Siirry sisältöön

Terveyspalvelut Suomessa

Julkaistu16.03.2023
Suomessa on edulliset julkiset terveyspalvelut kaikille, jotka asuvat maassa vakinaisesti. Lisäksi työnantajat tarjoavat työntekijöille työterveyspalveluita. Voit myös käyttää yksityisiä terveyspalveluita.

Mitä terveyspalveluja voit käyttää?

Voit käyttää Suomen julkisia terveyspalveluita, jos sinulla on kotikunta Suomessa. Oikeus kotikuntaan riippuu seuraavista asioista:

  • mistä maasta tulet Suomeen
  • mikä on Suomeen tulosi syy (esim. työ, opiskelu)
  • muutatko Suomeen vakituisesti vai oletko Suomessa tilapäisesti
  • jos oleskelet Suomessa tilapäisesti, kuinka kauan olet Suomessa

Jos et ole varma, onko sinulla kotikunta Suomessa, selvitä oma tilanteesi tarkemmin Digi- ja väestötietovirastosta.

Lisää tietoa saat InfoFinlandin sivulta Kotikunta Suomessa.

Jos sinulla ei ole kotikuntaa Suomessa tai et ole Suomessa sairausvakuutettu, sinulla voi kuitenkin olla oikeus hoitoon tai Kelan korvauksiin jollakin muulla perusteella. Tätä oikeutta täytyy hakea erikseen.

Voit kysyä lisää Kelan kansainvälisten asioiden keskuksesta.

  • puh. 020 634 0200 (suomi ja englanti), 020 634 0300 (ruotsi)

Hätätilanteissa saat hoitoa julkisessa terveydenhuollossa, vaikka sinulla ei olisi kotikuntaa Suomessa tai oikeutta hoitoon työskentelyn perusteella. Hoitokuluja voidaan periä sinulta jälkikäteen.

Jos sinulla ei ole oikeutta julkisiin terveyspalveluihin, voit varata ajan yksityiseltä lääkäriasemalta. Yksityiset terveyspalvelut maksavat asiakkaalle huomattavasti enemmän kuin julkiset.

Terveyspalveluiden kielet ovat Suomessa suomi ja ruotsi. Usein myös englannilla pärjää. Kun varaat ajan terveyspalveluihin, kysy, onko mahdollista käyttää tulkkia, jos et osaa näitä kieliä. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Tarvitsetko tulkkia.

Kun olet varannut ajan lääkäriltä, on tärkeää mennä ajoissa paikalle. Jos olet varannut ajan lääkärille, mutta et pääsekään paikalle, on hyvin tärkeää perua käynti ajoissa, yleensä edellisenä päivänä. Jos et ilmesty paikalle etkä ole perunut varattua aikaa, joudut maksamaan korvausta.

Julkiset terveyspalvelut

Julkisia terveyspalveluita ovat esimerkiksi terveysasemat, poliklinikat ja sairaalat. Kun sairastut, ota aluksi yhteyttä omaan terveysasemaasi. Omalta terveysasemalta voi varata ajan yleislääkärille tai terveydenhoitajalle.

Tietoa eri paikkakuntien terveyspalveluista löydät InfoFinlandin paikallistietosivuilta tai oman kuntasi sivuilta.

Terveysaseman palvelut ovat asiakkaalle suhteellisen edullisia, koska niitä rahoitetaan verovaroin.

Terveysasemat ovat auki yleensä klo 8–16 maanantaista perjantaihin. Ajanvaraukseen kannattaa soittaa aamulla heti kun terveysasema aukeaa. Saat ajan nopeasti, jos sinulla on vaiva, joka vaatii kiireellistä hoitoa. Jos et tarvitse kiireellistä hoitoa, joudut odottamaan lääkärinaikaa kauemmin. Ajanvarauksesta kerrotaan, kuinka nopeasti pääset hoitoon. Ajanvarauksessa arvioidaan myös tarvitsetko lääkärin vai terveydenhoitajan hoitoa. Suomessa terveydenhoitajat pystyvät hoitamaan monia sairauksia. Tarvittaessa terveydenhoitaja voi lähettää sinut lääkärille. Jos sinulla on Kela-kortti, ota se mukaan, kun menet terveysasemalle.

Jos tarvitset erikoislääkäriä, varaa ensin aika yleislääkärille. Terveysaseman lääkäri kirjoittaa lähetteen erikoislääkärille, jos se on tarpeen. Erikoislääkäreitä on joillakin terveysasemilla, poliklinikoilla ja sairaaloissa. Erikoissairaanhoito järjestetään keskussairaaloissa ja yliopistosairaaloissa.

Suomessa julkisten terveyspalveluiden kautta ei ole mahdollista saada lääkäriä kotiin käymään. Jotkut yksityiset lääkäriasemat tarjoavat tällaista palvelua. Yksityisen lääkärin kotikäynti maksaa kuitenkin paljon.

Jos sairautesi jatkuu pitkään etkä pysty käymään työssä, InfoFinlandin sivulta Tukea sairauden aikana saat lisää tietoa Kelan sairauspäivärahasta.

Päivystys julkisissa terveyspalveluissa

Iltaisin ja viikonloppuisin terveysasemat ovat yleensä kiinni. Silloin äkillisiä sairastapauksia hoidetaan päivystyksessä. Päivystys on tarkoitettu sellaisiin tilanteisiin, jotka vaativat välitöntä hoitoa. Jos sairautesi ei vaadi välitöntä hoitoa, varaa aika omalta terveysasemaltasi, kun se on seuraavan kerran auki.

Päivystys on järjestetty usein jonkin sairaalan yhteydessä, pienillä paikkakunnilla joskus läheisessä kaupungissa. Lasten ja nuorten päivystys on järjestetty usein erikseen. Kysy lisää omalta terveysasemaltasi aukioloaikaan tai etsi tietoa kuntasi verkkosivuilta.

Yksityiset terveyspalvelut

Yksityisten lääkäriasemien yhteystietoja voit löytää esimerkiksi internetistä. Saat todennäköisesti nopeammin ajan yksityiselle terveysasemalle kuin julkisiin terveyspalveluihin. Yksityiset terveyspalvelut maksavat asiakkaalle huomattavasti enemmän kuin julkiset. Eri lääkäriasemat tarjoavat erilaisia palveluita. Yksityisiä terveyspalveluja voivat käyttää kaikki, myös he, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa.

Kela maksaa pienen osan yksityisistä sairaanhoidon ja hammashoidon kuluista, jos kuulut Suomen sairausvakuutuksen piiriin. Oikeus Kela-korvauksiin voi joskus olla myös sellaisella henkilöllä, joka ei kuulu Suomen sairausvakuutuksen piiriin. Kysy lisää Kelasta.

Kelan korvaus voidaan toisinaan vähentää suoraan summasta, jonka maksat kassalla. Ota mukaan Kela-kortti. Voit hakea Kelan korvausta myös Kelasta jälkeenpäin.

Lue lisää Suomen sairausvakuutuksesta InfoFinlandin sivulta Suomen sosiaaliturva.

Pohjoismaalaisen terveydenhoito

Jos sinulla on sairasvakuutus toisessa Pohjoismaassa, sinulla on oikeus saada välttämätöntä sairaanhoitoa Suomessa. Saat hoitoa samoilla ehdoilla ja maksat palveluista saman verran kuin suomalaiset. Ota mukaan virallinen henkilöllisyystodistus, kun käytät terveyspalveluita.

EU-kansalaisen terveydenhoito

Jos sinulla on sairasvakuutus toisessa EU-maassa, ETA-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa, sinulla on oikeus välttämättömään sairaanhoitoon Suomessa. Jotta voisit saada hoitoa, sinulla täytyy olla eurooppalainen sairaanhoitokortti. Sinun täytyy hankkia eurooppalainen sairaanhoitokortti siitä maasta, jossa olet sairausvakuutettu.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti antaa oikeuden hoitoon, jos sairastut tai joudut onnettomuuteen. Pääset hoitoon myös, jos pitkäaikaissairautesi vaatii sitä. Kortilla saat myös raskauteen ja synnytykseen liittyvää hoitoa. Saat hoitoa samalla hinnalla kuin henkilöt, jotka asuvat Suomessa vakituisesti.

Työntekijän ja yrittäjän terveydenhoito

Jos olet tullut Suomeen töihin, sinulla voi olla oikeus käyttää Suomen julkisia terveyspalveluita. Tämä riippuu työsopimuksesi kestosta ja laadusta sekä siitä, mistä maasta olet tullut Suomeen.

Työnantajilla on Suomessa velvollisuus kustantaa työntekijöilleen ennaltaehkäisevä terveydenhuolto.

Yrittäjä voi järjestää itselleen työterveyshuollon, jos haluaa. Yrittäjän ei siis ole pakko järjestää itselleen työterveyshuoltoa. Yrittäjän täytyy kuitenkin järjestää työterveyshuolto työntekijöille, jotka ovat hänen palveluksessaan.

Työterveyshuollon voi järjestää paikallisesta terveyskeskuksesta tai esimerkiksi yksityisestä lääkärikeskuksesta.

Lisää tietoa saat InfoFinlandin sivulta Työterveyshuolto sekä Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleSosiaali- ja terveysministeriö

Työterveyshuolto

Kausityöntekijät

Jos tulet kausityöntekijäksi Suomeen EU:n ulkopuolelta alle 90 päiväksi, voit saada oikeuden sairaanhoitoon Suomessa kausityön ajaksi. Voit tehdä hakemuksen Kelaan heti, kun sinulla on kausityötodistus Maahanmuuttovirastosta tai kausityöviisumi Suomen edustustosta.

Kausityö voi olla esimerkiksi maataloustyötä tai matkailualan työtä.

Jos täytät ehdot, saat Kelasta todistuksen. Kun näytät tämän todistuksen, saat sairaanhoitoa julkisessa terveydenhuollossa samaan hintaan kuin Suomessa asuvat.

Opiskelijan terveydenhoito

Suomessa YTHS tarjoaa terveyspalveluita opiskelijoille. Jos suoritat tutkintoa suomalaisessa yliopistossa tai korkeakoulussa, sinulla on oikeus käyttää opiskelijaterveydenhuollon palveluita. Ensin sinun täytyy maksaa Kelalle terveydenhoitomaksu. Jos olet Suomessa opiskelijavaihdossa, et voi käyttää YTHS:n palveluita.

Oikeus käyttää julkisia terveyspalveluita riippuu siitä, mistä maasta muutat Suomeen opiskelemaan.

Jos tulet Suomeen opiskelemaan toisesta Pohjoismaasta, sinulla on oikeus saada sairaanhoitoa Suomessa. Saat hoitoa samoilla ehdoilla ja maksat palveluista saman verran kuin suomalaiset. Ota mukaan virallinen henkilöllisyystodistus, kun käytät terveyspalveluita.

Jos tulet Suomeen opiskelemaan EU-maasta, ETA-maasta, Isosta-Britanniasta tai Sveitsistä, hanki kotimaastasi eurooppalainen sairaanhoitokortti, ennen kuin tulet Suomeen. Sinulla on Suomessa oikeus lääketieteellisesti välttämättömään sairaanhoitoon, jos sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti.

Jos tulet Suomeen opiskelemaan jostain muusta maasta, tarvitset yleensä kotimaastasi kattavan sairausvakuutuksen, ennen kuin voit saada oleskeluluvan Suomeen. Jos opintojesi arvioitu kesto on vähintään kaksi vuotta, saat yleensä kotikunnan Suomesta ja pääset kunnallisten terveyspalvelujen piiriin. Siinä tapauksessa riittää, että vakuutuksesi kattaa ensisijaisesti lääkekustannukset. Jos et ole varma, onko sinulla oikeus kotikuntaan Suomessa, tarkista asia Digi- ja väestötietovirastosta.

Lisää tietoa kotikunnasta saat InfoFinlandin sivulta Kotikunta Suomessa.

Lisää tietoa opiskelijan oleskeluluvasta ja sairausvakuutuksesta, jonka lupaa varten tarvitset, saat Maahanmuuttoviraston sivuilta.

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden terveydenhoito

Jos olet tullut Suomeen kiintiöpakolaisena, sinulla on kotikunta Suomessa, ja voit käyttää julkisia terveyspalveluita.

Jos olet turvapaikanhakija, ja hakemustasi ei ole vielä käsitelty, et voi rekisteröityä Digi- ja väestötietovirastossa kunnan asukkaaksi etkä voi käyttää kunnan terveyspalveluita. Kysy lisää vastaanottokeskuksestasi.

Jos olet saanut oleskeluluvan tilapäisen suojelun tarpeen perusteella, saat terveyspalvelut vastaanottokeskuksen kautta.

Jos olet saanut oleskeluluvan suojelun tarpeen perusteella ja saat oikeuden kotikuntaan Suomessa, voit käyttää oman kuntasi terveyspalveluita.

Lue lisää oikeudesta kotikuntaan Suomessa InfoFinlandin sivulta Kotikunta Suomessa.

Paperittomien terveydenhoito

Global Clinic on klinikka, josta voit saada lääkärin tai sairaanhoitajan apua ja neuvontaa, jos olet Suomessa ilman oleskelulupaa. Global Clinic toimii seuraavissa kaupungeissa:

  • Helsinki
  • Turku
  • Joensuu
  • Tampere
  • Lahti

Voit soittaa tai lähettää sähköpostia. Puhelimeen vastaa sairaanhoitaja tai lääkäri. Löydät yhteystiedot Global Clinicin sivuilta.

Global Clinicin palvelut eivät maksa asiakkaille mitään. Global Clinic ei ilmoita asiakkaitaan poliisille tai muille viranomaisille. Klinikan sijaintia ja aukioloaikoja ei ilmoiteta julkisesti.

Lääkkeet

Lue lisää sivulta Lääkkeet.

Tietoa muualla verkossa