Siirry sisältöön

Avioliitto Suomessa

Julkaistu14.08.2023
Suomessa kaikkien maiden kansalaiset voivat mennä naimisiin. Ulkomailla solmittu avioliitto on virallinen Suomessa vasta kun se on rekisteröity Suomen väestötietojärjestelmään.

Naimisiin voi mennä jokainen, joka:

  • on vähintään 18-vuotias
  • ei ole ennestään avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

Myös samaa sukupuolta olevat parit voivat mennä Suomessa naimisiin.

Lähisukulaiset eivät saa Suomen lain mukaan mennä naimisiin.

Avioliitto on aina vapaaehtoinen valinta, eikä ketään saa painostaa tai pakottaa siihen. Esimerkiksi vanhemmat eivät saa painostaa tai pakottaa lastaan menemään naimisiin. Toisen ihmisen pakottaminen avioliittoon on Suomessa rikos.

Suomessa naiset ja miehet voivat itse päättää, kenen kanssa he menevät naimisiin. Lupaa ei tarvitse pyytää esimerkiksi sukulaisilta.

Lisätietoa naimisiin menemisestä Suomessa löydät InfoFinlandin sivulta Naimisiin Suomessa, muistilista.

Avioliitto ja oleskelulupa

Jos aviopuolisosi asuu Suomessa vakituisesti, voit saada oleskeluluvan Suomeen avioliiton perusteella. Avioliitto ei kuitenkaan takaa oleskelulupaa. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Oleskelulupa puolisolle.

Avioliiton kautta ei voi saada Suomen kansalaisuutta.

Ulkomailla solmittu avioliitto

Ulkomailla solmittu avioliitto on Suomessa virallinen vasta kun se on rekisteröity Suomessa väestötietojärjestelmään. Rekisteröintiä varten sinun täytyy toimittaa alkuperäinen ja laillistettu avioliittotodistus kotikuntasi Digi- ja väestötietovirastoon. Pohjoismaan tai EU-maan viranomaisen antamia todistuksia ei tarvitse laillistaa.

Jos todistus ei ole suomen-, englannin- tai ruotsinkielinen, se pitää käännättää jollekin näistä kielistä ja myös käännös on laillistettava. Jos käännöksen tekee Suomessa auktorisoitu kääntäjä, käännöstä ei tarvitse laillistaa. Jos todistuksen on antanut EU-maan viranomainen ja siihen on liitetty lomake EU 2016/1191, todistusta ei tarvitse käännättää.