Siirry sisältöön

Työsuhteen aikana

Julkaistu02.07.2024
Mitä käytännön asioita sinun on tärkeä tietää, kun aloitat työt Suomessa? Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia sinulla on työntekijänä, ja mistä saat lisää tietoa niistä? Tutustu aiheeseen sivuillamme.

Ennen kuin aloitat työn, varmista, että sinulla on oikeus tehdä työtä kyseisellä alalla. Myös työnantajalla on velvollisuus varmistaa, että sinulla on voimassa oleva työnteko-oikeus koko työsuhteesi ajan.  

Lisätietoa saat InfoFinlandin sivulta Työnteko-oikeus Suomessa

Tee työnantajan kanssa kirjallinen työsopimus ennen kuin aloitat uudessa työssä. Työsopimukseen kirjataan työtehtävät, palkka, työaika, aloituspäivä, mahdollinen koeaika ja muut ehdot sekä työsuhteen edut. Allekirjoita työsopimus ensimmäisenä työpäivänä tai ennen sitä.  

Lue lisää aiheesta InfoFinlandin sivulta Työsopimus ja työsuhteen ehdot

Uuden työn aloittaminen

Kun olet vastaanottanut työpaikan ja sopinut työsuhteen ehdoista, selvitä työn aloitusaika, paikka sekä kuka tulee sinua vastaan ensimmäisenä työpäivänä.  

Tuo työnantajallesi verokortti ja pankkitilisi IBAN-numero. Verokortin saat Verohallinnosta. Palkka maksetaan pankkitilille. Kun avaat tilin, tarvitset passin tai muun virallisen henkilötodistuksen. Tilin avaaminen on helpompaa, jos sinulla on jo suomalainen henkilötunnus. 

Lisätietoa pankkitilin avaamisesta ja suomalaisesta verokortista löydät InfoFinlandin sivuilta Arkielämä Suomessa ja Verokortti

Muut asiakirjat ja selvitykset

Tuo työnantajallesi myös työtodistukset aiemmista työpaikoista tai muut asiakirjat, joita työnantaja edellyttää. Työtodistusten perusteella osa työnantajista voi maksaa sinulle kokemuslisää.  

Joskus työnantajan täytyy varmistaa, että terveydentilasi sopii kyseiseen työhön. Silloin työnantaja lähettää sinut työterveyshuoltoon. Työterveyshuolto kirjoittaa työnantajalle lausunnon siitä, oletko sopiva työhön. Tästä ei tule sinulle kuluja. Lausunnossa ei kerrota esimerkiksi sairauksistasi.

Joillain aloilla tarvitaan myös muita terveystarkastuksia. Työnantaja maksaa työhön liittyvät terveystarkastukset ja selvitykset. Jos työskentelet lasten kanssa, työnantaja saattaa pyytää sinulta rikosrekisteriotteen.

Perehdytys

Juttele työnantajan kanssa työstäsi ja työpaikastasi. Työnantajan täytyy perehdyttää sinut työhösi. 

Lue lisää suomalaisesta työkulttuurista InfoFinlandin sivulta Suomalainen työelämä

Palkka ja vapaat

Suomessa palkat ja lisät määräytyvät usein työehtosopimuksen perusteella. Työnantaja voi myös maksaa enemmän kuin mitä työehtosopimuksessa määrätään. Tarkista palkkakuitista kaikki vähennykset, esimerkiksi maksetut verot, työttömyysvakuutusmaksut ja eläkemaksut. Kaikilla työntekijöillä on oikeus palkalliseen vuosilomaan tai lomakorvaukseen. Selvitä myös oikeutesi perhevapaaseen, opintovapaaseen tai muuhun vapaaseen.  

Lue lisää aiheesta InfoFinlandin sivuilta Palkka ja työaika sekä Lomat ja vapaat

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Työlainsäädäntö ja työehtosopimukset säätävät, mitkä ovat työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet. Nämä koskevat myös vuokratyöntekijöitä.

Kun teet töitä Suomessa, sinulla on oikeus: 

  • työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan ja muihin vähimmäisehtoihin 
  • suojaan, jonka lait ja sopimukset antavat 
  • liittyä ammattiliittoon 
  • terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön 

Työntekijänä sinulla on velvollisuus: 

  • suorittaa työ huolellisesti 
  • noudattaa sovittuja työaikoja 
  • noudattaa työnjohdon ohjeita 
  • kieltäytyä työnantajan kanssa kilpailevasta toiminnasta 
  • pitää liike- ja ammattisalaisuus 
  • ottaa huomioon työnantajan etu 

Ammattiliitot

Kun aloitat työt, liity ammattiliittoon. Suomessa suurin osa työntekijöistä kuuluu oman alansa ammattiliittoon. Ammattiliitosta saat tietoa omasta alasta, erilaisia jäsenetuja ja neuvoja, jos sinulla on ongelmia työnantajasi kanssa.  

Kun liityt ammattiliittoon, voit samalla liittyä myös alasi työttömyyskassaan. Jos jäät työttömäksi, työttömyyskassa voi maksaa sinulle ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa.  

Lue lisää InfoFinlandin sivuilta Ammattiliitot ja Työttömyysturva

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleSuomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK

Tietoa eri alojen ammattiliitoista

Työterveyshuolto

Jokaisella työnantajalla on velvollisuus järjestää työntekijöilleen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto. Työnantajan täytyy kertoa sinulle, mitä palveluja saat työterveyshuollosta. Kannattaa kysyä esihenkilöltäsi, miten ilmoitat sairaus- ja muista poissaoloista. Osa työantajista saattaa tarjota myös sairauden hoitoa työterveyshuollon kautta.  

Lue lisää InfoFinlandin sivulta Työterveys ja sairastuminen

Työturvallisuus ja työsuojelu

Suomessa työnantajan ja esihenkilön velvollisuus on huolehtia siitä, että työ ei vaaranna työntekijöiden turvallisuutta tai terveyttä. Työntekijänä sinun täytyy myös itse huolehtia siitä, että teet työsi turvallisesti ja noudatat ohjeita. Työnantajan velvollisuus on valvoa työturvallisuutta työpaikalla. Työsuojeluvaltuutettu voi auttaa työntekijöitä työsuojeluun liittyvissä asioissa.

Lue lisää InfoFinlandin sivulta Työturvallisuus ja työsuojelu

Yhdenvertaisuus

Jokaisella työntekijällä on oikeus yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen työnhaussa ja työpaikalla. Lain mukaan työntekijöitä täytyy kohdella yhdenvertaisesti työolojen, työehtojen, henkilöstökoulutuksen ja uralla etenemisen suhteen. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä

Neuvontaa työsuhdeasioissa

Jos sinulla on työsuhteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, voit ottaa yhteyttä maahanmuuttajien työsuhdeneuvontaan. Neuvontaa antaa Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK. Voit saada neuvontaa, vaikka et olisi ammattiliiton jäsen. Juristi vastaa kysymyksiin, jotka liittyvät esimerkiksi työsopimukseen, palkkaan tai työaikoihin. Ilmaista neuvontaa saa suomeksi tai englanniksi. 

Työsuhdeneuvonta

Puhelin: 0800 414 004 
ma kello 14–17, 
ti, ke kello 9–11 ja 12-15 
Sähköposti: workinfinland@sak.fi (Link opens default mail program) 

Työsuojeluviranomaisten puhelinneuvonta

Voit soittaa myös työsuojeluviranomaisten valtakunnalliseen puhelinneuvontaan, joka palvelee suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi: 

Puhelin: 0295 016 620 

Work Help Finland  -mobiilisovellus

Voit ladata puhelimeesi Work Help Finland -sovelluksen. Se on tarkoitettu työntekijöille, jotka muuttavat Suomeen ja asuvat Suomessa. 

Sovelluksesta saat tietoa työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista Suomessa. Sovelluksen kautta löydät myös apua, jos sinulla on ongelmia työpaikalla tai työnantajan kanssa. 

Apua työelämän ongelmatilanteissa

Jos koet, että sinulla on ongelmia, jotka liittyvät työsopimukseen ja työsuhteeseen, tai jos sinua on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti, voit ottaa yhteyttä esihenkilöösi, työpaikkasi työsuojeluvaltuutettuun tai luottamusmieheen. Työsuojeluvaltuutettu voi auttaa työntekijöitä turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Työsuojeluvaltuutetun nimen ja yhteystietojen pitää olla työpaikalla nähtävillä. Luottamusmies valvoo, että työnantaja noudattaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimusta työpaikalla. 

Jos epäilet, että olet joutunut työsyrjinnän kohteeksi, voit ottaa yhteyttä työsuojeluviranomaisiin, yhdenvertaisuusvaltuutettuun tai omaan ammattiliittoosi.  

Lue lisää aiheesta InfoFinlandin sivulta Työelämän ongelmat