Siirry sisältöön

Oleskelulupa puolisolle

Julkaistu26.03.2024
Jos haluat muuttaa Suomessa asuvan puolison luokse ja olet jonkin muun kuin EU-maan tai Pohjoismaan kansalainen, tarvitset oleskeluluvan.

Suomen kansalaisen aviopuoliso

Jos olet avioliitossa Suomen kansalaisen kanssa, joka asuu Suomessa, voit saada oleskeluluvan Suomeen perhesiteen perusteella. Myös puoliso, joka on samaa sukupuolta, voi saada oleskeluluvan, jos te olette avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

Suomen kansalaisen avopuoliso

Jos olet avoliitossa Suomen kansalaisen kanssa, joka asuu Suomessa, voit saada oleskeluluvan Suomeen perhesiteen perusteella. Luvan voi saada jos:

  • olet asunut yhdessä avopuolisosi kanssa vähintään kaksi vuotta tai
  • sinulla on avopuolisosi kanssa yhteinen lapsi (silloin ei vaadita kahden vuoden yhdessä asumista) tai
  • luvan myöntämiselle on jokin muu painava syy

Sinun ja avopuolisosi pitää todistaa, että olette asuneet yhdessä kaksi vuotta, jos haet lupaa tällä perusteella. Todisteeksi käy esimerkiksi talonkirjaote tai vuokrasopimus, jossa on teidän molempien nimet. Jos sinulla ja puolisollasi on kotipaikka eri valtioissa, oleskelulupaa ei voida myöntää sillä perusteella, että olette asuneet yhdessä esimerkiksi lomamatkojen aikana. Sinä tai avopuolisosi ette saa olla avioliitossa toisen henkilön kanssa.

Toimeentuloedellytys Suomen kansalaisen puolisolle

Sinulta ei edellytetä turvattua toimeentuloa, jos olet Suomen kansalaisen perheenjäsen. Sinulla on rajoittamaton työnteko-oikeus. Saat aloittaa työskentelyn vasta, kun sinulle on myönnetty oleskelulupa.

Tietoa luvan hakemisesta on kohdassa Oleskeluluvan hakeminen.

Ulkomaan kansalaisen aviopuoliso

Jos aviopuolisollasi on oleskelulupa Suomeen ja hän asuu Suomessa, voit saada oleskeluluvan Suomeen perhesiteen perusteella. Myös puoliso, joka on samaa sukupuolta, voi saada oleskeluluvan.

Ulkomaan kansalaisen avopuoliso

Jos avopuolisollasi on oleskelulupa Suomeen ja hän asuu Suomessa, voit saada oleskeluluvan Suomeen perhesiteen perusteella. Luvan voi saada jos:

  • olet asunut yhdessä avopuolisosi kanssa vähintään kaksi vuotta tai
  • sinulla on avopuolisosi kanssa yhteinen lapsi (silloin ei vaadita kahden vuoden yhdessä asumista)

Sinun ja avopuolisosi pitää todistaa, että olette asuneet yhdessä kaksi vuotta, jos haet lupaa tällä perusteella. Todisteeksi käy esimerkiksi talonkirjaote tai vuokrasopimus, jossa on teidän molempien nimet. Jos sinulla ja puolisollasi on kotipaikka eri valtioissa, oleskelulupaa ei voida myöntää sillä perusteella, että olette asuneet yhdessä esimerkiksi lomamatkojen aikana.

Sinä tai avopuolisosi ette saa olla avioliitossa toisen henkilön kanssa.

Toimeentuloedellytys ulkomaan kansalaisen puolisolle

Jotta voisit saada oleskeluluvan Suomeen, sinulla tai puolisollasi täytyy olla riittävästi tuloja myös sinun toimeentuloasi varten. Maahanmuuttoviraston sivuilla voit tarkistaa, kuinka paljon tuloja teillä täytyy olla.

Jos puolisosi on saanut oleskeluluvan kansainvälisen suojelun perusteella, mutta hänellä ei ole pakolaisasemaa, silloin vaatimus riittävistä tuloista koskee teitä.

Tietyissä tilanteissa voidaan toimeentuloedellytyksestä kuitenkin yksittäisessä tapauksessa poiketa, jos siihen on erityinen syy tai lapsen etu sitä vaatii.

Tietoa luvan hakemisesta on kohdassa Oleskeluluvan hakeminen.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleMaahanmuuttovirasto

Toimeentuloedellytys

Pakolaisen aviopuoliso

Jos aviopuolisollasi on oleskelulupa Suomeen kansainvälisen suojelun perusteella ja hänellä on pakolaisasema, voit saada oleskeluluvan Suomeen perhesiteen perusteella.

Pakolaisen avopuoliso

Jos avopuolisollasi on oleskelulupa Suomeen kansainvälisen suojelun perusteella ja hänellä on pakolaisasema, voit saada oleskeluluvan Suomeen perhesiteen perusteella. Luvan voi saada jos:

  • olet asunut yhdessä avopuolisosi kanssa vähintään kaksi vuotta tai
  • sinulla on avopuolisosi kanssa yhteinen lapsi (silloin ei vaadita kahden vuoden yhdessä asumista)

Sinun ja avopuolisosi pitää todistaa, että olette asuneet yhdessä kaksi vuotta, jos haet lupaa tällä perusteella. Todisteeksi käy esimerkiksi talonkirjaote tai vuokrasopimus, jossa on teidän molempien nimet. Jos sinulla ja puolisollasi on kotipaikka eri valtioissa, oleskelulupaa ei voida myöntää sillä perusteella, että olette asuneet yhdessä esimerkiksi lomamatkojen aikana.

Sinä tai avopuolisosi ette saa olla avioliitossa toisen henkilön kanssa.

Toimeentuloedellytys pakolaisen puolisolle

Toimeentuloedellytys kohdistuu teihin eri tavalla, jos puolisosi on saanut oleskeluluvan kansainvälisen suojelun perusteella ja hänellä on pakolaisasema Suomessa. Sinulta ei edellytetä riittävää toimeentuloa:

  • Jos puolisosi on saanut turvapaikan tai pakolaisaseman kiintiöpakolaisena ennen 1.7.2016, ja olette muodostaneet perheenne ennen kuin hän on tullut Suomeen.
  • Jos puolisosi saa pakolaisaseman 1.7.2016 tai myöhemmin, sinun pitää hakea oleskelulupaa kolmen kuukauden kuluessa siitä kun puolisosi saa päätöksen hakemukseensa. Kolmen kuukauden määräajan laskeminen alkaa siitä päivästä, kun puolisosi on saanut päätöksen tiedoksi.

Jos et ehdi sinusta riippumattomista syistä hakea oleskelulupaa kolmen kuukauden sisällä, voit silti hakea perheenyhdistämistä. Kerro myös hakemuksessa, miksi 3 kuukauden aika ylittyi.

Voit hakea perheenyhdistämistä myös myöhemmin, mutta silloin teitä koskee vaatimus riittävistä tuloista. Toimeentuloedellytys koskee teitä myös silloin, jos avioliittonne on solmittu sen jälkeen kun puolisosi tuli Suomeen.

Tietyissä tilanteissa voidaan toimeentuloedellytyksestä kuitenkin yksittäisessä tapauksessa poiketa, jos siihen on erityinen syy tai lapsen etu sitä vaatii.

Tietoa luvan hakemisesta on kohdassa Oleskeluluvan hakeminen.

Seurustelukumppani

Oleskelulupaa ei tavallisesti voi saada seurustelusuhteen perusteella. Suomessa seurustelukumppani ei lain mukaan ole perheenjäsen.

Joissakin tapauksissa voit kuitenkin saada tilapäisen (B) oleskeluluvan Suomeen seurustelusuhteen perusteella. Jotta sinulle voidaan myöntää oleskelulupa Suomeen, sinun ja kumppanisi suhteen täytyy olla vakiintunut. Todiste vakiintuneesta suhteesta voi olla esimerkiksi se, että te aiotte solmia avioliiton Suomessa.

Sinä tai kumppanisi ette saa olla avioliitossa toisen henkilön kanssa.

Jotta voisit saada oleskeluluvan, sinulla täytyy olla riittävät varat toimeentuloasi varten. Varojen on oltava sinun vapaassa käytössäsi esimerkiksi omalla pankkitililläsi. Suomessa asuvan seurustelukumppanisi tuloja ei oteta huomioon.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleMaahanmuuttovirasto

Seurustelukumppani

Oleskeluluvan hakeminen

Tavallisesti sinun täytyy hakea ensimmäistä oleskelulupaa ennen kuin tulet Suomeen. Hae lupaa kotimaassasi tai muussa maassa, jossa oleskelet laillisesti. Voit hakea ensimmäistä oleskelulupaa myös Suomessa, jos puolisosi on Suomen kansalainen ja itse olet viisumivapaan maan kansalainen eli et tarvitse viisumia, jotta voisit tulla Suomeen.

Voit hakea lupaa verkossa Enter Finland -palvelun kautta. Kun olet tehnyt hakemuksen, sinun pitää käydä lähimmässä Suomen edustustossa tai Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä, jotta voit todistaa henkilöllisyytesi ja esittää hakemuksen liitteiden alkuperäiset kappaleet. Sinun pitää käydä edustustossa tai palvelupisteessä kolmen kuukauden kuluessa siitä kun teit hakemuksen verkossa. Hakemus voidaan ottaa käsittelyyn vasta sen jälkeen kun olet käynyt edustustossa tai palvelupisteessä. Edustustoon tai palvelupisteeseen pitää tavallisesti varata aika etukäteen.

Muista tarkistaa Enter Finland -tilisi säännöllisesti. Jos hakemukseesi tarvitaan lisäselvityksiä, saat tiedon siitä Enter Finland -tilillesi.

Jos et voi tai osaa tehdä hakemusta verkossa, voit myös tuoda paperisen hakulomakkeen ja sen liitteet lähimpään Suomen edustustoon tai Suomessa Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen. Voit tulostaa hakulomakkeen Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

Oleskelulupahakemus on maksullinen. Maksu pitää maksaa silloin kun lupaa haetaan.

Suomalainen henkilötunnus

Jos sinulle myönnetään oleskelulupa Suomeen, sinut rekisteröidään automaattisesti Suomen väestötietojärjestelmään. Samalla saat suomalaisen henkilötunnuksen.

Kun olet muuttanut Suomeen, sinun täytyy käydä lähimmässä Digi-ja väestötietoviraston palvelupaikassa rekisteröitymässä asukkaaksi. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Asukkaaksi rekisteröityminen.

Jos puoliso ei saa oleskelulupaa

Puolisolle ei myönnetä oleskelulupaa, jos oleskeluluvan edellytykset eivät täyty. Aviopuolisolle lupa voidaan jättää myöntämättä myös silloin, jos Suomen viranomaiset katsovat, että avioliitto on solmittu vain oleskeluluvan takia, eivätkä puolisot aio viettää perhe-elämää yhdessä. Viranomaiset voivat epäillä, että avioliitto on solmittu oleskeluluvan takia, esimerkiksi silloin, jos olette solmineet avioliiton vain lyhyen tuttavuuden jälkeen, teillä on suuri ikäero tai toisella teistä on ollut useita lyhyitä avioliittoja. Jos saat lupahakemukseen kielteisen päätöksen, voit valittaa siitä hallinto-oikeuteen. Ohjeet saat lupapäätöksen liitteenä.

Lue lisää oleskelulupaongelmista InfoFinlandin sivulta Oleskelulupaongelmat