Siirry sisältöön

Palkka ja työaika

Julkaistu23.02.2024
Suomessa on useilla aloilla sovittu vähimmäispalkasta. Palkka maksetaan pankkitilille ja saat siitä itsellesi palkkalaskeman. Palkasta maksetaan aina veroja. Tältä sivulta löydät tietoa palkasta ja työajoista Suomessa.

Aina kun saat palkkaa, maksat siis palkastasi veroja ja muita maksuja sen mukaan kuin laki määrää. Suomessa on progressiivinen verotus, eli veroprosentti riippuu tuloista. Näet veroprosenttisi verokortistasi.

Palkka maksetaan pankkitilille. Kun saat palkan, sinun pitää aina saada myös palkkalaskelma.

Lisätietoa pankkitilin avaamisesta voit lukea InfoFinlandin sivulta Arkielämä Suomessa.

Eri aloilla on erilaisia työaikoja. Työ voi olla kokoaikainen, osa-aikainen, tuntityö tai vuorotyö. Lain mukaan säännöllinen työaika voi olla korkeintaan 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa.

Palkkataso Suomessa

Suomen laki ei määrää vähimmäispalkkaa. Työnantajajärjestöt ja ammattiliitot ovat sopineet vähimmäispalkoista eri alojen työehtosopimuksissa. Useimmilla aloilla työnantajan täytyy noudattaa työehtosopimusta. Työehtosopimuksesta käytetään usein lyhennettä TES.

Jos alalla ei ole työehtosopimusta, työnantaja ja työntekijä voivat sopia palkasta. Lain mukaan palkan pitää olla tavanomainen ja kohtuullinen, eli sinun pitää saada samanlaista palkkaa kuin muut, jotka tekevät samaa tai samankaltaista työtä. Internetistä löydät sivustoja, joilla voit vertailla palkkoja. Voit myös kysyä lisätietoja alasi palkkatasosta ammattiliitosta.

Keskimääräinen palkka Suomessa on ollut vuoden 2022 lopulla noin 3 800 euroa Tilastokeskuksen mukaan. Tämä luku vaihtelee kuitenkin paljon eri alojen välillä.

Tilastokeskuksen mukaan suomalaisen palkansaajan mediaanipalkka oli 3 400 euroa kuukaudessa vuonna 2022.

Esimerkkejä mediaanipalkasta:

 • Lääkärit: 7 800 euroa kuussa
 • Johtajat: 7 100 euroa kuussa
 • Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat: 4 200 euroa kuussa
 • Peruskoulun alaluokkien opettajat ja lastentarhanopettajat: 3 200 euroa kuussa
 • Erityisasiantuntijat: 4 400 euroa kuussa
 • Asiantuntijat: 3 500 euroa kuussa
 • Kuljettajat: 3 300 euroa kuussa
 • Rakennustyöntekijät: 3 100 euroa kuussa
 • Lähihoitajat: 2 900 euroa kuussa
 • Myyjät: 2 700 euroa kuussa
 • Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät: 2 600 euroa kuussa
 • Siivoojat: 2 200 euroa kuussa

(Tilastokeskus 2022)

Jos työssä on koeaika, sen aikana täytyy maksaa normaalia palkkaa. Työskentely ilman palkkaa on laillista vain TE-toimiston työkokeilussa, vapaaehtoistyössä tai harjoittelussa, joka liittyy opiskeluun.

InfoFinlandin sivulta Hintataso Suomessa löydät tietoa hinnoista ja elinkustannuksista Suomessa.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOikotie.fi

Palkkavertailu

Palkanmaksu

Työstä voidaan maksaa tuntipalkkaa, viikkopalkkaa tai kuukausipalkkaa. Jollain aloilla työstä maksetaan urakkapalkkaa, joka perustuu työn tuloksiin.

Työnantajan pitää maksaa palkka pankkitilillesi päivänä, joka on sovittu työsopimuksessa. Yleensä palkka maksetaan kerran kuukaudessa tai kahden viikon välein. Jos palkanmaksupäivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäivälle, palkka maksetaan edellisenä arkipäivänä. Palkkaa saa myös sairaus- ja vuosiloman ajalta.

Lue lisää aiheesta InfoFinlandin sivulta Työterveys ja sairastuminen.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleSuomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK

Palkka Suomessa

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTyösuojeluhallinto

Tietoa palkanmaksusta

Palkkalaskelma

Palkkalaskelma kertoo, kuinka paljon palkkaa sinulle on maksettu, mitä tästä bruttopalkastasi on vähennetty ja miten paljon rahaa, eli nettopalkkaa, saat sen jälkeen tilillesi. Tarkista joka kerta, että palkkalaskelman tiedot ovat oikein. Pidä kirjaa omista työtunneistasi, niin tarkistaminen on helpompaa.

Voit hakea ja katsella omia tulotietojasi myös, kun kirjaudut Verohallinnon tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun. Tulorekisteriin pääset kirjautumaan omilla pankkitunnuksilla. Valitse ”Omat tulotiedot” ja hae tietoja tietyltä ajanjaksolta.

Tulorekisteri on tietokanta, johon työnantajat ilmoittavat palkat, jotka he ovat maksaneet työntekijöilleen. Tulorekisterin tietoja käyttävät useat organisaatiot ja viranomaiset, joilla on siihen oikeus. Niitä ovat Verohallinnon lisäksi Maahanmuuttovirasto, Kela, Eläketurvakeskus, työttömyyskassat ja muut viranomaiset.

Työnantaja vastaa siitä, että hän ilmoittaa tulorekisteriin oikeat tiedot. Kun palkkatiedot on ilmoitettu oikein, saman rahamäärän pitäisi näkyä tililläsi ja tulorekisterissä. Jos tiedoissasi on virhe, pyydä, että työnantaja korjaa tiedot tulorekisteriin. Lisätietoa voit kysyä verottajalta.

Verotus ja sosiaaliturvamaksut

Kun teet työtä Suomessa, sinun täytyy maksaa veroja. Verojesi määrä riippuu siitä, kuinka paljon saat palkkaa. Kun saat ensimmäisen palkkalaskelman, tarkista, että bruttopalkastasi on peritty lain mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut. Jos työnantaja ehdottaa sinulle työskentelyä ilman verojen maksamista, älä suostu. Se on Suomessa laitonta.

Lue lisää InfoFinlandin sivulta Verotus

Työaika

Työaika tarkoittaa työhön käytettyä aikaa, jolloin työntekijän täytyy olla työpaikalla tai työnantajan käytettävissä. Suomessa työaikaa säätelevät työaikalaki ja työehtosopimukset.

Työnantajan täytyy pitää kirjaa työtunneistasi. Sinulla on oikeus saada kopio itseäsi koskevasta työaikakirjanpidosta. Sinun kannattaa myös itse pitää kirjaa siitä, kuinka monta työtuntia olet tehnyt. Muista kirjata myös, milloin työvuorot alkavat ja loppuvat.

Säännöllinen työaika

Työaika vaihtelee eri aloilla. Lain mukaan säännöllinen työaika voi olla enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Työntekijällä on yleensä oikeus kahteen vapaapäivään viikossa.

Joissakin töissä, kuten ravintola-alalla, kuljetusalalla ja hoitolaitoksissa, säännöllinen työaika voidaan järjestää jaksotyönä. Silloin säännöllinen työaika on joko 80 tuntia kahden viikon jaksossa tai 120 tuntia kolmen viikon jaksossa. Tarkista työaika oman alasi työehtosopimuksesta.

Liukuva työaika

Liukuva työaika tarkoittaa, että voit itse päättää siitä, mihin aikaan päivässä aloitat ja lopetat työt. Sinun täytyy kuitenkin noudattaa reunaehtoja, jotka on sovittu työsopimuksessa.

Vuorotyö

Vuorotyössä työvuorot vaihtelevat, ja voit tehdä töitä esimerkiksi aamuvuorossa, iltavuorossa tai yövuorossa. Työnantajan täytyy tehdä etukäteen työvuorolista, ja sinun täytyy saada nähdä se viimeistään viikkoa ennen kuin työviikko alkaa.

Ylityö

Jos työnantaja pyytää sinua tekemään ylityötä eli työtä, jota tehdään säännöllisen työajan lisäksi, sinun täytyy saada siitä suurempaa palkkaa. Korotus on vähintään 50 %. Et voi tehdä ylityötä ilman työnantajan lupaa. Työnantajan pitää saada myös sinulta suostumus ylityöhön.

Kokoaikainen ja osa-aikainen työ

Työ voi olla kokoaikainen tai osa-aikainen. Kokoaikainen työ tarkoittaa, että teet töitä yleensä noin kahdeksan tuntia päivässä ja viisi päivää viikossa. Osa-aikainen työ tarkoittaa, että teet töitä vain osan päivästä tai osan viikosta.

Vaihteleva työaika

Työsopimuksessa voidaan sopia myös vaihtelevasta työajasta. Silloin ei ole sovittu tarkkaa työaikaa, vaan tuntimäärä voi olla esimerkiksi 10–30 tuntia tai 0–40 tuntia viikossa. Jos työn vähimmäismääräksi on sovittu nolla tuntia tietyn ajanjakson aikana, puhutaan nollatuntisopimuksesta. Silloin työnantaja kutsuu sinut töihin tarpeen mukaan, eikä työnantajan ole pakko antaa sinulle työtunteja.

Jos mahdollista, älä tee nollatuntisopimusta, vaan yritä neuvotella työsopimukseen vähimmäistuntimäärä.

Huomaa, että jos työnantaja lopettaa työn tarjoamisen kokonaan, työnantajan täytyy selvittää kirjallisesti, miksi työmäärä on vähentynyt, jos pyydät tällaista selvitystä.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTyösuojeluhallinto

Työaika

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleSuomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK

Työaikamuodot

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTyösuojeluhallinto

Nollatuntisopimukset