Siirry sisältöön

Töihin Suomeen

Julkaistu16.06.2022
Jos tulet Suomeen töihin ja olet jonkin muun kuin EU-maan tai Pohjoismaan kansalainen, tarvitset oleskeluluvan. Sinun täytyy hakea oleskelulupaa, ennen kuin tulet Suomeen.

Ennen kun voit saada oleskeluluvan, sinun täytyy hankkia työpaikka Suomesta. Kun olet löytänyt työpaikan, voit hakea oleskelulupaa.  Työntekoa varten tarvitset yleensä joko työntekijän oleskeluluvan tai muun oleskeluluvan ansiotyötä varten. Lupatyyppiin vaikuttaa se, minkälaista työtä tulet tekemään.

Lue koronaviruksen vaikutuksista oleskelulupiin InfoFinlandin sivulta: Koronavirus ja muutto Suomeen .

Työntekijän oleskelulupa

Tarvitset työntekijän oleskeluluvan, jos et voi tehdä työtä muulla oleskeluluvalla tai ilman oleskelulupaa. Kaikkiin työtehtäviin et tarvitse työntekijän oleskelulupaa. Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta voit tarkistaa minkälaisen oleskeluluvan tarvitset.

Työntekijän oleskelulupaa tarvitsevat esimerkiksi

 • kokit
 • siivoojat
 • kodin- tai lastenhoitajat

Maahanmuuttovirasto päättää myönnetäänkö sinulle oleskelulupa. Lupaa varten tarvitaan myös työ- ja elinkeinotoimiston osapäätös.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleMaahanmuuttovirasto

Työntekijän oleskelulupa

Muut oleskeluluvat ansiotyötä varten

Joitakin työtehtäviä varten et tarvitse työntekijän oleskelulupaa, mutta tarvitset kuitenkin oleskeluluvan, joka myönnetään tiettyä tehtävää varten. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi:

 • yrityksen johtotehtävät
 • erityisasiantuntijan tehtävät
 • tutkijan tehtävät
 • tieteen, kulttuurin ja taiteen alan tehtävät
 • työharjoittelu

Maahanmuuttovirasto päättää saatko oleskeluluvan. Lupaa varten ei tarvita työ- ja elinkeinotoimiston päätöstä.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleMaahanmuuttovirasto

Työnteko Suomessa

Kausityöntekijän oleskelulupa

Jos tulet Suomeen tekemään kausiluonteista työtä, tarvitset kausityöluvan. Kausityön kesto voi olla enimmillään 9 kuukautta. Kausitöitä ovat esimerkiksi:

 • kasvinviljely
 • metsänhoitotyöt
 • festivaalityöt

Jos tulet töihin alle kolmeksi kuukaudeksi viisumivelvollisesta maasta, sinun täytyy hakea kausityöviisumia Suomen edustustosta. Jos työsi kestää yli kolme kuukautta, hae Maahanmuuttovirastolta kausityöoleskelulupaa.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleMaahanmuuttovirasto

Kausityöntekijän lupa

Työskentely muulla oleskeluluvalla

Jos sinulla on jo oleskelulupa Suomeen jollakin muulla perusteella, kuten esimerkiksi perhesiteen perusteella, sinulla voi olla oikeus tehdä työtä Suomessa. Silloin et tarvitse erikseen oleskelulupaa työskentelyä varten. Oleskelulupakortista ja oleskelulupapäätöksestä voit tarkastaa, onko sinulla oikeus työskennellä Suomessa.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleMaahanmuuttovirasto

Työnteko-oikeus

Jos olet suorittanut tutkinnon tai tutkimuksen Suomessa

Kun olet tehnyt tutkinnon tai tutkimuksen Suomessa, voit hakea oleskelulupaa, jos saat työpaikan.

Voit hakea oleskelulupaa tutkinnon tai tutkimustyön perusteella, vaikka olet poistunut Suomesta valmistumisen jälkeen. Sinulla pitää olla silloin kuitenkin allekirjoitettu työsopimus.

Saat työskennellä millä tahansa alalla, jos sinulle myönnetään oleskelulupa tutkinnon suorittamisen perusteella. Tavallisesti tätä oikeutta ei ole työhön liittyvissä oleskeluluvissa.

Jos haet töitä tai olet perustamassa yritystä

Voit myös hakea oleskelulupaa työnhakua tai yritystoimintaa varten. Se myönnetään vain jatkoksi opiskelijan tai tutkijan oleskeluluvalle.

Hae lupaa, ennen kuin opiskelijan tai tutkijan oleskelulupasi päättyy ja kun olet suorittanut tutkinnon tai tutkimuksen loppuun. Saat luvan enintään vuodeksi ja vain yhden kerran.

Oleskeluluvan hakeminen

Sinun täytyy hakea ensimmäistä oleskelulupaa ennen kuin tulet Suomeen.

Voit hakea lupaa verkossa Enter Finland -palvelun kautta. Kun olet tehnyt hakemuksen, sinun pitää käydä lähimmässä Suomen edustustossa, jotta voit todistaa henkilöllisyytesi ja esittää hakemuksen liitteiden alkuperäiset kappaleet. Sinun pitää käydä edustustossa kolmen kuukauden kuluessa siitä kun teit hakemuksen verkossa. Hakemus voidaan ottaa käsittelyyn vasta sen jälkeen kun olet käynyt edustustossa. Edustustoon pitää tavallisesti varata aika etukäteen.

Muista tarkistaa Enter Finland -tilisi säännöllisesti. Jos hakemukseesi tarvitaan lisäselvityksiä, saat tiedon siitä omalle tilillesi.

Jos et voi tai osaa tehdä hakemusta verkossa, voit myös tuoda paperisen hakulomakkeen ja sen liitteet lähimpään Suomen edustustoon. Voit tulostaa hakulomakkeen Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

Lupahakemuksen käsittely on maksullinen. Sinun pitää maksaa maksu silloin kun jätät lupahakemuksen.

Työnantajan rooli lupaprosessissa

Työntekijän oleskelulupahakemuksen liitteeksi tarvitaan TEM054-lomake, jonka työnantaja täyttää ja allekirjoittaa. Työnantaja voi toimittaa tiedot työstä ja yrityksestään itse sekä seurata hakemuksen kulkua suoraan Enter Finland -palvelun kautta. Työnantaja voi myös maksaa käsittelymaksun työntekijän puolesta. Kysy työnantajaltasi, käyttääkö hän työnantajan Enter Finland -palvelua.

Muista kuitenkin, että työnantaja ei voi hakea oleskelulupaa sinun puolestasi, vaan hän täydentää hakemustasi omalta osaltaan Enter Finland -palvelussa.

Kun ensimmäisen oleskelulupahakemuksesi käsittely on kesken, sinulla ei ole oikeutta työntekoon. Jos olet hakenut oleskelulupaa ulkomailla, et voi tulla Suomeen ennen kuin lupa on myönnetty.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleEnterfinland.fi

Sähköinen hakemus

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleMaahanmuuttovirasto

Ohjeita työnantajalle

Erityisasiantuntijan oleskeluluvan hakeminen

Jos tulet Suomeen erityisasiantuntijan tehtäviin, voit tulla Suomeen myös ilman oleskelulupaa. Sinulla pitää kuitenkin olla viisumi tai oikeus oleskella Suomessa ilman viisumia kolme kuukautta. Sinulla pitää olla myös työpaikka, joka täyttää vaatimukset. Sinun pitää hakea oleskelulupaa, jos työskentelet Suomessa pitempään kuin kolme kuukautta. Voit hakea lupaa sähköisesti Enter Finland -palvelun kautta tai Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä.

Suomalainen henkilötunnus

Jos sinulle myönnetään oleskelulupa Suomeen, sinut rekisteröidään automaattisesti Suomen väestötietojärjestelmään. Samalla saat suomalaisen henkilötunnuksen.

Kun olet muuttanut Suomeen, sinun täytyy käydä lähimmässä Digi-ja väestötietoviraston palvelupaikassa rekisteröitymässä asukkaaksi. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Asukkaaksi rekisteröityminen .

Työnteko ilman oleskelulupaa

Riippumatta siitä minkä valtion kansalainen olet, voit joissakin tapauksissa työskennellä Suomessa ilman oleskelulupaa. Sinulla täytyy kuitenkin olla viisumi, jos tarvitset viisumia Suomeen. Voi tehdä Suomessa työtä ilman oleskelulupaa esimerkiksi jos:

 • tulet Suomeen kutsun tai sopimuksen perusteella tulkiksi, opettajaksi, asiantuntijaksi tai urheilutuomariksi enintään kolmen kuukauden ajaksi
 • olet toisessa EU/ETA -valtiossa toimivan yrityksen vakituinen työntekijä ja tulet Suomeen suorittamaan tilapäistä hankinta- tai alihankintatyötä ja työsi kestää enintään kolme kuukautta
 • olet Suomessa turvapaikanhakijana ja sinulla on voimassa oleva rajanylitykseen oikeuttava matkustusasiakirja. Voit tehdä työtä ilman oleskelulupaa, kun turvapaikkahakemuksen jättämisestä on kulunut kolme kuukautta
 • olet Suomessa turvapaikanhakijana ja sinulla ei ole voimassa olevaa rajanylitykseen oikeuttavaa matkustusasiakirjaa. Voit tehdä työtä ilman oleskelulupaa, kun olet oleskellut maassa kuusi kuukautta

Tarkista Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta, voitko tehdä työtä Suomessa ilman oleskelulupaa.

Työpaikka Suomesta

InfoFinlandin sivulla Töitä Suomesta on tietoa siitä, miten voit löytää työpaikan Suomesta. InfoFinlandin sivulta Työ ja yrittäjyys löydät lisää työntekijöille ja yrittäjille tarkoitettua tietoa.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTyö- ja elinkeinoministeriö

Työhön Suomeen