Siirry sisältöön

Vammaiset ihmiset

Julkaistu31.05.2022
Suomen lain mukaan ketään ei saa syrjiä vamman takia. Vammaisella ihmisellä on oikeus elää normaalia elämää, esimerkiksi opiskella, tehdä työtä ja perustaa perhe. Suomi on myös sitoutunut noudattamaan YK:n vammaissopimusta.

Vammaisen ihmisen voi olla vaikeaa selviytyä jokapäiväisestä elämästä vamman tai sairauden vuoksi. Kuntien täytyy tarjota vammaisille ihmisille tarpeellisia palveluja. Näitä palveluja ovat esimerkiksi kuljetus- ja avustajapalvelu. Jos sinulla on oleskelulupa ja kotikunta Suomessa, sinulla on oikeus kunnan vammaispalveluihin. Lue lisää vammaispalveluista ja niiden hakemisesta InfoFinlandin sivuilta Vammaisten palvelut .

Vammaisjärjestöt

Suomessa on useita järjestöjä, joiden tavoitteena on parantaa vammaisten ihmisten asemaa yhteiskunnassa. Näistä järjestöistä voit saada neuvoja ja apua esimerkiksi palvelujen hakemiseen. Monet järjestöt myös tarjoavat vapaa-ajan toimintaa ja vertaistukea kaikenikäisille. Löydät järjestöjen yhteystiedot Vammaisfoorumin sivuilta.

Suomessa toimii myös vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma, joka tarjoaa palveluohjausta ja neuvontaa vammaisille maahanmuuttajille ja pitkäaikaissairaille.

Näkövammaiset

Jos olet sokea tai heikkonäköinen, voit saada näkövammaisille ihmisille kuuluvia palveluja. Jos tarvitset apuvälineitä, käy ensin omalla terveysasemallasi lääkärintarkastuksessa. Lääkäri arvioi näkövammasi ja voit sen jälkeen saada apuvälineitä lääkinnällisenä kuntoutuksena. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Vammaisten palvelut .

Jos tarvitset vammasi takia esimerkiksi erityistä tietokonetta tai kodinkoneita, voit saada niitä varten tukea kotikuntasi sosiaalitoimistosta. Tämä on kuitenkin harkinnanvaraista, eli tuen saaminen ei ole varmaa.

Näkövammaisten kirjasto Celiasta voit lainata äänikirjoja, pistekirjoja, elektronisia kirjoja ja kohokuvia. Kirjasto tuottaa myös oppikirjoja, joita näkövammaiset koululaiset ja opiskelijat tarvitsevat.

Näkövammaisten liitto on järjestö, jonka tavoitteena on parantaa näkövammaisten ihmisten asemaa yhteiskunnassa. Liitto tarjoaa myös paljon hyödyllistä tietoa ja palveluita näkövammaisille ihmisille.

Kuulovammaiset

Kuulovammaiset ihmiset ovat kuuroja tai huonokuuloisia. Monet kommunikoivat viittomakielellä. Suomessa käytetään suomalaista ja suomenruotsalaista viittomakieltä. Kuulovammaiset ihmiset käyttävät usein myös kuulolaitteita.

Jos tarvitset apuvälineitä, käy ensin omalla terveysasemallasi lääkärintarkastuksessa. Lääkäri arvioi kuulovammasi ja voit sen jälkeen saada apuvälineitä lääkinnällisenä kuntoutuksena.

Voit saada esimerkiksi kuulovammaisille ihmisille tarkoitetun palovaroittimen ja tekstipuhelimen, jotta voit asua kotonasi turvallisesti. Hae näitä apuvälineitä kotikuntasi sosiaalitoimistosta.

Voit saada tulkkauspalvelua, jos tarvitset sitä kuulovamman takia esimerkiksi työssä, opiskelussa tai asioinnissa. Tulkkaus voi olla esimerkiksi viittomakielen tulkkausta tai kirjoitustulkkausta. Hae oikeutta tulkkipalvelun käyttöön Kelasta.

Lue lisää apuvälineistä ja tulkkauspalvelusta InfoFinlandin sivulta Vammaisten palvelut .

Internetistä löytyy suomalaisen viittomakielen sanakirja Suvi.

Kuuloliitto ja Kuurojen liitto ovat järjestöjä, joiden tavoitteena on parantaa kuulovammaisten ihmisten asemaa yhteiskunnassa. Ne tarjoavat myös paljon hyödyllistä tietoa ja palveluja kuulovammaisille ihmisille.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleKuuloliitto ry

Kuulon apuvälineet

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleKuuloliitto ry

Tietoa Kuuloliitosta

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleKuurojen Liitto ry

Tietoa Kuurojen Liitosta

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleKuurojen kansanopisto

Koulutusta kuuroille maahanmuuttajille

Liikuntavammaiset

Liikuntavammainen ihminen ei pysty liikkumaan itsenäisesti tai ilman apuvälineitä. Liikuntavammaisuus voi johtua sairaudesta, tapaturmasta tai geneettisistä syistä.

Jos tarvitset apuvälineitä, käy ensin omalla terveysasemallasi lääkärintarkastuksessa. Lääkäri arvioi liikuntavammasi ja voit sen jälkeen saada apuvälineitä lääkinnällisenä kuntoutuksena.

Jos asuntoosi täytyy tehdä muutostöitä tai sinne täytyy asentaa kiinteitä apuvälineitä, voit saada niistä korvausta kotikunnaltasi. Asunto voidaan muuttaa esimerkiksi sellaiseksi, että siellä voi liikkua pyörätuolilla. Kiinteitä apuvälineitä ovat esimerkiksi tukikahvat, luiskat ja sähköovet. Lue lisää apuvälineistä ja muutostöistä InfoFinlandin sivulta Vammaisten palvelut .

Kehitysvammaiset

Kehitysvamma vaikeuttaa uusien asioiden oppimista ja ymmärtämistä. Kehitysvammaiselle ihmiselle oppiminen ja muistaminen on vaikeampaa kuin muille. Kehitysvamma huomataan usein lapsuudessa tai nuoruudessa.

Kehitysvammaisille ihmisille on tarjolla erilaisia erityispalveluja. Tällaisia ovat esimerkiksi asumispalvelut, työtoiminta ja päivätoiminta. Lue lisää kehitysvammaisten ihmisten palveluista InfoFinlandin sivulta Vammaisten palvelut .

On myös paljon järjestöjä, joista voi saada tietoa ja tukea. Lisätietoa löydät esimerkiksi Kehitysvammaliiton ja Kehitysvammaisten Tukiliiton verkkosivuilta.