Siirry sisältöön

Työhakemus ja CV

Julkaistu31.01.2024
Yleensä kun haet työpaikkaa Suomesta, sinun täytyy lähettää työnantajalle työhakemus ja CV eli ansioluettelo. Kirjoita hakemus ja CV samalla kielellä, jota työpaikkailmoituksessa on käytetty. Työhakemuksen tarkoitus on herättää työnantajan mielenkiinto, niin että pääset työhaastatteluun.

Työpaikkailmoitus

Ennen kuin kirjoitat työhakemuksen, lue huolellisesti työpaikkailmoitus ja mieti, millaisia taitoja ja osaamista työnantaja etsii. Mieti, miten osaamisesi vastaa työnantajan toiveita ja vaatimuksia.

Voit myös olla yhteydessä työnantajaan ja kysyä lisätietoja, jos sinulla on jokin sellainen kysymys, johon ilmoitus ei vastaa. Soita työnantajalle vain silloin, kun haluat kysyä jotain konkreettista työpaikasta.

Työhakemus

Kirjoita uusi hakemus ja päivitä CV:si joka kerta, kun haet uutta työpaikkaa. Voit kirjoittaa hakemuksen suoraan sähköpostiin tai lisätä sen ansioluettelon kanssa sähköpostin liitteeksi. Lisää liitteet aina PDF-muodossa. Usein voit lähettää hakemuksen ja CV:n työnantajan verkkosivujen kautta. Joskus työhakemus voi olla video, portfolio tai esimerkiksi verkkosivu.

Hakemus on vastaus työpaikkailmoitukseen. Vastaa toiveisiin ja vaatimuksiin, jotka työpaikkailmoituksessa on mainittu. Korosta niitä asioita, jotka ovat tärkeitä tehtävässä. Kerro konkreettisia esimerkkejä osaamisestasi. Vakuuta työnantaja siitä, että olet sopiva tehtävään.

Työhakemus on yleensä vajaan yhden sivun mittainen. Pyydä, että joku lukee ja tarkastaa hakemuksesi.

Palkkatoive

Usein hakemuksiin täytyy lisätä palkkatoive. Usein on vaikeaa arvioida, mikä on sopiva määrä. Palkkatoive ei saa olla liian korkea, mutta ei myöskään liian matala. Ammattiliitoista voi saada lisätietoa eri alojen palkkatasoista. Huomaa, että työnantajan ei saa maksaa sinulle pienempää palkkaa kuin, mitä alan työehtosopimus määrää.

Työskentely ilman palkkaa on laillista vain TE-toimiston työkokeilussa tai opiskeluun liittyvässä harjoittelussa. Jos työssä on koeaika, sen aikana tulee maksaa normaalia palkkaa.

Lue lisää palkkatasosta Suomessa InfoFinlandin sivulta Työsuhteen ehdot ja palkkataso Suomessa.

Lue lisää hinnoista ja muista elinkustannuksista Suomessa InfoFinlandin sivulta Hintataso Suomessa.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOikotie.fi

Palkkavertailu

Oman osaamisen tunnistaminen

Oman osaamisen tunnistamisesta on hyötyä työnhaussa. Käy läpi koulutuksesi ja työkokemuksesi ja mieti, mitä taitoja olet niistä oppinut. Millaista ammatillista osaamista sinulla on? Mitkä ovat vahvuutesi? Mieti myös mitä osaamista sinulle on kertynyt harrastuksista tai muista kokemuksista.

Todistukset

Säilytä todistukset aiemmista työpaikoistasi ja opinnoistasi. Muista aina pyytää todistus, kun olet ollut jossakin töissä, harjoittelussa tai kun olet opiskellut. Työnantajalla on velvollisuus antaa työtodistus vielä kymmenen vuoden kuluttua työsuhteen päättymisestä. Työtodistuksia ei yleensä tarvitse lähettää työnantajalle etukäteen, mutta ne on hyvä ottaa mukaan työhaastatteluun siltä varalta, että työnantaja haluaa nähdä ne. Olisi hyvä, että kaikki ulkomailta saadut todistukset olisi käännetty suomeksi tai ruotsiksi.

Lisää tietoa aiheesta on InfoFinlandin sivulla Työtodistus.

Tutkinnon tunnustaminen

Työn hakeminen on helpompaa, jos tiedät, miten ulkomailla suoritettu tutkinto vastaa suomalaista tutkintoa. Voit hakea Opetushallituksesta ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustamista. Tutkinnon tunnustaminen on maksullista.

Lisää tietoa aiheesta on InfoFinlandin sivulla Ulkomainen tutkinto Suomessa.

Avoin hakemus

Voit olla suoraan yhteydessä työpaikkaan, joka sinua kiinnostaa. Voit lähettää avoimen hakemuksen tai soittaa työnantajalle, vaikka tarjolla ei olisi avoimia työpaikkoja.

Kerro avoimessa hakemuksessa mitä osaat ja millaisia tehtäviä voisit tehdä. Liitä hakemukseesi ansioluettelo eli CV.

Ansioluettelo eli CV

Ansioluettelo eli CV kokoaa yhteen osaamisesi, työkokemuksesi ja koulutuksesi tiiviissä ja selkeässä muodossa.

CV-malleja on erilaisia. Perinteisessä CV:ssä voit luetella osaamisesi aikajärjestyksessä. Osaamispohjaisessa CV:ssä voit ryhmitellä taitosi eri osaamisalueisiin. CV voi myös olla video, portfolio tai verkkosivu. Tutustu erilaisiin CV-malleihin ja rakenna itsellesi sopiva ansioluettelo.

CV on yleensä 1-2 sivua pitkä. Muista päivittää CV:si jokaista uutta hakemusta varten.

Mitä CV sisältää?

  • Nimi ja yhteystiedot – Osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • Työkokemus – Listaa aiemmat työpaikkasi, uusin ensin. Kerro myös työsuhteen kesto. Kuvaile tehtäviäsi ja taitoja, joita olet oppinut työssä.
  • Koulutus – Listaa tutkintosi aikajärjestyksessä, uusin ensin. Lisää tutkinnon nimi, koulutusohjelman nimi, oppilaitoksen nimi ja valmistumisaika.
  • Kurssit – Listaa oman otsikon alle suomen kielen kurssit ja muut kurssit, jotka olet suorittanut.
  • Muu osaaminen – Kielitaito, IT-taidot, suoritetut lupakortit, esim. hygieniapassi
  • Julkaisut tai muut työnäytteet – Voit halutessasi listata omia julkaisujasi tai työnäytteitä.
  • Harrastukset, luottamustehtävät – Voit myös tuoda esiin omia kiinnostuksen kohteitasi.
  • Suosittelijat – Voi lisätä niiden henkilöiden nimet, jotka ovat luvanneet suositella sinua työtehtävään. Lisää suosittelijoiden yhteystiedot. Muista pyytää suosittelijalta lupa.

Voit lisätä CV:n alkuun yhteenvedon tai profiilin, jossa kuvailet taustaasi ja ydinosaamistasi muutamalla lauseella. Voit kertoa mitkä ovat työnhakusi tavoitteet tai mitä erityisosaamista sinulla on. Voit lisätä myös valokuvan itsestäsi.

Osaamispohjainen CV

Osaamispohjainen CV tuo hyvin esiin osaamistasi, taitojasi ja kokemuksiasi.

Valitse muutama osaamisalue ja kuvaile otsikoiden alla siihen liittyviä kokemuksiasi, taitojasi ja saavutuksiasi. Voit lisätä myös osaamisen, joka sinulle on kertynyt esimerkiksi vapaaehtoistyössä, harrastuksissa ja opinnoissa. Tämän lisäksi voit listata työkokemuksesi ja koulutuksesi aikajärjestyksessä.

Voit lisätä CV:n alkuun yhteenvedon tai profiilin, jossa kuvailet taustaasi ja ydinosaamistasi muutamalla lauseella. Voit kertoa, mitkä ovat työnhakusi tavoitteet tai mitä erityisosaamista sinulla on.

Tee jokaista työpaikkaa varten oma CV. Korosta siinä sellaisia taitoja, joita tehtävässä tarvitaan. Mieti, mitä työnantajan olisi tärkeää tietää taidoistasi ja osaamisestasi.

Europassi-CV

Europassi-CV on yleiseurooppalainen CV eli ansioluettelo. Voit koota ja tallentaa ansioluettelon sähköisessä Europassi-palvelussa. Palveluun voi myös koota itselleen sähköisen osaamisen portfolion. Europassi-palvelusta löytyy tietoa työ- ja opiskelumahdollisuuksista koko Euroopassa. Palvelu on maksuton ja tarkoitettu kaikille.

Europassi on käytössä kaikissa EU/ETA-maissa. Voit käyttää Europassia työ- ja koulutuspaikan haussa. Europassi on erityisen hyödyllinen, jos haet töihin tai koulutukseen Suomeen toisesta EU-maasta.

Työhaastattelu

Tutustu etukäteen työnantajaan esimerkiksi verkkosivujen avulla. Mieti, miten tuot esille omaa osaamistasi ja soveltuvuuttasi tehtävään. Harjoittele kuvailemaan taustaasi ja ammatillista osaamistasi muutamalla lauseella.

Mieti etukäteen, mitä kysymyksiä työnantaja voi sinulta kysyä. Harjoittele vastaamaan yleisiin työhaastattelukysymyksiin. Työnantaja ei saa kysyä sinulta perheestäsi, mitä uskontoa edustat tai oletko poliittisesti aktiivinen.

Näytä, että olet tutustunut etukäteen työnantajan organisaatioon ja työtehtävään ja olet juuri tästä työstä aidosti kiinnostunut. Mieti myös, mitä itse haluat kysyä työnantajalta.

Uuden työn aloittaminen

Tee aina kirjallinen työsopimus ennen kuin aloitat uuden työn. Sovi työnantajan kanssa työsopimuksen sisällöstä. Lue sopimus huolellisesti, ennen kuin allekirjoitat sen. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Työsuhteen ehdot ja palkka Suomessa.

Ennen kuin aloitat työn, varmista, että sinulla on oikeus tehdä kyseistä työtä. Oleskeluluvassa voi olla rajoituksia sen suhteen, minkä alan työtä sinulla on oikeus tehdä. Työnantajalla on myös velvollisuus varmistaa, että sinulla on työnteko-oikeus Suomessa. Jos sinulla on oleskelulupa, näet työnteko-oikeuden oleskelulupakortistasi. Jos sinulla ei ole oleskelulupaa tai et ole varma työnteko-oikeudestasi, voit kysyä sitä Maahanmuuttovirastosta sähköpostilla. Lue ohjeet Maahanmuuttoviraston sivulta.

Kun aloitat uuden työn, toimita työnantajalle verokortti. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Verokortti.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleMaahanmuuttovirasto

Tieto työnteko-oikeudesta