeskus Chydenius

Muita opiskelumahdollisuuksia

Kokkolan seudun opisto on Kokkolan kaupungin omistama ja ylläpitämä kaksikielinen (suomi ja ruotsi) kansalaisopisto. Opistossa voi opiskella tietotekniikkaa, musiikkia, liikuntaa ja tanssia, taideaineita, käden taitoja, ruoanlaittoa ja ensiapua. Siellä voi opiskella myös eri kieliä, esimerkiksi: suomea, ruotsia, englantia, saksaa, ranskaa, venäjää, espanjaa ja italiaa. Opetustarjonta vaihtelee eri vuosina, joten kannattaa tarkistaa kurssit opiston verkkopalvelusta.

Maahanmuuttajat saavat alennusta tiettyjen kurssien hinnoista. Jos kurssiin voi saada alennusta, se on kirjoitettu kurssin tietoihin. Tarkista opiston verkkopalveluista mitkä koulutukset ovat ajankohtaisia.

Kokkolan seudun opisto järjestää maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta, johon haetaan TE-toimiston kautta. Tarkista opiston verkkopalveluista, mitkä koulutukset ovat ajankohtaisia.

Kokkolan seudun opisto

Vaasantie 7

67100 Kokkola

Puhelin: 040 8065 169, 040 8065 168

Sähköposti: kso(at)kokkola.fi

Keski-Pohjanmaan kesäyliopistossa voit suorittaa yliopistotasoisia avoimen yliopiston kursseja, ammatillista täydennyskoulutusta sekä kieli- ja kulttuurikursseja. Kesäaikana kesäyliopistossa on mahdollisuus kerrata lukio-opintoja. Lisäksi kesäyliopiston kesälukiossa voi suorittaa myös normaaleja lukiokursseja.

Kesäyliopiston kurssit ovat maksullisia opiskelijoille.

Lue lisää: Opiskelu harrastuksena, Työvoimakoulutus

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleKokkolan seudun opisto

Kokkolan seudun opisto

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleKeski-Pohjanamaan kesäyliopisto

Keski-Pohjanamaan kesäyliopisto

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleKokkolan kaupunki

Muu opetus Kokkolassa