Siirry sisältöön

Työsopimus ja työsuhteen ehdot

Julkaistu15.02.2024
Kun aloitat uudessa työssä Suomessa, teet työnantajan kanssa tavallisesti kirjallisen työsopimuksen. Tällä sivulla kerromme työsopimuksen sisällöstä, työehtosopimuksesta ja muista työsuhteen ehdoista.

Työsopimus syntyy, kun työntekijä ja työnantaja sopivat työn tekemisestä. Työsopimus sitoo molempia osapuolia. Lue työsopimus läpi huolellisesti, ennen kuin allekirjoitat sen. Voit pyytää saada nähdä työsopimuksen etukäteen. Kysy työnantajalta, jos et ymmärrä jotakin kohtaa. Kun allekirjoitat työsopimuksen, hyväksyt sen ehdot.

Työsopimuksessa ei voi sopia sellaisista työehdoista, jotka eivät ole Suomessa laillisia.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTyösuojeluhallinto

Työsopimuksen tekeminen

Työsopimuksen sisältö

Työsopimusta tehdään kaksi kappaletta, yksi työntekijälle ja yksi työnantajalle. Työsopimukseen kirjataan tavallisesti ainakin seuraavat asiat:

Työntekijä ja työnantaja

Sekä työnantaja että työntekijä allekirjoittavat työsopimuksen.

Työnteon alkamispäivä

Onko sopimus toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on pääsääntö. Se tarkoittaa, että työ jatkuu, kunnes työntekijä irtisanoutuu tai työnantaja irtisanoo työntekijän.

Työsopimus voidaan tehdä määräajaksi, jos siihen on perusteltu syy. Työsuhde voi olla määräaikainen, jos syynä on esimerkiksi.

  • sijaisuus
  • työharjoittelu
  • projekti
  • kysyntä- tai sesonkihuippu

Koeaika ja sen pituus

Työsuhteen alussa voidaan sopia koeajasta. Sekä työnantaja että työntekijä voivat päättää työsuhteen koeajan aikana. Työnantajalla pitää kuitenkin olla jokin peruste työsuhteen purkamiselle koeaikana.

Työn tekopaikka

Työtehtävät

Palkka ja palkan maksaminen

Palkka määräytyy työehtosopimuksen mukaan. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, työntekijällä on oikeus kohtuulliseen palkkaan. Työnantaja ei saa maksaa työehtosopimusta pienempää palkkaa. Palkka voi sisältää erilaisia lisiä. Tyypillisiä palkan lisiä Suomessa ovat kokemuslisät, ylityölisät ja vuorotyölisät. Lue lisää sivulta Palkka ja työaika.

Työaika

Sopimukseen täytyy merkitä säännöllinen työaika. Työajan täytyy olla työaikalain ja työehtosopimuksen mukainen.

Vuosiloma ja lomaraha

Sinulla on oikeus saada loman ajalta samaa palkkaa kuin saat silloin, kun olet töissä. Vuosiloma on siis palkallista vapaa-aikaa. Lisäksi joissain tapauksissa maksetaan lomarahaa eli niin sanottua lomabonusta. Lue lisää aiheesta InfoFinlandin sivulta Lomat ja vapaat.

Irtisanomisaika

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päättyy, jos joko työntekijä tai työnantaja irtisanoo sen. Työnteko ei pääty heti, vaan vasta irtisanomisajan jälkeen.

Jos työnantaja sanoo työntekijän irti, hänen täytyy kertoa siihen syy. Työsopimuslaki kertoo hyväksyttävät syyt irtisanomiselle. Lue lisää aiheesta InfoFinlandin sivulta Työsuhteen päättyminen.

Maininta, mitä työehtosopimusta työhön sovelletaan

Vakuutuslaitos

Tieto siitä, missä vakuutuslaitoksessa työnantaja on järjestänyt eläketurvasi tai vakuuttanut sinut työtapaturman ja ammattitaudin varalta.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTyösuojeluhallinto

Työsopimus

Työehtosopimus

Suomessa käytetään usein TES-lyhennettä, joka tarkoittaa työehtosopimusta. Työehtosopimus on eri asia kuin työsopimus. Melkein kaikilla aloilla on oma työehtosopimus.

Työehtosopimuksissa sovitaan työehdoista, joita täytyy noudattaa tietyllä alalla. Niissä on sovittu esimerkiksi palkoista, työajoista ja lomista. Sopimuksen solmivat työnantajien ja työntekijöiden liitot. 

Kun työnantajana on kunta tai valtio, noudatetaan virkaehtosopimusta (VES) tai kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES).

Jos alalla on käytössä työehtosopimus, siitä pitää olla maininta työsopimuksessa. Tutustu oman alasi sopimukseen. Se löytyy työpaikaltasi, ammattiliitosta tai internetistä esimerkiksi Finlexin sivulta. Joskus työehdoista on sovittu työpaikalla työnantajan ja luottamushenkilöiden kesken.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleSuomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK

Tietoa työehtosopimuksista

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleFinlex

Työehtosopimukset

Lähetetty työntekijä

Ehdot ja sopimukset, jotka määrittävät työelämää ja palkkausta Suomessa, koskevat sinua myös, jos olet lähetetty työntekijä. Suomessa pitää siis noudattaa Suomen työaika- ja palkkamääräyksiä, vaikka ne olisivat erilaiset kuin lähtömaassasi. Työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta tai alla olevasta oppaasta voit katsoa, millaiset työolot ja työehdot Suomessa täytyy olla.