Siirry sisältöön

Vaalit ja äänestäminen Suomessa

Julkaistu13.07.2022

Suomessa valitaan vaaleilla kunnanvaltuusto, hyvinvointialueen aluevaltuusto, eduskunta ja presidentti. Lisäksi Suomessa äänestetään Euroopan parlamenttivaaleissa. Tavallisesti äänioikeus on kaikilla Suomen kansalaisilla, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta. Vaikka et olisi Suomen kansalainen, sinulla voi olla äänioikeus kuntavaaleissa, aluevaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa.

Äänestäminen

Saat ilmoituksen äänioikeudesta (äänioikeusilmoitus) noin kuukausi ennen vaalipäivää.

Jos et saa ilmoitusta, ota yhteyttä Digi- ja väestötietovirastoon.

Äänioikeusilmoitukseen on merkitty äänestyspaikkasi. Jos äänestät vaalipäivänä, voit äänestää vain siinä paikassa, joka äänioikeusilmoitukseen on merkitty.

Kaikissa vaaleissa voi äänestää myös ennen vaalipäivää, ennakkoäänestysaikana. Jos äänestät ennakkoon, voit äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa Suomessa tai ulkomailla.

Kun menet äänestämään, sinulla täytyy olla mukana henkilöllisyystodistus.

Kuntavaalit

Kunnan tärkeimmistä asioista päättää kunnanvaltuusto. Kunnanvaltuuston jäsenet eli kunnanvaltuutetut valitaan kuntavaaleissa. Kuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Kunnanvaltuutettujen lukumäärä riippuu siitä, kuinka paljon kunnassa on asukkaita.

Kuka voi äänestää?

Voit äänestää kuntavaaleissa, jos olet 18-vuotias viimeistään vaalipäivänä. Lisäksi vaaditaan, että jompikumpi seuraavista ehdoista täyttyy:

 • Olet Suomen, EU-maan, Islannin tai Norjan kansalainen ja sinulla on kotikunta Suomessa.
 • Olet jonkun muun maan kansalainen ja sinulla on ollut kotikunta Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta.

Kuntavaaleissa sinulla on äänioikeus siinä kunnassa, joka on merkitty kotikunnaksesi Suomen väestötietojärjestelmään 51. päivänä ennen vaaleja. Jos kotikuntasi vaihtuu tämän jälkeen, äänioikeutesi säilyy siinä kunnassa, joka oli kotikuntasi 51 päivää ennen vaaleja. Voit äänestää vain tämän kunnan ehdokasta.

Kuka voi olla ehdokkaana?

Ehdokkaita voivat asettaa

 • puolueet, jotka ovat puoluerekisterissä
 • äänioikeutetut henkilöt, jotka ovat perustaneet valitsijayhdistyksen.

Ehdokkaan täytyy olla henkilö,

 • jolla on äänioikeus kuntavaaleissa
 • jonka kotikunta kyseinen kunta on
 • jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Aluevaalit

Hyvinvointialueet järjestävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut vuodesta 2023 alkaen. Kunnat kuuluvat johonkin hyvinvointialueeseen, joita on yhteensä 21.

Hyvinvointialueen tärkeimmistä asioista päättää aluevaltuusto, jonka jäsenet valitaan aluevaaleissa. Valtuutettujen lukumäärä riippuu siitä, kuinka paljon hyvinvointialueella on asukkaita.

Helsingissä ei pidetä aluevaaleja, koska Helsingin kaupunki järjestää myös jatkossa palvelut.

Kuka voi äänestää?

Voit äänestää oman hyvinvointialueesi aluevaaleissa, jos olet 18-vuotias viimeistään vaalipäivänä. Lisäksi vaaditaan, että jompikumpi seuraavista ehdoista täyttyy:

 • Olet Suomen, muun EU-maan, Islannin tai Norjan kansalainen ja sinulla on kotikunta Suomessa.
 • Olet jonkun muun maan kansalainen ja sinulla on ollut kotikunta Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta.

Sinulla on äänioikeus hyvinvointialueella, johon kotikuntasi kuuluu.

Kuka voi olla ehdokkaana?

Ehdokkaita voivat asettaa

 • puolueet, jotka ovat puoluerekisterissä
 • äänioikeutetut henkilöt, jotka ovat perustaneet valitsijayhdistyksen.

Ehdokkaan täytyy olla henkilö,

 • joka on hyvinvointialueen asukas (kotikunta kuuluu kyseiseen alueeseen)
 • jolla on äänioikeus aluevaaleissa.

Löydät lisätietoa aluevaaleista oikeusministeriön Vaalit.fi-sivustolta.

Eduskuntavaalit

Eduskunta on Suomen valtion tärkein päätöksentekoelin. Eduskunnan jäsenet eli kansanedustajat valitaan eduskuntavaaleissa. Eduskuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Eduskuntavaaleissa maa on jaettu vaalipiireihin. Voit äänestää vain oman vaalipiirisi ehdokasta. Jokaisesta vaalipiiristä valitaan tietty määrä edustajia. Edustajien määrä riippuu siitä, kuinka paljon vaalipiirissä on asukkaita. Kansanedustajia valitaan yhteensä 200.

Kuka voi äänestää?

Voit äänestää eduskuntavaaleissa, jos olet Suomen kansalainen ja olet 18-vuotias viimeistään vaalipäivänä. Äänioikeus on myös niillä Suomen kansalaisilla, jotka asuvat ulkomailla.

Kuka voi olla ehdokkaana?

Ehdokkaita voivat asettaa

 • puolueet, jotka ovat puoluerekisterissä
 • äänioikeutetut henkilöt, jotka ovat perustaneet valitsijayhdistyksen.

Ehdokkaan täytyy olla henkilö,

 • jolla on äänioikeus eduskuntavaaleissa
 • jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Presidentinvaalit

Presidentti on Suomen valtionpäämies. Presidentti valitaan presidentinvaalissa. Presidentinvaali järjestetään kuuden vuoden välein. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi perättäiseksi kaudeksi.

Presidentinvaalissa on tavallisesti kaksi vaihetta. Jos kukaan ehdokas ei saa yli puolta äänistä vaalien ensimmäisellä kierroksella, järjestetään toinen kierros. Siinä ovat ehdokkaina ne kaksi ehdokasta, jotka saivat eniten ääniä ensimmäisellä kierroksella. Se, joka saa toisella kierroksella eniten ääniä, valitaan presidentiksi.

Kuka voi äänestää?

Voit äänestää presidentinvaalissa, jos olet Suomen kansalainen ja olet 18-vuotias viimeistään vaalipäivänä. Äänioikeus on myös niillä Suomen kansalaisilla, jotka asuvat ulkomailla.

Kuka voi olla ehdokkaana?

Presidenttiehdokkaita voivat asettaa

 • puolueet, joilla on eduskunnassa vähintään yksi kansanedustaja
 • äänioikeutetut henkilöt, jotka ovat perustaneet valitsijayhdistyksen.

Presidenttiehdokkaan täytyy olla syntyperäinen Suomen kansalainen.

Euroopan parlamentin vaalit

Euroopan parlamentti on yhdessä Euroopan unionin neuvoston kanssa Euroopan unionin tärkein lainsäätäjä. Euroopan unionin neuvostossa ovat edustettuina jäsenmaiden hallitukset. Parlamentissa on 705 jäsentä, ja heistä 14 on valittu Suomesta. Parlamentin jäsenet valitaan vaaleilla. Vaalit järjestetään viiden vuoden välein.

Kuka voi äänestää?

Voit äänestää Europarlamenttivaaleissa, jos täytät jommankumman alla olevista ehdoista:

 • Olet Suomen kansalainen ja olet 18-vuotias viimeistään vaalipäivänä.
 • Olet muun EU-maan kansalainen ja olet 18-vuotias viimeistään vaalipäivänä. Lisäksi sinulla täytyy olla kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää. Sinun täytyy myös ilmoittautua äänioikeusrekisteriin Suomessa. Ilmoittautuminen on tehtävä Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää.

Voit äänestää samoissa vaaleissa ainoastaan yhdessä EU:n jäsenmaassa.

Kuka voi olla ehdokkaana?

Ehdokkaita voivat asettaa

 • puolueet, jotka ovat puoluerekisterissä sekä
 • äänioikeutetut henkilöt, jotka ovat perustaneet valitsijayhdistyksen.

Ehdokkaan täytyy olla henkilö,

 • jolla on äänioikeus europarlamenttivaaleissa
 • jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.